Hypocriete EU doet aan protectionisme

De neoliberale Europese Unie, het bolwerk van de vrije markt economie is niet alleen hypocriet maar ook alleen goed voor Europese kapitalisten. Binnen de grenzen van de EU mogen kapitalisten hun producten in elk land verkopen zonder importtarieven te betalen. Ook mogen ze zich overal in de EU vestigen. Dat is ook de rede waarom veel bedrijven naar oost Europa gegaan zijn, nadat ook deze landen deel werden van de EU! 

Echter de economie van de Europese Unie wordt bedreigt. Het staats-kapitalistische China heeft bijna alle grote fabrieken uit de EU gelokt, nu dreigen de goedkopere Chinese producten de winsten van de EU kapitalisten te verminderen. Het kapitaal brult moord en brand en meteen voert de ( niet-gekozen ) leiding der EU een importtarief in.


In dit geval gaat het om zonnepanelen. De Chinese zonnepanelen zijn goedkoper dan die van Europese makerij. Die zien hun winsten zakken als de consument alleen maar de goedkope Chinese zonnepanelen koopt. Dus wordt een importtarief van bijna 47% ingevoerd. Dit tarief zal langzaam ingevoerd worden en na vijf jaar de 47% bereiken.


Natuurlijk zijn de  Chinezen daar boos over. Want de hele EU propaganda over vrije markten en eerlijke handel is hierdoor natuurlijk uit elkaar gespat. Wat wij revolutionair socialisten al langer weten, wordt nu weer eens haarfijn duidelijk gemaakt. De EU is er alleen voor inheemse kapitalisten. Willen wij consumenten een product kopen dat buiten de EU gemaakt is, dat moeten wij dat importtarief betalen.


Hoe hypocriet als je bedenkt dat de meeste westerse producten gewoon uit China komen. Welk product is niet in de Volksrepubliek China gemaakt? Waar staat niet ''Made in China'' op? Nee, het gaat hier om producten van Chinese bedrijven. Die willen wij in de EU liever niet, want bij ons heet het opeens ''eigen kapitalisten eerst'' terwijl alle grote bedrijven hun productie naar China verplaatst hebben!


De Chinese staats-kapitalisten zijn terecht boos, want al doet de Volksrepubliek China ook aan protectionisme, ze beweren niet dat ze voorstanders zijn van een vrije markt economie. De EU beweert wel voor vrije handel te zijn, althans vrije handel voor landen die geen gevaar zijn voor de economische positie van het Europese bedrijfsleven. China en India worden steeds rijker en machtiger. De heersende klasse zal zich wel gaan afvragen of het wel zo handig was om de productie middelen naar China te verplaatsen!


Ondertussen worden arbeiders in  Europa en China het slachtoffer van de concurrentie oorlog. In Europa verliezen meer en meer mensen hun baan.Werkzekerheid bestaat niet meer, kans op een vast arbeidscontract al helemaal niet meer. In de Volksrepubliek China leven arbeiders een slaven leven. Vroeg opstaan om te gaan werken in een westerse fabriek voor nog geen 1 euro per uur. 800 miljoen Chinezen zijn nog steeds bitter arm!


Het wordt tijd om het kapitalisme voorgoed af te schaven. Neoliberalen zullen alles doen om het systeem te redden, van sociaal democraten tot christen democraten en liberalen, allemaal staan ze in de dienst van de markt. Daarom roepen revolutionair socialisten op om te strijden tegen het kapitalisme. De nieuwe vakbond FNV moet de sociale strijd aangaan en geen compromissen maken met de kapitalisten. Helaas zal voorzitter Ton Heerts geen strijd leveren en wanhopige compromissen zoeken. Het is jammer dat Corrie van Brenk niet gekozen is tot voorzitter van de nieuwe FNV. Dit toont al hoe zwak het klassenbewustzijn is onder de Nederlandse arbeidersklasse, men is helemaal gehersenspoeld met het idee van compromissen en gematigdheid. Dat is precies wat de heersende klasse wil bereiken. Want een radicale arbeiders-klasse is gevaarlijk. Ton Heerts zal het kapitalisme goed van dienst zijn!
De Chinezen kunnen terecht lachen 
om de hypocriete EU

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme