Heksenjacht op communisten, geopend

We schrijven het jaar 1950. In de Verenigde Staten van Amerika begint de conservatieve; Joseph Raymond "Joe" McCarthy, een heksenjacht op iedereen die links denkt. McCarthy is een wrede anticommunist, die samen met de rijken en het bedrijfsleven een zevenjarige Wit-terreur bewind zal voeren tegen socialisten, communisten, sociaal democraten en progressieve liberalen!

Na de tweede wereldoorlog stonden de Unie van Socialistische Sovjet Republieken en de Verenigde Staten van Amerika lijnrecht tegenover elkaar. De kapitalistische Amerikanen en de stalinistische Russen kregen al snel ideologische meningsverschillen. Vooral het verslagen Duitsland, was een bron van flinke onenigheden. Joseph Stalin wou een verenigd neutraal Duitsland, dat geen kant zou kiezen in het conflict tussen oost en west. Echter de Amerikanen wouden een sterk anticommunistisch Duitsland, onder de leiding van Konrad Adenauer! 


De Amerikanen maakte zich grote zorgen over de overwinning van revolutionaire groepen in Azië en elders. Tussen 1945 en 1949 deed de VS grote moeite om de rechtse dictator; Chiang-Kai-Shek in China te steunen tegen de oprukkende maoisten van Mao Zedong. Ondanks Amerikaanse wapens werden de Chinese anticommunisten verslagen en moest Chiang-Kai-Shek vluchten naar het eiland; Taiwan. China werd een volksrepubliek en al het Amerikaanse bezit in het land werd genationaliseerd!


Toen Noord Korea in 1950 het kapitalistische Zuid Korea binnenviel, voelde de VS zich verplicht om alle anticommunistische landen te steunen. De VS stichtte samen met westerse landen de Noord Atlantische Verdrag Organisatie ( NAVO ). Deze NAVO moest het westen beschermen tegen ''communistische'' aanvallen. Dankzij deze NAVO kon men de dictatoriale Zuid Koreaanse republiek redden. Ook de Republiek Vietnam ( Zuid Vietnam ) kreeg in de jaren vijftig, miljarden aan dollars om zich te bewapenen tegen linkse verzetsgroepen! 


In de Senaat van de VS, was senator Joseph McCarthy een anticommunist. Een conservatieve senator die ooit liberaal was, maar overstapte naar de Republikeinse Partij in 1944. Hij groeide uit tot een ster van de anticommunistische elite. Vooral de rijken en de blanke christelijke groepen genoten van de rechtse taal die McCarthy sprak. Hoewel hij een rechtse Republikein was, stond McCarthy niet altijd in lijn met de Republikeinse Partij. Hij sprak zelfs de partij tegen, iets dat hem niet in dank werd afgenomen!


Waar Joseph McCarthy het meest op hamerde was de leugen dat communisten overal in de overheid actief waren. Met zijn Rode Angst verspreidde hij zoveel vrees bij de Amerikanen dat hij speciale comités mocht oprichten. Deze Amerikaanse Comités moesten gaan uitzoeken of mensen ''Amerikaans'' waren. Daarmee wordt bedoeld dat deze comités functioneerde als dictatoriale instituties van het anticommunisme. Wie voor deze comités kwam moest zijn of haar loyaliteit bewijzen aan de Verenigde Staten van Amerika. Leden van de Communistische Partij van de Verenigde Staten van Amerika, werden neergezet als ''vijanden van de vrijheid'' en ''staatsgevaarlijk''.  


McCarhy beweerde al snel dat 81 belangrijke ambtenaren voor de Sovjet-Unie zouden werken. De Rode Angst sloeg nu zo snel toe dat mensen alles dat links was, begonnen te zien als ''communistische gevaarlijkheid''. Het kapitalisme genoot van deze anticommunistische sfeer en gebruikte de angst voor het communisme, om revolutionaire arbeiders te ontslaan en te isoleren. Bijvoorbeeld, een baas die wist dat een communist of socialist in zijn bedrijf werkte, gebruikte deze Rode Angst om deze man/vrouw te ontslaan. Niemand zou ervan opkijken als een baas een vermoedelijke communist ontsloeg, want communisten waren ''tuig'' en ''slecht''


Slachtoffers van het witte terreur van Joseph McCarthy waren ook vrijdenkers en progressieve filmsterren. Want Hollywood werd ( en wordt nog steeds ) door de anticommunistische elite gezien als een bolwerk voor linkse ideeën. De bekende Amerikaans filmster; Charles Spencer "CharlieChaplin kwam in het vizier van de anticommunistische hetze. Terwijl hij bezig was met een film in het buitenland, zorgde de anticommunisten ervoor dat hij zijn staatsburgerschap verloor. Hij mocht de VS niet meer in. Wetend dat de reactionaire media hem zou aanvallen en zwart maken, koos Chaplin ervoor om in Zwitserland te gaan wonen. Hij heeft de VS nooit meer bezocht! 


Niet alleen de acteurs werden bedreigd en zwart gemaakt. Ook films en boeken die een links inhoudt hadden werden op een zwarte lijst gezet. Radio programma die een progressieve klank hadden werden neergezet als ''communistische propaganda zenders''. Het ''Huiselijke Comité van on-Amerikaanse Activiteiten'' deed tussen 1938 en 1978 onderzoek naar mensen die zich zogenaamd ''anti-Amerikaans'' opstelde. Zo spoorde men personen, boeken en film op die een progressieve linkse kleur hadden. Dan maakte men enorme lijsten en dwong men slachtoffers om hun uitspraken te verdedigen. Bijvoorbeeld de vader van de atoombom; Robert Oppenheimer werd gedaagd voor zo'n comité. Hij werd aangeklaagd voor on-Amerikaans gedrag omdat hij zich tegen het gebruik van de atoombom had gekeerd! 


Joseph McCarthy sloeg ondertussen volledig door. Zijn vijandelijkheid tegen linkse ambtenaren, communisten, revolutionair socialisten en sociaal democraten werd gesteund. Maar in 1953 begon hij een heksenjacht op militairen en het gehele Amerikaanse leger. De conservatieve senator brulde dat in het leger van de VS, ''communistische'' spionnen waren. Het drama kreeg een hoogte punt begin 1954 toen McCarthy, de leger generaal; Ralph W. Zwicker vergeleek met een vijf jarig kind. Dat werd gezien als een grove belediging, want een generaal beledigen deed je niet in de jaren 50! 


Uiteindelijk kwam de val van McCarthy na verschillende aanvallen op de liberale; Democratische Partij. Deze partij werd beschuldig al twintig jaar de VS te verraden. Dat McCarthy linkse partijen aanviel was geen probleem. Maar de Democratische Partij was geen linkse partij en had respect en bewondering van hoge zakenmensen, militairen en normale burgers. Toen McCarthy beweerde dat de Democraten al twintig jaar ''landverraad'' plegen, besloot de media om zich tegen hem te keren. In een uitzending over zijn gedrag keerde de Amerikaanse opinie zich tegen hem. McCarhty probeerde zijn nek te redden door tegen de media in te gaan. Maar het was te laat, zijn geloofwaardigheid verdween en hij stierf na langdurig alcohol gebruik in 1957!  


Toch was de ondergang van de persoon McCarthy niet de ondergang van de heksenjacht op communisten. Pas in 1968 zouden de opvattingen van revolutionair linkse groepen meer geaccepteerd worden. De Vietnam Oorlog speelde daar ook een grote rol in. De afkeer die veel jongeren hadden voor de kapitalistische maatschappij zorgde ervoor dat het anticommunisme behoorlijk verzwakte tussen 1968 en 1981!


De heksenjacht op communisten en linkse opvattingen hervatten zich in 1981, toen de rechtse Ronald Reagan aan de macht kwam. Deze oer-anticommunist was al in de jaren 50, populair geworden voor zijn anti-linkse uitspraken. Reagan was een matige filmster en behoorde niet tot de progressieve elite van Hollywood. Hij was conservatief rechts en dat zorgde ervoor dat hij in de jaren 70 opklom in de Republikeinse Partij. Juist in de progressieve jaren 70 was een sterke conservatieve leider nodig vonden veel Republikeinen. In 1981 werd Ronald Reagan gekozen tot president van de VS. Meteen opende hij de ideologische aanval op het marxisme en begon anticommunistische groepen massief te steunen, zoals de islamitische strijders in Afghanistan!


In de jaren 80 kwam ook een belangrijke anticommunistische film uit. Deze film is nog steeds een klassiek voorbeeld van de angst die nog heerste voor een invasie door de Sovjet-Unie. ''Red Dawn'' heet de film. Het gaat over een fictieve invasie van de VS door de Sovjet-Unie en Cuba. In de film, vallen Sovjet eenheden de Verenigde Staten binnen. De Sovjet en Cubaanse soldaten gedragen zich heel wreed, wat ertoe leidt dat enkele tieners een verzetsgroep oprichten. De film eindigt met patriottistische woorden dat de VS de strijd zou winnen en dat de dappere tieners hun leven gaven voor de vrijheid van het Amerikaanse vaderland! 


Zulke thema's zouden later terug te vinden zijn in video spelletjes voor de PC. De spellen van de serie; Red Alert geven de speler de mogelijkheid om de VS te bezetten of te verdedigen. In Red Alert kun je kiezen voor de ''communistische'' Russen of de ''democratische'' Amerikanen. Als je voor de Russen speelt dan zie je al snel dat het communisme als ideologie niet op de voorgrond is. Groot Russisch chauvinisme is meer de drijfkracht voor de Sovjet-Unie. De Amerikanen worden neergezet als de patriottistische strijders voor vrijheid en democratie. In Red Alert 1 is Joseph Stalin de grote schurk en probeert hij Europa te veroveren. De latere spellen zijn meer satirisch dan echt realistisch, je kunt de Red Alert serie dan ook niet echt serieus nemen als een anticommunistisch propaganda middel. Echter er zijn genoeg serieuze spellen waar je als dappere Amerikaan vecht tegen de ''godloze communistische'' Russen. Er zijn GEEN spellen op de markt waar je alleen als communist mag vechten tegen Amerikaanse imperialisten!       

  
Zelfs in 2013 kun je nog ontslagen worden als je lid bent van de CPUSA ( communistische partij ). Hoewel de CPUSA nauwelijks macht heeft en niet groter is dan 1500 leden, wordt de partij wel steeds gebruikt door de rechtse media om de neoliberale; Democratische Partij aan te vallen. Sinds Barack Obama president is, wordt hij door de rechtse zenders een ''communist'' genoemd. Ze beweren dat Obama stiekem een ''communist'' is omdat zijn vader marxistische overtuigingen had. Ook riep de CPUSA op tot een stem op Obama! 

We weten echter dat Barack Obama een neoliberaal is en geen communist. Dat de CPUSA opriep om op hem te stemmen, zegt eerder wat over de reformistische houding van deze schijn-communistische partij, dan over Obama. Toch is de heksenjacht op communisten na 2008 weer gegroeid. De racistische aanhangers van de Tea Party brullen dat het communisme via Obama aan de macht is. De oude anticommunistische hetze waarmee miljoenen Amerikanen zijn grootgebracht wordt weer gebruikt en hij werkt nog net zo goed als toen! 


''The land of the free and the home of the brave'' zo zien de Amerikanen hun land. Een land van vrijheid en democratie, een grove leugen. Amerika is niet het land van de vrijheid, maar een paranoïde natie. Een volk dat bang gemaakt is door machtige bedrijven en anticommunistische presentatoren. De Joseph McCarthy's van 2013 zijn; Bill O'Reilly, Sean Hannity, en Rush Limbaugh. Al deze media types hebben één ding gemeen. Ze zijn allemaal anticommunistisch, rechts conservatief en minachten linkse types. Ze gebruiken hun programma om conservatieve propaganda te verspreiden en brullen de grootste leugens over Democraten en Barack Obama. Vooral Bill O'Reilly is een ster in het verspreiden van anticommunisme! 


Het centrum van anticommunistische media journalistiek is Fox News. Deze zender beweert eerlijk en pluralistisch te zijn. In werkelijkheid is Fox een rechtse zender, die conservatieve types eert en progressieve mensen minacht. Wie als progressief links op Fox News verschijnt krijgt al snel allerlei verwijten naar zich toe geschoven, terwijl conservatieve rechtse types het veel makkelijker hebben!


Communisten hebben veel geleden tijdens de koude oorlog. Hun is onrecht aangedaan en dat wordt nog te weinig erkend. Dat is de hypocriete houding van de westerse landen. De stalinistische regimes waren fout en niet-democratisch. Maar zo waren ook anticommunistische regimes, die onder leiding van de Verenigde Staten van Amerika jacht maakte op communisten, puur omdat die zich anti-kapitalistisch en anti-imperialistisch verklaarde!
  Het anticommunistische Zuid Korea
pleegde massamoord op grote schaal
Ongeveer 150.000 mensen werden vermoord
in de Bodo Liga concentratiekampen in 1950  

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme