Weg met de monarchie!

Wie tegen de Nederlandse monarchie is kan afgevoerd worden door de politie. Nee, we praten hier niet over vroegere socialisten die de cel in gingen, maar over een 23 jarige student die afgevoerd werd omdat ze tegen de monarchie was. Kort voor de aankomst van de koningin stak studente Joanna vrijdag bij het Beatrixtheater een stuk karton omhoog met de tekst 'Weg met de monarchie, het is 2013'. Een halve minuut later werd ze weggeleid door agenten. Dit laat weer eens zien hoe goed de politie de monarchie tegen anti-monarchisten verdedigd. Daarom zeggen wij revolutionair socialisten ''WEG MET DE MONARCHIE''  

Een monarchie is een achtergesteld instituut. Een symbool uit een tijd toen de werkende klasse onder gesteld was een een kleine groep elitaire types, die dachten dat ze door God uitgekozen waren om te heersen. Deze monarchisten waren imperialistisch en machtshongerig. Ook al ziet het koningshuis zich niet meer als uitverkoren om te heersen, toch blijven ze een elitair nest. Want Koningin Beatrix schijnt al bijna 1 miljard euro te bezitten! 


Sommige mensen houden van de monarchie als een symbool. Maar zelfs dat is achtergesteld, wat dat zogenaamde ''neutrale'' symbool is anders wel behoorlijk pro-kapitalistisch. Koningin Beatrix reist de hele wereld over voor Nederlandse zaken interesses  Op haar handelsmissies maakt ze goede vrienden met dictatoriale koningen zoals de Sultan van Brunei. De Staat Brunei Darussalam is een absolute monarchie, anti-monarchisten worden daar opgejaagd en opgesloten. Toch reist Koningin Beatrix naar dit land om samen met Bernhard Wientjes ( leider der kapitalisten in Nederland ) goede zaken te doen met de dictator Sultan!


De Oranje familie is onder Beatrix een echte zaken familie geworden. Juliana was nog een pacifistische naive vrouw, maar Beatrix weet zich nuttig te maken voor het Nederlandse kapitalisme. Ook bezitten de Oranjes aandelen bij grote bedrijven, dus het zijn zuivere kapitalisten. Dus niets ''neutraal'' symbool, maar een achtergesteld elitair nest dat meteen afgeschaft moet worden. Maar dat de Oranjes zo harde zakenmensen zijn, weten veel Nederlanders niet. Die zien alleen maar de ''goede'' Koningin en de liefde tussen Prins Willem-Alexander en zijn vrouw. Terwijl diezelfde Willen-Alexander veel moeite deed om het aandeel van Maxima's vader in de Argentijnse dictatuur wit te wassen. Dat is slechts één misstand in een lange rij van monarchistische misstanden!


Koningin Wilhelmina was ook een imperialistische Koningin. Onder haar regime werden socialisten en communisten het leven flink moeilijk gemaakt. Zoals Henk Sneevliet, die Adolf Hitler beledigde. Hitler was in 1933 een ''bevriend'' staatshoofd, dus ging Sneevliet de cel in. Daar had Wilhelmina geen probleem mee, het was toch maar een ''smerige socialist''. Diezelfde Wilhelmina hield niet van de parlementaire democratie. Liever had ze een absolute monarchie zoals Willem 1 had. Ook was Wilhelmina trots op het koloniale imperium van Nederland en was ze niet blij met de onafhankelijkheid van Indonesië!


We kennen allemaal de grootste boef van Oranjes. Bernhard van Lippe-Biesterfeld, die ook lid was van de SS. Over deze man kunnen we heel negatief schrijven, maar we laten het er maar bij dat hij steekpenningen aangenomen heeft van een groot Amerikaans bedrijf. Ook was Bernhard een anti-socialist en een tegenstander van de democratie. Zelfs de parlementaire monarchie had hij liever niet. Nee, hij hield van rechtse dictaturen, vooral dictaturen die jacht maakte op communisten en vakbondsmensen. Hij was niet trouw aan zijn Juliana en dat is de tragiek  want Koningin Juliana was een pacifistische vrouw, zeer naïef en idealistisch. Echter Bernhard was een schoft, een smerige anticommunistische schoft van Oranje!

Helaas is de SP van Emile Roemer niet anti-monarchistisch, weer een bewijs van de degeneratie van deze partij. Emile Roemer was zelfs zeer positief over de rol van Beatrix. Wij revolutionair socialisten zijn niet anti-Beatrix. Wij geloven best dat mevrouw Beatrix een aardig iemand is. Maar haar functie keuren wij af. Wij willen geen monarchie, wij willen een socialistische raden-republiek. Dus Koning; Willem Alexander zal in ons geen bondgenoten vinden. De monarchie is achterhaald en moet af geschaft worden!Weg met de monarchie
Weg met de Oranjes

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme