Boekje openslaan over Zuid Korea

Noord Korea krijgt al jaren negatieve media aandacht. Maar over Zuid Korea wordt sinds 1987 nauwelijks negatief gesproken. Alsof de kapitalistische staat van Zuid Korea opeens een beter land is dan het totalitaire Noord Korea. Politiek gezien heb je meer vrijheid in Zuid Korea, maar die vrijheid is beperkt. Aanhangers van het marxisme kunnen nog steeds opgepakt worden voor het ''schenden van de nationale veiligheid''. Een dictatoriale wet maakt het mogelijk om Koreanen die anti-Zuid Korea zijn te vervolgen! 

De ROK ( Republic of Korea ) is geen zuivere democratie. Het land heeft zich verbeterd in de laatste 23 jaar, maar de ego's van de anticommunistische dictatuur zijn nog goed te voelen. 28.000 Amerikaanse soldaten zitten nog in Zuid Korea aan de DMZ. Deze VS soldaten moeten de dicatuur van het grote geld in Zuid Korea beschermen. Hoewel hun geweren naar Noord Korea wijzen, is het VS leger blind voor de misdaden die achter hun rug om in Zuid Korea gebeurde! 


In dit socialistische bericht doen we een boekje open over de periode 1948-1987 in Zuid Korea. De periode van de eerste republiek, een dictatoriaal moment in de Zuid Koreaanse geschiedenis. We kennen Syngman Rhee, de dictator die Zuid Korea tussen 1948 en 1960 bestuurde. Rhee werd in 1875 geboren in een protestants christelijk gezin. Toen hij twee jaar oud was, verhuisde zijn gezin naar Seoul. Korea was toen der tijd nog een onafhankelijk keizerrijk!


In 1910 werd Korea geannexeerd door het Keizerrijk Japan. 35 jaar Japanse overheersing stonden het land te wachten. Rhee deed werk voor christelijke groepen in bezet  Korea, maar vluchtte uiteindelijk naar de Verenigde Staten van Amerika. Daar werd Rhee voorzitter van de Koreaanse regering in ballingschap, dat was in 1919. Maar zijn corrupte houding maakte hem niet populair. Na zes jaar van machtsmisbruik werd Syngman Rhee afgezet als leider van de Koreaanse regering in ballingschap!


Hij bleef in de Verenigde Staten wonen. Daar woonde ook veel Koreaanse burgers, die uit Korea gevlucht waren. Tot 1945 was hij een onbekend figuur, alleen de regering in ballingschap wist wie Syngman Rhee was en vele waren niet blij toen de Amerikanen hem kozen om Zuid Korea te leiden! 


Dat gebeurde in 1945, na de capitulatie van Japan. De Amerikanen hadden een sterk anticommunistische leider nodig. Syngman Rhee was de perfecte kandidaat. Hij was machtshongerig, loyaal tegenover het Amerikaanse imperialisme en fel tegen linkse idealen. Op 10 mei 1948 werd hij gekozen in het nieuwe parlement van Zuid Korea. Linkse partijen weigerde mee te doen me deze schijn-verkiezingen. Want democratisch was Zuid Korea absoluut niet! 


In augustus 1948 werd Zuid Korea onafhankelijk. Syngman Rhee werd president en begon met zijn anticommunistische politiek. 30.000 linkse Koreanen werden opgepakt en opgesloten. De VS klaagde niet over de enorme schending van de mensenrechten. Nee, de VS was juist blij met de anticommunistische; Syngman Rhee. Want het kapitalisme kreeg vrij spel van de dictator. De oude bourgeoisie bleef gewoon rijk en machtig! 


Hoewel het Zuid Koreaanse leger gesteund werd door de VS, kreeg het niet meteen de beste wapens. Door de corruptie en machtsmisbruik van Syngman Rhee was het moreel niet bepaald hoog in het leger. Ondanks het feit dat het Zuid Koreaanse leger zwakker was dan het Noord Koreaanse Volksleger, daagde men Noord Korea wel uit. Tussen 1948 en 1950 waren enorm veel grensconflicten tussen Noord en Zuid Korea!


Uiteindelijk viel Noord Korea het zuiden aan. Maar we kunnen met zekerheid zeggen dat ook Syngman Rhee plannen had gemaakt om Noord Korea aan te vallen. 

De invasie verliep goed voor het noorden. Het leger van Zuid Korea was zwakker en op 28 juni 1950 werd Seoul veroverd. Rhee en zijn regering vluchtte naar het zuiden van het land! 

Terwijl het corrupte regime in elkaar stortte werden meer dan 100.000 tegenstanders van Syngman Rhee vermoord. Vooral in de Bodo Liga concentratiekampen stierven honderdduizenden. Deze slachtoffers van het Witte Terreur in Zuid Korea werden ''communisten'' genoemd door Syngman Rhee. De VS wist van deze massamoorden, maar deed niets. Want het leven van een communist was niets waard voor de Amerikanen! 


Bijna 55 jaar kregen de communisten de schuld van de massamoorden in de Bodo Liga. De anticommunisten brulde dat Noord Korea deze 100.000 mensen vermoord had. Pas in 2005 erkende de overheid in Zuid Korea wat linkse groepen al meer dan een halve eeuw riepen. Pas in de 21ste eeuw neemt Zuid Korea verantwoordelijkheid voor de misdaden die Syngman Rhee begin in naam van het anticommunisme!


De Verenigde Naties kwam Zuid Korea helpen en drong het Noord Koreaanse Volksleger terug naar het noorden. Even leek de droom van een anticommunistisch verenigd Korea werkelijkheid te worden. De verenigde krachten van de anticommunistsche landen was te groot voor Noord Korea. Syngman Rhee moet al plannen gemaakt hebben voor massa executies van Kim Il Sung aanhangers!


Maar de Volksrepubliek China was niet bereid om een anticommunistisch Korea te tolereren. Mao Zedong moest er niet aan denken dat Amerikaanse soldaten straks aan zijn grenzen stonden. Dus stuurde hij 700.000 soldaten naar Korea om tegen de VN te vechten. Hierdoor werd het regime van Kim Il Sung gered van de ondergang. Uiteindelijk tekende men een staak het vuren in 1953. Toch is de Korea Oorlog formeel nog niet afgelopen! 


Syngman Rhee bleef tot 1960 dictator. Machtsmisbruik was doodnormaal en de leden van de bourgeoisie genoten van de anticommunistische dictatuur. Linkse mensen werden opgejaagd en gemarteld door de staats-politie, die opgeleid werd door de CIA. Toch groeide de woede onder jongeren. Vooral studenten hadden genoeg van de corruptie en de misdadige dictator. In april 1960 kwamen ze in opstand tegen het autocratische regime! 


De 84 jarige dictator gaf het bevel om de opstandige studenten te doden. Dat ging de bourgeoisie echter te ver. Men besloot om de bejaarde leider af te zetten en een jonger iemand aan te wijzen om de nieuwe president te worden. De CIA bracht Syngman Rhee naar de VS waar hij vijf jaar later zou overlijden. Het militair nam de macht over en onder Park Chung-hee kreeg Zuid Korea haar eerste ( en niet laatste ) militaire overheid! 


Generaal Park Chung-hee was een sterke anticommunist en wist dat men een toekomstige opstand van studenten moest voorkomen. Dus kreeg Zuid Korea een geheime inlichtingendienst genaamd de; Nationale Inlichtingendienst ( KCIA ). Deze KCIA werkte volgens CIA methodes en hield vooral linkse groepen in de gaten. Zo kon men kritische personen snel arresteren en laten verdwijnen! 


Het militaire regime van Park Chung-hee duurde van 1962 tot 1979. Hij onderdrukte het Zuid Koreaasne volk in naam van het anticommunisme. Kinderen leerde op school om het communisme te haten. Deze lessen werden heel belangrijk geacht, omdat Noord Korea zijn wapens nog steeds op het zuiden richten. De overheid gebruikt deze dreiging om hun misdaden te legitimeren. Wie een boek las dat pro-communistisch was kon een gevangenisstraf riskeren. Ondertussen brulde de media in de VS en West-Europa dat Zuid Korea een vrije democratie was! 


Economisch gezien groeide de economie snel onder Park Chung-hee. Tot 1962 was Zuid Korea een economisch zwak land. Veel gebieden waren nog niet hersteld van de oorlog, terwijl Noord Korea dankzij haar planeconomie alles al hersteld had. De jaren van corruptie onder Syngman Rhee hadden het zuiden zwakker achter gelaten. Daarom begon men aan snelle economische hervormingen. Park Chung-hee begon samen te werken met Japanse bedrijven. Dat maakte hem niet populair want veel Koreanen hadden nog een pest hekel aan Japanners! 


Tijdens de Vietnam Oorlog vochten 320.000 Zuid Koreanen, aan de kant van de Zuid Vietnamese regering tegen Noord Vietnam. De bourgeoisie van Zuid Korea en haar militaire machthebbers, wouden kosten wat het kost voorkomen dat Noord Vietnam de oorlog zou winnen. De Zuid Koreanen werden gehaat door het Vietnamese volk. Ze waren wreed en barbaars, vooral tegenover vermoedelijke Viet-Cong sympathisanten. In april 1975 viel Zuid Vietnam en leed het anticommunisme een bittere nederlaag. Deze nederlaag mocht niet herhaald worden in Zuid Korea. Dus werd het leger gemoderniseerd volgens de nieuwste technologie. Dat maakt het militair van Zuid Korea tot één van de modernste ter wereld! 


Eind jaren 70 groeide echter de ontevredenheid. Weer waren het de studenten die vonden dat Park Chung-hee weg moest. De demonstraties groeide snel en de militaire dictator voerde de noodtoestand in. 400 demonstranten werden opgepakt en gemarteld. Hierdoor groeide de woede onder jongeren zo snel, dat in alle grote steden protesten ontstonden! 


Uiteindelijk was het de KCIA die een einde maakte aan het leven van Park Chung-hee. De directeur van de inlichtingendienst, dode de president op 26 oktober 1979. Volgens de directeur was Park Chung-hee een bedreiging voor de ''democratie'' geworden. Een schijn excuses, vermoedelijk wou de KCIA gewoon deze onpopulaire leider snel afzetten. Echter het militair lieten het er niet bij zitten en arresteerde de directeur en iedereen die mee had gelopen om Park Chung-hee te doden! 


Generaal; Chun Doo-hwan werd uiteindelijk de nieuwe militaire dictator van Zuid Korea. Van 1980 tot 1988 heerste hij in naam van het anticommunisme. Tijdens zijn acht jarige bewind bevocht Chun Doo-hwan alle landen die zich ''socialistisch'' noemde. Hij was fel tegen de Sovjet-Unie en de Volksrepubliek China. Zijn anticommunisme was zo groot dat Noord Korea in 1983 probeerde hem te doden. Dat mislukte en Chun Doo-hwan zorgde voor de arrestatie van honderden tegenstanders van de Republiek Korea!


Zijn dictatoriaal bewind was voldoende voor Ronald Reagan die geen waarde legde op mensenrechten en vrijheid van meningsuiting. Althans geen waarde op vrijheid voor communisten en links denkende mensen. De conservatieve VS politici brulde over de misdaden in stalinistische landen, maar zwegen over hun steun aan dictatoriale rechtse landen zoals Zuid Korea. Dat toont de hypocriete houding van de anticommunisten en hun misdadigheid! 


Maar dit keer zouden de arbeiders en studenten het niet meer pikken. Na nog eens zeven jaar van militaire heerschappij eiste ze in 1987 vrije verkiezingen en een einde aan de ondemocratische houding van de overheid. Chun Doo-hwan gaf toe en deed in 1988 afstand van de macht. Zijn conservatieve partij won de eerste ''democratische'' verkiezingen. Echt democratisch waren die niet volgens ons, maar wel beter dan de vorige schijn-verkiezingen! 


De macht van de conservatieven zou pas in 1995 verbroken worden. Toen kwamen de neoliberalen aan de macht. Deze waren duidelijk minder anticommunistisch en hadden meer economische interesses dan wreed anticommunisme. Hoewel de neoliberale overheid slecht was voor arbeiders, werden de politieke vrijheden versterkt. Toch blijft het verboden in Zuid Korea om een communistische partij op te richten. Zelfs in 2013 is dat nog niet toegestaan!


In februari 2011 werden acht leiders van de Socialistische Arbeiders Liga van Korea opgepakt omdat ze tegen de Republiek Korea waren. Hun arrestatie toont aan dat de Republiek Korea nog geen echte vrije democratie is. De bourgeoisie blijft ondemocratische methodes gebruiken tegen linkse mensen en hun partijen. Maar er is één positief iets te melden. De overheid van Zuid Korea erkend na 55 jaar het feit dat ze misdaden gepleegd hebben tegen de menselijkheid. Na 55 jaar weet men eindelijk dat de moord op 100.000 Koreanen in de Bodo Liga geen ''communistische'' misdaad was. In tegendeel het was een anticommunistische misdaad, een misdaad waarvan de VS wist dat ze begaan was. Maar de Amerikanen deden er niets tegen. Dit bewijst dat de VS niets gaf om de mensenrechten tijdens de Koude Oorlog. Men gebruikt deze slechts als excuus om kritiek te leveren op de Sovjet-Unie! 
Al in 1925 bewees Syngman Rhee dat hij 
politiek corrupt was! 

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme