Het KPD verbod in West-Duitsland 1956

In het jaar 1956 was de koude oorlog zeer heet geworden. De stalinistische Sovjet-Unie sloeg een arbeidersopstand in Hongarije neer en voerde een totalitair bewind over geheel Oost-Europa. In naam van Karl Marx en Vladimir Lenin werden arbeiders vervolgt en gemarteld in de gevangenissen van de beruchte NKVD. De dood van Joseph Stalin in 1953 maakte nog geen einde aan het stalinistische terreur, pas drie jaar later zou de Communistische Partij van de Sovjet-Unie afstand nemen van de persoon, echter niet van Stalin's ideologie. In West-Duitsland besloot de autoritaire bondskanselier om het jachtseizoen op stalinisten te openen. Met hulp van de anticommunistische media en het bedrijfsleven werd de Communistische Partij van Duitsland op 17 augustus 1956 verboden! 

De rechtse kranten spreken over een ''rechtvaardig'' verbod op de KPD. Ze noemen de partij vaak in één zin met de rechts radicale; ''Socialistische'' Rijks partij. Deze ''Socialistische'' Rijks Partij was de formele opvolger van de NSDAP en was duidelijk neonazi. In het jaar 1956 was het anticommunisme in West-Duitsland enorm gegroeid. De autoritaire; Konrad Adenauer moest niets hebben van die pro-DDR stalinisten die in zijn Bondsrepubliek Duitsland zich openlijk uitspraken voor het marxisme leninisme ( stalinisme ). 


Om het spel slim te spelen besloot Adenauer om twee partijen rond 1951 te verbieden. De ''Socialistische'' Rijks Partij en de Communistische Partij van Duitsland moesten beidde verboden worden. Dat had allemaal ermee te maken dat de neonazi's van de SRP vreemd genoeg pro-Sovjet waren en anti-Amerikaans. De neonazi's hadden vaak genoeg gezegd dat ze meer heil zangen in de Sovjet-Unie dan in het plutocratische Amerika. Dat de neonazi's zo dachten is logisch, want de Russische stalinisten waren de grote financiële donoren van de ''Socialistische'' Rijks Partij. Hoe vreemd het ook klinkt, Moskou steunde deze pro-Sovjet neonazi's en niet de stalinisten van de KPD in West Duitsland! 


Konrad Adenauer zat dus met twee partijen die pro-Sovjet waren. Met hun verbod kon hij een grote slag slaan. Niet alleen tegen het neonazisme, maar ook tegen het communisme in geheel. Als de ''Socialistische'' Rijks Partij zich pro-Amerikaans had ingesteld dan was de partij zeker niet verboden. Want genoeg ex-nazi's werkte in 1956 weer voor de overheid. Neem enkele rechters die onder Ronald Freisler gewerkt hadden. Deze bloed rechters hebben heel wat communisten tot de doodstraf veroordeeld onder het nazi regime! Het was dus niet zozeer hun neonazisme, maar eerder hun pro-Sovjet houding die de doorslag gaf voor het verbod! 


De stalinistische; Communistische Partij van Duitsland was geen machtsfactor in West-Duitsland. De KPD was zwak en door de stalinistische politiek nauwelijks aantrekkelijk voor Duitse arbeiders. De meeste leden waren oude KPD'ers die al jaren trouw waren aan de partij en het marxisme leninisme ( stalinisme ). Een sekte kun je de KPD zeker noemen. Dogmatisch en strak zoals dat bij de meeste communistische partijen het geval was. De partij had het neerslaan van de arbeidersopstand in de DDR toegejuicht in 1953, wat natuurlijk geen goede zet bleek. De Duitse arbeidersklasse keerde zich af van de KPD en vertrouwde liever op de Sociaaldemocratische Partij van Duitsland ( SPD ). Deze SPD ontdeed zich van haar laatste marxistische opvattingen eind jaren 50 om voorgoed in dienst te treden van het kapitalisme! 


Al in 1951 poogde Adenauer om de SRP en de KPD te verbieden. Op 23 oktober 1952 gaf de rechterlijke macht in West-Duitsland het bevel om de SRP te liquideren. Als oorzaken werden hun steun aan het nazisme genoemd. Maar in werkelijkheid was hun pro-Sovjet houding waar Adenauer niet van hield. Want als het echt om neonazisme ging dan had hij veel ex-nazi's niet mogen opnemen in zijn Christen Democratische Unie. Veel leden van de CDU waren lid geweest van de NSDAP zoals;


- Raban Graf Adelmann, NSDAP lid van 1939 tot 1945 later lid van de Bondsdag voor de CDU van 1957 tot 1961. Was ook lid van de SA ( Knokploeg van Hitler )! 


- Hans-Adolf Asbach, NSDAP lid van 1933 tot 1945 later Minister van Sociale Arbeid in Schleswig-Holstein van 1950 tot 1957!  


Deze twee zijn slechts enkele van veel ex-nazi's die in de anticommunistische; CDU hun thuis vonden. Ze konden zich prima vinden in het autoritarisme en anticommunisme van Konrad Adenauer. 


Hoewel het verbod van de ''Socialistische'' Rijks Partij makkelijk ging moest Adenauer bijna vier jaar flink strijden om uiteindelijk de KPD te verbieden. Anders dan de SRP was de KPD antifascistisch en dus was een verbod moeilijker. Maar uiteindelijk lukte het de anticommunistische; Bondskanselier om met de grootste leugen de KPD te verbieden. De leugen was heel simpel. De marxistisch leninistische leer is ondemocratische en doordat de KPD de grondwet van ( West ) Duitsland niet erkent is ze een gevaar voor de ''vrije democratie''. 


De rechtbank oordeelde dat het marxisme leninisme een gewelddadige revolutie nastreeft en dus vijandelijk staat tegenover democratische vrijheden. Het anticommunistische klimaat na het neerslaan van de Hongaarse arbeidersopstand hielp de anticommunisten zeer. Want niemand twijfelde aan het ''gewelddadige'' karakter van het marxisme leninisme. De rechters in een ''vrije democratie'' besloten dus een partij te verbieden puur omdat de ideologie van de KPD ervan uitgaat dat een revolutie ook gewelddadig zal zijn. Daarnaast is het blijkbaar verboden om tegen een grondwet te zijn, alsof de burgerlijke grondwet van Duitsland arbeiders rechten garandeert ( niet dus ). 


Dat de KPD met haar ''gewelddadige'' revolutie gelijk had blijkt uit de Russische burgeroorlog. Na de revolutie greep de contrarevolutie de wapens. 200.000 buitenlandse imperialistische legers vielen Rusland binnen. 40.000 Britten kregen het bevel van Winston Churchill om de revolutie neer te slaan. In 1919 vielen anticommunistische Roemeense leger eenheden de Hongaarse Sovjet Republiek binnen en in Duitsland hielpen de sociaal democraten de contrarevolutie actief. 21.000 Duitse revolutionairen stierven tussen 1918 en 1921.  


Een proletarische revolutie zal nooit zonder geweld eindigen. Want het kapitalisme zal haar macht nooit opgeven. Het stalinisme bewijst dat ook, want de arbeiders van Oost Duitsland en Hongarije hebben ook geprobeerd om zich te bevrijden van een dictatoriaal stalinistisch regime. Zowel de stalinisten als de bourgeoisie zullen de wapens oppakken om arbeiders revoluties neer te slaan. De KPD had het recht om te zeggen dat een proletarische revolutie zal leiden tot geweld, want het kapitaal zal geweld gebruiken om haar privileges te beschermen! 


Echter de burgerlijke rechters beweerde dat de KPD een ''gewelddadige'' revolutie wou en andersdenkenden wou uitschakelen. Howel de KPD een revolutie predikte was ze echt geen arbeiderspartij. De partij was zwak en had nauwelijks steun onder de arbeidersklasse. Die dacht wel twee keer na om totalitaire stalinisten te steunen. Verder was de KPD meer een West Duitse afdeling van de Oost Duitse; SED ( Socialistische Eenheidspartij van Duitsland ) en die had meer aan een pro-DDR propaganda partij, dan aan een echte revolutionaire partij!


Het verbod op de KPD kwam op 17 augustus 1956. Voor veel KPD het bewijs dat de bourgeoisie erop uit was om alle revolutionairen monddood te maken. Vele werden opgepakt en veroordeeld wegens het lidmaatschap van een ''verboden'' partij. Pas in 1968 mocht een West Duitse communistische partij opnieuw opgericht worden. De stalinisten en de West Duitse overheid maakte toen een deal. De KPD bleef verboden, maar een nieuwe partij mocht wel opgericht worden. Zo kwam de Duitse Communistische Partij in het leven. Deze DKP verving de KPD en overleefde de val van het stalinisme! 


Er een groot verschil tussen een nazi en een stalinist. Een nazi is een gewelddadig type, hij verheerlijkt geweld en terreur. Een stalinist is niet gewelddadig per definitie en veel stalinisten hebben dapper gevochten tegen het fascisme overal in Europa. Hun fout lag niet in hun ideologie, maar in hun slaafse trouwheid aan de stalinistische bureaucratie in Moskou! Dat is het verschil tussen nazi's en stalinisten. Een stalinist geeft zich helemaal over aan de partij en is niet kritisch, maar verheerlijkt geen geweld en haat geen rassen of volkeren. Nazi's zijn gewelddadig en houden van geweld. 


Vergelijk de leden van de Nationaaldemocratische Partij van Duitsland en de Duitse Communistische Partij met elkaar. Je zult zien dat veel gewelddadige neonazi's bij de NPD zitten. Bij de DKP zul je idealistische jongeren en ouderen vinden die geloven in een eerlijke wereld. Het enigste probleem van de DKP is hun overtuiging dat ondanks de enorme zelfverrijking van de Sovjet bureaucratie, ze toch nog geloven in het socialistische karakter van de USSR! 


Hoe kijken revolutionair socialisten ( anti-stalinisten ) tegen het KPD verbod aan? Wij vinden het misdadig om revolutionair linkse partijen te verbieden. De KPD was geen bedreiging voor de West Duitse staat en ze voerde geen aanslagen uit zoals de RAF in de jaren 70. Echter Fascisten en nazi's hebben geen bestaansrecht volgens ons, want deze mensen verheerlijken haat en geweld! 


Tot heden heeft de Duitse overheid niet erkent dat ze fout waren met het KPD verbod. Het feit dat veel leden van de KPD vervolgt en opgesloten werden in een ''vrije democratie'' blijft niet erkend. De slachtoffers van het DDR regime krijgen wel alle aandacht. Echter de KPD leden die door ex-nazi rechters in de cel gestopt werden, blijven niet erkent. Het wordt tijd om ook deze slachtoffers van de koude oorlog te erkennen!   

17 augustus 1956
De anticommunistische West Duitse staat 
legt beslag op het KPD hoofdgebouw 
in West Berlijn!  

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme