Franse interventie in Mali

Op 16 januari 2012, kwamen separatistische groepen in opstand in het noorden van de Republiek Mali. Dit armoedige land was een Franse kolonie en kent sinds haar onafhankelijkheid, periodes van chaos en politieke onrust. Het land wordt bestuurd door de zwarte Afrikanen, maar in het noorden van het land leven Tuareg volkeren. Het Tuareg volk wordt al jaren onderdrukt door de zwarten in het zuiden van het land. Begin 2012 ontstond weer chaos toen het militair van Mali de macht greep. De Tuareg separatisten grepen hun kans en hun Nationale Beweging voor de Onafhankelijkheid van Azawad, nam bezit van de noordelijke provincies.  

Tot dan toe hield het Franse imperialisme zich stil. Ook al waren de Tuareg aan de macht in het noorden, was er geen rede tot paniek. Wat de Franse staat wel zorgen maakte was de aanwezigheid van drie islamitische groepen in noord Mali. De eerste groep noemt zich; Ansar Dine, wat ''helpers van het geloof'' betekend. De tweede groep heet; De Beweging voor Eenheid en Jihad in West Africa. Deze laatste groep schijnt banden met Al-Qaeda te hebben! 


Na april 2012, was heel noord Mali in de handen van de opstandelingen. De seculiere; Onafhankelijke Staat van Azawad werd uitgeroepen. Echter de islamitische rebellen wouden geen seculier land, ze wouden een islamitisch land. Al snel kwam het tot conflicten tussen de seculiere nationalisten en de islamieten. Rond deze tijd waren vijf radicaal islamitische groepen actief in noord Mali! 


De Nationale Beweging voor de Onafhankelijkheid van Azawad kon de verenigde kracht van vijf islamitische groepen niet aan. Al snel moesten de seculiere Tuareg zich terug trekken. Timboektoe viel in de handen van Ansar Dine, wat tot grote onrust leiden in het westen. Want Ansar Dine begon meteen met het verwoesten van monumenten en graftombes, ook werd de Sharia ingevoerd!


Al-Qaeda stuurde ook soldaten naar Mali om hun bondgenoten te helpen. Dat alarmeerde het Franse kapitalisme, dat hun zaken interesses in gevaar zag komen. De zwakke Mali regering wist donders goed, hoe bang het westen is voor het islamitisch fundamentalisme en vroeg om hulp. Afrikaanse landen besloten om een alliantie te vormen en soldaten te sturen om tegen de islamieten te vechten. In januari 2013 gaf de Franse president; Hollande, toestemming om grond troepen naar Mali te sturen! 


23.500 soldaten vechten nu tegen de islamieten in Mali, daarvan zijn 2.500 Franse soldaten.  Het zwakke Mali leger kan slechts 7.000 soldaten sturen. Het doel van het Franse imperialisme is duidelijk. Men wil voorkomen dat het land een islamitische natie wordt. De Franse media brult dat men vrijheid en democratie komt redden van het islamitische fundamentalisme. Echter diezelfde Franse staat steunde vele dictators in Mali. Ook andere dictators in Afrika kregen Franse steun, waaronder Mobutu in Congo. De leus dat men democratie komt verdedigen is zo hypocriet, want Frankrijk is in de eerste plaats verantwoordelijk voor al het chaos dat Mali kent sinds haar onafhankelijkheid. 


Frankrijk heeft Mali gesticht en de grenzen getrokken. Men had moeten weten dat de noordelijke Tuareg volkeren weinig tot niets gemeenschappelijk hebben met de zwarte Afrikanen in het zuiden. De zuiderlingen zijn christelijk, terwijl de noordelijke Tuareg weer islamistisch zijn. Waarom Frankrijk nu wel ingrijpt is logisch. Men wil het islamistisch fundamentalisme vernietigen, want dit fundamentalisme is anti-imperialistisch*. De islamieten zullen de grondstoffen van Mali niet openstellen voor het Franse kapitalisme. De corrupte regering van Mali doet dat wel.


*Alleen omdat de islamieten zich anti-imperialistisch opstellen, betekend niet dat revolutionair socialisten hun steunen. Wij weten hoe reactionair en conservatief, het islamisme is. Revolutionair socialisten zijn tegen het islamisme en het christen conservatisme! 


Eind januari 2013 is het de alliantie gelukt om het offensief van de islamieten te stoppen. Timboektoe werd op 28 januari bevrijd door 1000 Franse soldaten en 200 Mali soldaten. De islamieten gaven de stad op zonder een gevecht. Helaas zijn enkele historische gebouwen beschadigd geraakt door vernielingen. Volgens de radicale moslims waren deze historische gebouwen, anti-moslim en daarom werden ze vernield. Het is nog onduidelijk of de vernielingen hersteld kunnen worden! 


Steunen revolutionair socialisten de interventie van Frankrijk? Nee, wij vinden dat het Franse imperialisme zich nergens mee moet bemoeien. Veel westerse mensen steunen de interventie wel, uit angst voor een islamitische overwinning. Maar ze vergeten dat deze interventie kwaad bloed veroorzaakt bij veel radicale moslims. Nu kunnen veel islamitische groepen verklaren dat Frankrijk ( en het westen ) een oorlog voeren tegen Islam. Het is vooral hypocriet omdat Frankrijk bewezen heeft niets om mensenrechten en democratie te geven. Al die Afrikaanse dictators die de Fransen gesteund hebben bewijst dat. Ook greep Frankrijk niet in toen de seculiere Tuareg even aan de macht waren. Nee, men greep pas in toen de islamieten de seculiere opstandelingen verdreven! 


De meest belangrijke oorzaak voor de interventie van het Franse imperialisme is olie. Noord Mali bezit olie en die olie heeft Frankrijk nodig. Een anti-imperialistische overheid zou de olie productie nationaliseren, dan staat het Franse imperialisme droog. De zwakke en corrupte Mali overheid is al jaren een marionet van het kapitalisme. Frankrijk wist dat deze overheid hun toegang zou geven tot de olie van Mali. Echter de islamieten zouden dat nooit doen. Dus moest het Franse imperialisme wel ingrijpen, want olie is waar de wereld economie op draait! 


Wat is het alternatief? Volgens revolutionair socialisten kunnen alleen de werkende klasse, verandering brengen  Mali heeft een arbeiders partij nodig, een partij op een socialistisch programma. Zo'n partij kan de steun van veel arbeiders en jongeren winnen. Het islamistisch fundamentalisme is sterk, omdat er veel armoede heerst in noord Mali. De radicale moslims bieden sociale hulp aan de zwakkeren, dat levert hun steun op. In het zuiden van Mali, steunen veel arbeiders de interventie. Dat doen ze meestal uit pure angst, want ze kennen de verhalen over de wreedheid van de islamieten. Toch bied het Franse imperialisme geen alternatieven. Armoede en sociale ongelijkheid zal Frankrijk niet weg halen. De Fransen willen alleen maar olie en natuurlijk willen ze vechten tegen de radicale moslims. Want sinds 9/11 is de haat tegen alle moslims extreem toegenomen! De sociaal democraat; Hollande 
zal het Franse kapitalisme goed dienen

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme