Weer worden anti-monarchisten opgepakt!

De vrijheid van meningsuiting is niet heilig voor de Nederlandse politie. Gekke Nederlanders in Oranje hoeden en kleding zijn welkom, echter normaal geklede mensen met anti-monarchistische teksten worden opgepakt en afgevoerd. Dit is 2013 waar de politie nog steeds trouw de monarchistische staat dient. Op belangrijke dagen voor de kroon wordt de vrijheid van meningsuiting voor anti-monarchisten zeer beperkt! 

Republikein: Hans Maessen werd tijdens de kroning van Willem Alexander opgepakt. Hij droeg een boord waarop stond ''Geen monarchie, maar Democratie''. Hij zei daarbij niets en toonde slechts zijn afkeer van het koningshuis. Echter de politie was snel ter plekken en arresteerde Hans Maessen. 


Dit doet denken aan de arrestatie van studente Joanne. In februari werd deze jonge vrouw opgepakt omdat ze op een bord van karton had geschreven ''Weg met de monarchie, het is 2013''. De politie voerde hij af onder de leuzen dat ze haar ''beschermde''. In werkelijkheid werd Joanne helemaal niet belaagd, er waren zelfs maar heel weinig mensen aanwezig toen de studente haar eenmansprotest begon. Toch moest de politie zo nodig deze vrouw arresteren en afvoeren!


Wij revolutionair socialisten weten precies waarom de politie dit doet. Men wil namelijk het Nederlandse sprookje levend houden, het sprookje van de goede koning en koningin. Het moet overkomen alsof iedereen in Nederland het Huis van Oranje steunt. Anti-monarchistische uitlatingen verstoren dat sprookje en tonen de waarheid achter de illusies. 


Het oppakken van anti-monarchisten is niet nieuw. Revolutionair socialisten werden door liberalen, sociaal democraten en conservatieven gehaat om hun oppositie tegen de monarchie. Henk Sneevliet werd zelfs op koninklijk bevel opgepakt omdat hij een bevriend staatshoofd beledigde in 1933. Dat bevriende staatshoofd van het Koninkrijk der Nederlanden was Adolf Hitler!


De eerste leiders van de Communistische Partij in Holland werden ook hardhandig aangepakt toen ze demonstreerde tegen Koningin Wilhelmina. Tijdens Prinsjesdag in 1934 werden de communisten hardhandig uit de Ridderzaal gezet wegens hun protest tegen de monarchie. De sociaal democraten kozen in die jaren ook definitief de kant van de kroon en keerde zich definitief tegen de socialistische raden-republiek! 


Tijdens Koninginnedag ( nu Koningsdag ) heeft de Nederlandse politie de taak op orde te houden, daarmee wordt bedoeld de illusie van een ''leuk'' sprookje levend te houden. Iedereen die een tegengeluid biedt tegen dat misselijke sprookje, moet opgepakt worden. Ze hebben zelfs het lef om na de arrestaties zich te verontschuldigen aan de opgepakte anti-monarchisten. Alsof het allemaal een misverstand was. Dit terwijl studente Joanne op een vreselijke geïntimideerde manier onderzocht werd op het politiebureau. Ze moest haar bh uitdoen en haar benen spreiden, aangezien dat niet snel genoeg ging schopte een agent haar voeten uit elkaar, toen werd ze hardhandig tegen de muur geschopt. Dit is dus hoe de politie omgaat met anti-monarchisten anno 2013!


Natuurlijk mochten anti-monarchisten wel demonstreren  Maar alleen op plekken die door de gemeentes aangegeven werden, ver weg van de Oranje massa. Slechts 100 anti-monarchisten kwamen daadwerkelijk demonstreren. Dit toont al aan hoe zwak het republikeinse gedachtegoed is in Nederland. De illusies van het monarchistische sprookje leven voort. We kunnen alleen maar hopen dat Nederlanders ooit wakker worden. Want alleen al dit kroningsfeestje heeft 11 miljoen euro gekost. Ondertussen zijn de belastingen voor de laagste inkomen verhoogt en ook de huren stijgen met 4% voor mensen met een laaginkomen. Arbeiders die modaal verdienen moeten al snel 4,5% meer huur betalen. Ondertussen werkt de koninklijke familie verder voor het bedrijfsleven. Daar was Beatrix een ster in! 

Over de Socialistische Partij kunnen we ook heel kritisch zijn. Van 15 vertegenwoordigers uit de tweede kamer, wouden slechts twee geen trouw zweren aan de nieuwe koning. 13 leden van de SP zwoeren wel trouw. Wij revolutionair socialisten vinden het zeer fout dat socialisten trouw zweren aan een monarch. Echter we weten ook wel dat de SP steeds meer sociaal democratischer wordt en minder socialistisch. De revolutionaire SP die tussen 1972 en 1990 bestond, zou nooit trouw gezworen hebben aan de monarchie. Het waren misschien maoistische stalinisten, maar ze kende meer linkse principes dan de huidige SP!


Pieter Brans van Socialistisch Alternatief sloot zijn artikel af met de woorden: 


''Miljoenen worden getroffen door de crisis. Ons aantal vormt een belangrijk onderdeel van onze kracht. Die kracht kunnen we het beste inzetten als die georganiseerd wordt en gekoppeld aan een programma voor echte verandering. De economische en politieke context laat steeds minder ruimte voor overleg of halve maatregelen. Of we aanvaarden dat werkgevers en regering de levensstandaard van de meerderheid van de bevolking geleidelijk afbreken, of we stellen het systeem ter discussie en bouwen aan een alternatief. Een actieplan tegen het bezuinigingsbeleid en voor werk is een eerste stap in de opbouw van zo’n alternatief''

Daarom zijn wij revolutionair socialisten: 
- Voor een 24-uursstaking tegen de bezuinigingen;
- Tegen het woonakkoord, sociaal akkoord en zorgakkoord;
- Voor een bouwprogramma van sociale woningbouw met betaalbare huren;
- Voor een 32-urenweek om het betaald werk te spreiden en de werkdruk te verlagen;
- Tegen de flexarbeid, voor vaste banen met een redelijk inkomen;
- Voor een programma van openbare werken om de werkloosheid te bestrijden
- Tegen de neoliberale bezuinigingen;
- Voor de nationalisatie van de top 500 grootste bedrijven zodat de winsten ten goede komen aan de gemeenschap;
- Voor het brengen van genationaliseerde bedrijven onder democratische controle van arbeiders en de gemeenschap, geen staatsmacht maar arbeidersmacht;
- Nee tegen de monarchie, voor een socialistische raden republiek; Hans Maessen wordt opgepakt 
hij mag het sprookje niet verstoren! 

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme