Het Rode Leger en het Sovjet Leger

Het Rode Leger van Sovjet Rusland was het eerst en laatste proletarische leger in de geschiedenis van de mensheid. Het eerste Rode Leger van 1918 tot ongeveer 1935 was een leger zonder rangen en zonder privileges. Commandanten hadden niet meer rechten dan eenvoudige soldaten. Ook waren soldaten vertegenwoordigt in soldaten raden, die het dagelijkse bestuur vormde in het leger. Deze soldaten raden verloren uiteindelijk hun macht na de oprichting van de Sovjet-Unie en de dood van Lenin. Het tweede Rode Leger en latere Sovjet Leger bestond van 1935 tot 1991 en was niet meer het proletarische leger van 1918. Van 1935 tot 1991 zou het de dictatuur over het proletariaat van Stalin verdedigen. Daar zouden veel generaals en soldaten het slachtoffer van worden! 

In januari 1918 besloot de Raad van Volkscommissarissen om een arbeiders en boeren leger op te richten. Op dat moment was het gevaar van de contrarevolutionaire Witte Legers aanzienlijk gegroeid. Ook werd Sovjet-Rusland door 255.000 buitenlandse soldaten aangevallen. Groot Brittannië, de Verenigde Staten, Polen en Tsjecho-Slowakije vielen vanuit het westen aan en Japan vanuit het oosten. Zo werd Sovjet-Rusland op twee fronten aangevallen. Tot 1921 leek het er sterk op dat de contrarevolutie kon winnen!


Tijdens een vergadering tussen de bolsjewieken en de linkse sociaal revolutionairen werd duidelijk dat het nieuwe Rode Leger een bende was. Discipline bestond nauwelijks, soldaten deserteerde als ze de helmen van het Keizerlijke Duitse Leger zagen. Men moest hard optreden om de Revolutie te redden. Een oorzaak voor de lage moraliteit was de boerse mentaliteit van de soldaten. Rusland was een boeren land en het proletariaat was zwak. De meeste soldaten in het nieuwe Arbeiders en Boeren; Rode Leger waren van boerse afkomst en kende geen militaire discipline!


Het was Leon Trotsky die aangesteld werd om het Rode Leger te leiden. Op zijn aanraden werden ex-tsaristische officieren in dienst genomen. Natuurlijk waren de bolsjewieken heel sceptisch over het feit dat ex-tsaristische generaals commando functies kregen. Maar Trotsky zag in dat je pragmatisch moest zijn op dit cruciale moment. De Witte Legers hadden bijna alle belangrijke militaire generaals uit de eerste wereld oorlog. Ook kregen ze steun van westerse landen, Sovjet Rusland had geen bondgenoot die hun militaire adviseurs kon sturen! 


In september 1918 kwam het Rode Leger onder de centrale controle van de Revolutionaire Militaire Raad. Leon Trotsky werd voorzitter van deze Militaire Raad en daarmee leider van het Rode Leger. Om het Rode Leger tot een sterk proletarisch leger te maken kreeg de Tsjeka het bevel om iedereen streng in de gaten te houden. Soldaten die zich anti-revolutionair opstelde of deserteerde konden zwaar bestraft worden. Leger eenheden die politiek onbetrouwbaar waren kregen Tsjeka eenheden achter zich. In de eerste jaren van de burgeroorlog kwam het vaak voor dat soldaten massaal deserteerde. Men moest terreur gebruiken om het leger bij elkaar te houden!


Dat veel soldaten niet trouw waren aan de revolutie bewijst de opstand van Kronstadt in februari 1921. De boerse matrozen van het fort Kronstadt hadden nooit gevochten en nooit offers gebracht voor de Revolutie. Toch klaagde ze over de hardheid van de bolsjewieken en uiteindelijk kwamen ze in opstand. Deze contrarevolutionaire daad motiveerde 7.000 boerse soldaten om ook te deserteren uit het Rode Leger. De opstand van Kronstadt werd neergeslagen, net als alle grote en kleine opstanden tegen de Sovjet overheid! 


De contrarevolutionaire media tegenwoordig heeft geen begrip voor de hardheid die destijds nodig was. Alsof het Britse of Amerikaanse leger zouden toestaan dat 17.000 soldaten zomaar konden deserteren. Kronstadt was niet eens zo belangrijk voor de bolsjewieken. Alleen deze opstand is wel enorm vergoddelijkt door de kapitalistische en anarchistische media. De anti-leninistische anarchisten keerde zich in 1918 tegen de Revolutie en moesten daarom uitgeschakeld worden. 


Uiteindelijk was het niet de hardheid van de bolsjewieken dat hun de overwinning bracht. Nee, het was het klassenbewustzijn van miljoenen arbeiders en boeren. Sovjet Rusland zou nooit de burgeroorlog gewonnen hebben als men zich niet realiseerde hoe gevaarlijk de contrarevolutie was. De Russische burgeroorlog duurde van november 1917 tot oktober 1922. Locale anti-revolutionaire groepen vochten nog door tot 1923! 


Het Rode Leger won de burgeroorlog. Maar daarvoor moesten één miljoen dappere revolutionaire soldaten sterven. Men weet niet eens hoeveel soldaten er precies gestorven zijn. Maar het gevolg was de totale vernietiging van de Russische economie. Het Rode Leger werd na de burgeroorlog gedemobiliseerd. Rond oktober 1924 waren nog maar 530.000 soldaten in dienst!


De dood van Lenin bracht de stalinisten aan de macht. Één van hun eerste zetten was Trotsky afzetten als leider van het Rode Leger. De Trojka bestaande uit Stalin, Kamenev en Zinoview schakelde Trotsky als militaire en politieke leider uit. Uiteindelijk kwam het Rode Leger onder het bevel van de stalinist; Klim Voroshilov. Deze man was al in 1918 een bongenoot van Stalin. Voroshilov leidde een calvarie eenheid die fel antisemitisch dacht. Door hun middeleeuwse denkwijzen waren veel boerse cavaleristen fel antisemieten. Ze hadden van hun Orthodoxe Kerk geleerd om Joden te haten en vele waren niet blij met de ''Jood'' Leon Trotsky. Voroshilov deed nauwelijks moeite om dat antisemitisme tijdens de burgeroorlog te onderdrukken. Als loyale vriend van Stalin was hij van 1925 tot 1940 leider van het Rode Leger. Hij kreeg ook een positie in het Politbureau van de communistische partij en bleef dat tot 1960!


Joseph Stalin vertrouwde het Rode Leger echter nooit. Daarom werd ook het leger een slachtoffer van het grote terreur begin jaren 30. Mikhail Nikolayevich Tukhachevsky, een oorlogsheld uit de burgeroorlog en maarschalk van de Sovjet-Unie, werd opgepakt en vermoord. De stalinisten verzonnen een organisatie met de naam; Trotskistische Anti-Sovjet Militaire Organisatie. Meer dan 37.000 soldaten en officieren werden opgepakt en veroordeeld voor ''trotskistisch'' gedrag. Dit leidde ertoe dat het proletarische Rode Leger van 1918 verdween. Stalin executeerde bijna alle militaire leiders, alleen de meest loyale militairen mochten blijven leven. Dat gaf trouwens ook geen zekerheid want ook loyale militairen zouden het slachtoffer worden van deze wrede tiran!


Toen de nazi's in juni 1941 de Sovjet-Unie aanvielen, was het Rode Leger enorm verzwakt. De winter oorlog met Finland was uit gelopen op een mislukking. Stalin was woedend en zuiverde het Rode Leger opnieuw. Generaals, officieren en soldaten waren niet meer veilig voor de NKVD, die gewoon soldaten executeerde waar anderen bij stonden! 


Een wrede stalinistische moordenaar  was Nikolai Ivanovich Yezhov. Hij was verantwoordelijk voor de executies van vele Rode soldaten. De ironie is echter dat Joseph Stalin uiteindelijk vond dat zijn Yezhov te populair werd bij de NKVD. Stalin wou zowel de NKVD als de communistische partij laten zien dat niemand gelijkwaardig was aan hemzelf.  Dus werd Yezhov in 1940 opgepakt en geëxecuteerd. Een ironische straf voor een man die medeverantwoordelijk was voor  de executies van duizenden Rode militairen. De executie van Yezhov toonde aan dat niemand veilig was voor Stalin's wreedheid! 


Het Rode Leger wordt door veel oost European gehaat. Zeker de Baltische landen minachten de soldaten van het Rode Leger. Hun haat is begrijpelijk gezien het feit dat de ''bevrijdde'' landen, stalinistische dictaturen werden. De westerse geschiedenis schrijvers  doen het Rode Leger ook weinig eer aan. Toch verdienen ze eer en onze dank! 


Waarom? Omdat zonder het Rode Leger wij nooit bevrijd zouden zijn. Inderdaad, wij denken steeds dat de Amerikanen, Fransen en Britten ons bevrijd hebben. Maar als het Rode Leger niet 70% van het Duitse leger verslagen had, dan was de overwinning van de westerse geallieerden zeker niet gelukt in mei 1945. De invasie in Normandië  in juni 1944 vond plaats op een moment toen grote delen van het Duitse Leger vochten aan het Oost Front. De legers die de westerse landen tegenover zich hadden waren in verhouding zwakker dan de divisies die Hitler naar het Oost Front stuurde.


Het is het Rode Leger geweest die het Duitse Leger zo verzwakte, dat het de westerse geallieerden in minder dan één jaar lukte om Duitsland te verslaan. In verhouding hebben de westerse landen slechts 30% van het Duitse Leger verslagen. Dat is de eer die het Rode Leger verdient. Een eer die maar weinig westerlingen aan de Rode soldaten geven. Wij vergeten vaak de dapperheid en de moed van deze soldaten. Daarom vindt USP-RSM dat het Rode Leger dezelfde eer verdient als de legers van de Amerikanen, Britten en Fransen.  Toch wappert nooit de rode vlag met hamer en sikkel op Bevrijdingsdag. Nee, onze neoliberale leiders willen geen Sovjet veteranen eren. In landen zoals Polen, Hongarije en de Baltische republieken doet men sinds 1990 veel pogingen om het Rode Leger gelijk te schakelen met de Duitse Wehrmacht en Waffen SS. Sovjet veteranen die tegen het nazisme vochten krijgen nu opeens te horen dat ze net zo misdadig waren als de nazi's. Een misdadige daad van de nieuwe kapitalistische regimes, om alle dat naar de Sovjet-Unie ruikt neer te zetten op het zelfde niveau als dat van de nazi's!  


40 jaar werden ze gevierd als bevrijders door de volkeren van Oost Europa. Hoe moet dat voelen voor een veteraan uit het Rode Leger om hun gehaat en geminacht te worden? Vele jaren helden, nu opeens bezetters en onderdrukkers!! Het is oneerlijk om de soldaten van het Rode Leger gelijk te schakelen met de nazistische Duitsers. Hoewel het Rode Leger wreed was tegen fascisten en anticommunisten, heeft het niet op grote schaal massamoord gepleegd zoals de nazi's deden. De Sovjet-Unie verloor 13 miljoen mensen dankzij de moordcommando's van de Waffen SS!


Verder kunnen we met zekerheid zeggen dat de nazi's niets heel gelaten zouden hebben van Europa. Stalinistisch bestuur was wreed en ondemocratisch. Maar nazistisch bestuur zou volkeren uitgemoord hebben en alle Europese landen doen verdwijnen. Europa zou deel geworden zijn van het Groot Germaanse Rijk en na 1000 jaar zou niemand zich meer wat herinneren van de oude Europese volkeren. Het stalinisme heeft ons veel ellende gebracht, maar in verhouding was 40 jaar stalinisme veel minder erg dan de 6 jaar nazi heerschappij! 


In februari 1945 besloot Stalin om de naam van het Rode Leger te vervangen. De officiële naam van het leger was; Arbeiders en Boeren; Rode Leger. Joseph Stalin vond dat de naam; Sovjet Leger beter klonk dan de oude naam. Zo kwam het dat het Rode Leger vanaf 1945 de naam; Sovjet Leger droeg! 


Na de ondergang van Nazi Duitsland ontwikkelde het Sovjet Leger zich tot een massaal leger. Overal in Oost Europa werden divisies neergezet, vooral in Oost Duitsland. Die zouden daar tot 1994 daar blijven. Natuurlijk deed het Amerikaanse Leger precies hetzelfde en stationeerde haar tanks en soldaten in West Duitsland. Helaas bevinden zijn nog steeds basissen van de VS imperialisme in Duitsland! 


In de jaren 50 werd het Sovjet Leger ingezet tegen opstandige arbeiders. Het proletarische karakter had het leger allang verloren. Men diende nu de partijbonzen van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie. Veel soldaten hadden weinig klassenbewustzijn, men deed gewoon wat de corrupte Sovjet bureaucratie beval. Zoals het neerslaan van de arbeiders opstanden in Oost Duitsland in 1953 en de Hongaarse Revolutie van 1956. Telkens zei men tegen de Sovjet soldaten dat ze tegen fascisten gingen vechten. Soms haalde men troepen die niet eens Russisch spraken. Bijvoorbeeld soldaten uit Kazachstan, Oezbekistan en Turkmenistan. Zo kon men voorkomen dat deze soldaten bekend waren met de situatie in Oost Europa!


Tijdens de Korea Oorlog vochten 20.000 Sovjet soldaten tegen de Zuid Koreanen en Amerikanen. Niet direct op het slagveld, maar in de cockpit van de MIG-15. Deze straaljager was in 1949 ontwikkeld en werd voor het eerst in Korea ingezet. Daarnaast waren de Sovjets adviseurs aan het Koreaanse Volksleger van Kim Il Sung. Joseph Stalin heeft altijd beweerd dat de Sovjet-Unie zich niet met Korea bemoeide. Maar dat was een kleine leugen. Toch was de rol van het Sovjet Leger in Korea beperkt. Het was het Chinese Vrijwilligers Leger ( Chinees Volks Bevrijdingsleger onder een schuilnaam )  van 700.000 soldaten die Kim Il Sung kwamen helpen tegen de anticommunistische VN landen!


Net als de VS gaf de Sovjet-Unie gigantisch veel geld uit aan militaire wapens en technologie. Het Sovjet Leger was daarom één van de beste legers van de gehele wereld. Het Chinese Volks Bevrijdingsleger  ( PLA ) was groter, maar slechter bewapend en getraind. De verhoudingen tussen beidde legers waren niet bepaald positief te noemen. Het Sovjet Leger diende een ''sociaal imperialistisch'' land volgens de propaganda van de maoistische; Volksrepubliek China. In tegenstelling tot het Sovjet Leger was de PLA meer een staat in een staat. De PLA hadden namelijk verschillende bedrijven in bezit en hadden daardoor een sterke economische positie. Pas na de dood van Mao greep de Chinese Communistische Partij in en werd het militair weer onder gesteld aan de staat! 


Er waren maar weinig Sovjet soldaten die oprecht nog in het ''communisme'' geloofde. Voor vele was de militaire dienst vaak een verplichting of een makkelijke carrière. In de jaren 70 sloeg echter de corruptie flink toe. Door de stagnatie van de economie begon ook onder Sovjet soldaten corruptie toe te slaan. Er was echter één man die het lef had om een opstand te beginnen tegen de stalinistische heerschappij. Valery Mikhailovich Sablin was kapitein derde rang, aan boord van een Sovjet anti-duikboot schip. Sablin was lid van de communistische partij en wist precies hoe anti-leninistisch, de stalinisten zich gedroegen. Daarom wou hij een leninistische opstand beginnen en Sovjet leider; Leonid Ilyich Brezhnev afzetten!


Op 7 november ( de dag van de oktober revolutie ) 1975, nam Sablin met acht revolutionairen bezit van zijn schip. Hij wou naar Leningrad varen en daar een revolutie verspreiden tegen de partijbonzen. Maar een junior matroos kon de Sovjet overheid waarschuwen. Die stuurde meteen tien luchtmacht bommenwerpers op het schip af. Ondanks dat de bommen geen schade veroorzaakte besloot Sablin te capituleren. Hij werd gearresteerd en veroordeeld wegens ''verraad aan het moederland''. Hoewel op verraad een gevangenisstraf van 15 jaar stond, besloot men hem te doden. De vrees voor deze dappere leninistische revolutionair moet groot geweest zijn. Valery Mikhailovich Sablin is een echte held voor alle revolutionair socialisten/communisten! 


In 1979 viel de Sovjet-Unie, Afghanistan binnen. De stalinisten wouden het regime van de Volksdemocratische Partij ( PDPA ) helpen. Deze PDPA greep in 1978 de macht in Afghanistan. Maar de conservatieve bevolking was niet gediend van de atheïstische opvattingen van de stalinisten. Ook vrouwenrechten waren een groot taboe. Dus verzamelde zich islamitische groepen om de moedjahedien te vormen. Deze islamieten kregen na 1981 geld en wapens van de VS, om tegen de ''godloze communisten'' te vechten.


De oorlog in Afghanistan verliep niet goed voor de Sovjet-Unie. Men kon de moedjahedien  niet de baas zijn. Uiteindelijk trok de Sovjet-Unie zich in 1988 terug uit Afghanistan  Hun missie om het stalinistische regime te redden was mislukt. Al een jaar eerder had de PDPA afstand genomen van het marxisme leninisme ( stalinisme ). Men herstelde de Islam als staatsgodsdienst en verving de vlag. Toch bleven de moedjahedien vechten en in 1992 viel Kaboel. Met de ondergang van de Democratische Republiek Afghanistan stierf ook het stalinisme! 


Het Sovjet Leger hield op met bestaan op 31 december 1991. De volgende dag werd het Russische Leger geboren. In 1990 bezat het Sovjet Leger het volgende materiaal. 


- 55.000 tanks

- 70.000 bewapende voertuigen 
- 30.000 artillerie wapens 
- 4.300 aanvalshelikopters  
- 3.200 straaljagers 
- 205 strategische bommenwerpers 
- 230 normale bommenwerpers 
- 620 transport vliegtuigen 

Dit wapen arsenaal werd verdeeld over de 14 nieuwe republieken die ontstonden.  Het nieuwe Russische Leger ging een diepe crisis in, waar het pas na 1999 van zou herstellen. De jaren 1991 tot 1999 brachten armoede en ellende met zich mee. Corruptie en machtsmisbruik groeide per jaar. Pas met de opkomst van ex-KGB agent; Vladimir Poetin stabiliseerde men het leger. 


Het Rode Leger van 1918 tot 1935 was een proletarisch leger. Een land zonder rangen en zonder privileges. Van 1935 tot 1991 was het Rode en Sovjet Leger een leger voor de partij bureaucraten. Een leger dat gebruikt werd om arbeiders te onderdrukken. Toch waren er altijd militairen die oprecht geloofde in wat ze deden. Hun idealisme was net zo sterk als het idealisme van veel Amerikaanse soldaten. Net als de Amerikanen werden de Sovjet soldaten misbruikt en misleidt. Zowel de Sovjet als de Amerikaanse overheid gedroegen zich fout. De Unie van Socialistische Sovjet Republieken was geen socialistische arbeidersstaat en de USA is geen echte democratie. In de Sovjet-Unie waren de partijbonzen de baas, in de VS blijven de rijke kapitalisten de dienst uitmaken! 

''Het Sovjet Leger en de Partij zijn sterk''

In werkelijkheid diende het leger 
een stel partijbonzen en hun elitaire leventje 

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme