Privatisering van onze bossen

Houdt u ook van een mooie wandeling door het bos? Ja? Dan geniet er nog maar van, want Staatsbosbeheer gaat enorme stukken bos verkopen. Doordat de neoliberale overheid strenge bezuinigingen doorvoert is Staatsbosbeheer verplicht om zeker 17.000 hectare bos te verkopen. De rijken zullen hier blij mee zijn. Een privé stukje bos, waar alleen zij de baas zijn. Zo ver is het dus gekomen, dat onze wouden en bossen verkocht worden om Staatsbosbeheer van geld te voorzien. Dit terwijl miljarden aan euro's veilig in Zwitserse banken liggen. 

Al 34 hectare grond is verkocht voor een half miljoen euro. Tegenstanders van de verkoop probeerde via de rechter een verbod op te leggen. Maar de rechtspraak oordeelde dat Staatsbosbeheer best grond mag verkopen. Door de crisis is Staatsbosbeheer verplicht om commerciëler te gaan denken. Opeens wordt het noodzakelijk om winst te maken, zeker nu de overheid met minder geld komt! 


Wij revolutionair socialisten vinden het onacceptabel dat wouden en bossen verkocht worden. Deze natuur gebieden zijn eigendom van iedereen. Helaas denkt de kapitalistische staat daar anders over. Door geld gebrek moet Staatsbosbeheer nu grond verkopen aan particulieren! 


Liefhebbers van de natuur kunnen beter nu nog genieten. Want het kan best zijn dat de natuur straks privé bezit is van bedrijven en particulieren. Dit toont weer eens aan hoe ver de neoliberalen willen gaan. Terwijl miljarden euro's veilig bij de grote bedrijven liggen, eist men de privatisatie van bossen en wouden om de kosten van de crisis te betalen! 


De Partij voor de Dieren is in staat geweest om 10 hectare grond te kopen. Zo wil de partij voorkomen dat de grond in handen van verkeerde mensen terecht komt. Op dit moment verkoopt Staatsbosbeheer alleen de grond die niet binnen de ecologische hoofdsector valt. Maar het is maar de vraag hoe dat zo blijft. Als de neoliberale overheid met steeds minder geld komt, dan heeft Staatsbosbeheer geen keus. Dat de VVD zo denkt is logisch, maar dat de PvdA dit steunt bewijst hun rechtse houding. 


Sociaal democraten zijn geen vrienden van de natuur, want als het kapitalisme harde bezuinigingen eist dan buigen de sociaal democraten hun hoofden. Dat de natuur straks privé bezit wordt, doen de sociaal democratie weinig. Want de coalitie moet stand houden, anders brult de rechtse media dat de sociaal democratie geen ''regeringsverantwoordelijkheid'' kent! 


Revolutionair socialisten vinden dat de natuur geen privé bezit moet zijn. Wouden en bossen moeten eigendom zijn van de gemeenschap, net zoals de productie middelen.  Echter in  onze neoliberale dictatuur draait alles om winst maken. Aangezien de natuur geen winst oplevert, moet het maar geprivatiseerd worden, althans dat is de kapitalistische logica! 


Wat zijn de oplossingen die wij bieden? De nationalisatie van de top 500 grootste bedrijven. Plaatst deze bedrijven onder democratische controle van arbeiders en de gemeenschap. Anders dan de stalinistische landen, kan een socialistische gemeenschap alleen werken met volledige democratische participatie van arbeiders en consumenten. Zonder democratie in de economie, is het socialisme niet mogelijk. 


De natuur moet toegankelijk zijn voor iedereen. Niemand zou voor wouden en bossen moeten betalen. Veel mensen kunnen zich dat ook niet voorstellen. Maar aangezien het neoliberalisme al veel schande veroorzaakt heeft, is het niet onmogelijk dat we in de komende jaren meer privatiseringen van onze natuur zullen zien. De vraag is, wilt u dat? Wilt u straks geld betalen voor een wandeling door het woud? 
PRIVÉ BEZIT, TOEGANG ALLEEN VOOR BEVOEGDEN! 
Bossen en wouden straks alleen nog toegankelijk voor 
mensen die eigenaar zijn! 

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme