De spook van het stalinisme, nog steeds in gebruik

Na bijna 23 jaar blijft het spook van het stalinisme bestaan. Revolutionair socialisten krijgen er mee te maken als ze hun boodschap verspreiden. Jaren van antisocialistische indoctrinatie heeft bij veel mensen een negatief gevoel achtergelaten. Bij het woord ''socialisme'' denken velen al aan grijze massa's, een totalitaire eenpartijstaat of een gemeenschap met te veel bureaucratie. Het is de burgerlijke pers gelukt om het socialisme zo negatief neer te zetten, dat vele heilig geloven dat het socialisme niet werkt. Schuldig daaraan zijn ook de sociaal democraten en de stalinisten, die elk medeverantwoordelijkheid dragen voor het huidige negatieve beeld dat mensen hebben over het socialisme! 

De Sovjet-Unie was de bastion voor veel gelovigen, een kerk waar velen in geloofde. In die zin was het stalinisme een religie, een dogma waar helaas te veel in geloofde. Onterecht werd de USSR en andere stalinistische landen neergezet als het ''reëel bestaande socialisme'' dat was een tactische zet. Tactisch want dat diende zowel de antisocialistische, als de stalinistische zaak. De stalinisten konden hun dictatuur legitimeren en de anti-socialisten konden het socialisme hierdoor negatief neerzetten!


Het stalinisme stierf op 25 december 1991, toen de rode vlag werd neergehaald van het Kremlin. Maar in werkelijkheid was het stalinisme al twee jaar eerder begonnen met sterven. November 1989 kan gezien worden als het einden. Met de opening van de Berlijnse muur kwam een democratisering proces op, die een einde maakte aan de heerschappij van de stalinistische partijen. Het is tragisch dat de arbeidersklasse niet in staat was om zelf de macht te grijpen. Na 40 jaar stalinisme, vielen ze al een baksteen voor de illusies die het kapitalisme verspreiden! 


Vladimir Lenin krijgt meestal de schuld, hij zou begonnen zijn met de ''communistische'' dictatuur. Dat beweert althans de burgerlijke media. Door Lenin op gelijke hoogte met Stalin te zetten probeert de media, jongeren af te schrikken. Want die moeten vooral geen positief beeld krijgen van de Bolsjewistische Partij en de Russische Revolutie. Zelfs na 96 jaar vreest de heersende klasse nog steeds de effecten van deze revolutie. Daarom moet Lenin neergezet worden als de ''vader van de communistische dictatuur'' en het leninisme moet een ''dictatoriale'' ideologie zijn. De antisocialistische geschiedenis schrijvers kunnen terug vallen op de eenpartijstaat en het rode terreur. Deze worden maar al te graag tegen revolutionair socialisten gebruikt!


Wat de anti-socialisten niet vertellen is het feit dat Stalin, 600.000 communisten vermoord heeft. Bijna 1/3 van de Unie Wijde Communistische Partij werd vermoord onder Jospeh Stalin. Het centraal comité van de bolsjewieken in 1917, bestond uit 26 mensen. Daarvan werden 13 geëxecuteerd door Stalin, 3 stierven tijdens de burgeroorlog ( 1917-1923 ) en 4 stierven tussen 1920 en 1930. Uiteindelijk zouden slechts 4 leidende bolsjewieken, de stalinistische zuiveringen overleven. Leon Trotsky was de laatste bolsjewiek uit 1917, die niet gecapituleerd had voor Stalin en nog leefde. Hij zou in augustus 1940 vermoord worden.


Hoe wordt het spook van het stalinisme nog gebruikt? We zien het vooral in de VS. Daar kwam in 2008 een president aan de macht die gekleurd was. Barack Obama was de eerste president van Afrikaanse afkomst. Daar hield de conservatieve elite in Amerika niet van. Vooral de extreem rechtse; Tea Party was niet te spreken over de gekleurde president. Men noemde hem een ''communist'' en een ''socialist'' omdat hij sprak over dingen die wij als normaal zien. Maar wat Nederlanders als normaal zien, wordt in het rechtse Amerika gezien als ''socialistisch''. Zoals progressieve belastingen, homohuwelijk en duidelijke scheiding tussen kerk en staat. In de VS brullen de conservatieven moord en brand, als je over hogere belastingen praat en het lef hebt om de christelijke invloed op de politiek tegen te werken! 


Wie op Google zoekt naar ''Obama & Socialist'', krijgt al snel plaatjes te zien van Obama met socialistische symbolen om zich heen. De neoliberale president wordt naast Marx, Lenin en Stalin gezet en men beweert dat hij een ''gruwelijke'' communist is. Dit terwijl Obama zeer rechts denkt en in dienst staat van Wall Street. Hij gebruikte het geld van de Amerikanen om de grote bedrijven te redden van de ondergang. De bonus cultuur blijft gewoon bestaan en ook de imperialistische acties in het buitenland werden niet stop gezet onder Obama! 


In Duitsland gebruikt de media ook graag het spook van het stalinisme. Vooral als leden van Die Linke praten over het socialisme, krijgt men meteen beelden te zien van de DDR. Toen de leidster van de partij over het verboden woord ( communisme ) begon, was de rechtse media er als eerste bij. Een vreselijke hetze tegen Die Linke ontstond. De Christen ''Democratische'' Unie stuurde haar jongeren naar partijkantoren van Die Linke, waar ze asociale leuzen riepen zoals; ''communisten eten kleine kinderen op''. Het stalinistische verleden van de partij wordt maar al te graag tegen ze gebruikt. Vooral de christen conservatieven brullen dat Die Linke geen democratische partij is ( de hypocrieten )! 


Ook in Nederland wordt het spook gebruikt. Bij ons is het de Socialistische Partij die ervan langs krijgt. Vooral Jan Marijnissen werd vaak met Mao Zedong vergeleken. In 2007 probeerde de media een anti-SP hetze, vooral omdat de partij niet in een kapitalistische regering kon komen. Men noemde de partij laf en dat Marijnissen geen ''regeringsverantwoordelijkheid'' wou. Men vergeleek de SP ook met de oude maoisten, omdat de partijstructuur nog bureaucratische misvormingen toonde. Alsof de kapitalistische partijen zo open en democratisch zijn, neem maar de PVV die is niet eens democratisch! 


Revolutionair socialisme is mogelijk, zeker in de deze tijd van neoliberale aanvallen op onze levensstandaard. In Griekenland is het verzet aan het groeien, echter in Nederland blijft het klassenbewustzijn laag. Dat heeft vooral ermee te maken dat de SP ideologisch zwak staat. SP leider Emile Roemer is gematigd en wil liever compromissen sluiten met de neoliberale elite. Ooit was de SP een activistische partij, maar in 2013 draagt de partij al verantwoordelijkheid voor verschillende bezuinigingen in gemeentes en provincies. Deze politiek van coalities en compromissen zal de SP vervreemden van het arbeiders volk. In de Scandinavische landen hebben gematigde socialisten al ''regeringsverantwoordelijkheid'' en moeten hierdoor kabinetten steunen die niet populair zijn!''Ze komen weer'' brult dit anti-socialistische plaatje

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme