Meer armoede door hogere huren

De woningcorporaties zullen de huren van sociale huurwoningen dramatisch gaan verhogen de komende jaren. Althans dat zegt een rapport van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Ook het onderhoudt aan sociale huurwoningen wordt verminderd, puur om geld te sparen. Ondertussen verdienen de directeuren van woningcorporaties enorme salarissen. Het is niet ongewoon om meer dan 200.000 euro per jaar te verdienen als directeur van een woningcorporatie! 

Vier miljoen Nederlanders leven in een sociale huurwoning. Sommigen hebben een modaal inkomen, maar velen leven van een minimumloon of een uitkering. Deze groep mensen zijn extra kwetsbaar en kunnen geen honderden euro's extra per maand betalen aan meer huur. Maar de kapitalistische woningcorporaties denken niet menselijk en zullen zo nog meer mensen de armoede in drijven!


De politici in Den-Haag geven nog minder om de sociaal zwakkeren. De rechtse Mark Rutte en zijn asociaal democraat Diederik Samsom, hebben de opdracht gekregen om strenge bezuinigingen door te voeren. Niet op de rijken en de groot kapitalisten, maar op de werkende klasse, de armoede klasse en de mensen met een arbeidshandicap. Zo moeten veel sociale werkplaatsen sluiten. Mark Rutte denkt dat iedereen die in zo'n werkplaats werkt ook op de arbeidsmarkt kan functioneren. Blijkbaar denkt hij dat mensen met autisme, een lichamelijke handicap of een verstandelijke beperking, doodleuk 40 uur in de week kunnen werken. Daarnaast bezitten mensen die in een sociale werkplaats werken niet belangrijke diploma's en missen ze vaardigheden die in onze neoliberale markt economie verplicht zijn! 


Ook mensen met een modaal inkomen ( boven 22.000 euro per jaar ) krijgen het lastig. Want ook deze groep heeft het niet makkelijk. Door hun modaal inkomen hebben ze geen recht op huursubsidie en dat betekend al snel 200 euro per maand meer betalen aan huur. Nu vinden sommigen dat de wat rijkere mensen ( met inkomens boven de 40.000 euro ) niet in een sociale huurwoning moeten. 


Echter de huren in de particuliere sector kunnen al oplopen tot 1000 euro per maand. Zelfs iemand met een inkomen van 40.000 euro zal het flink voelen. In juli 2013 zullen de huurprijzen allemaal stijgen. Minimaal met 4% voor arbeiders met een loon dat lager is dan 33.614 euro. Hier staan de verhogingen die per juli doorgevoerd worden:  • 4 procent voor huishoudinkomens tot 33.614 euro
  • 4,5 procent voor middeninkomens tussen de 33.614 en 43.000 euro (0,5 procent extra)
  • 6,5 procent voor hogere inkomens boven de 43.000 euro (2,5 procent extra)


Arbeiders met goed inkomen van 43.000 euro of meer, gaan als snel 6,5% meer huur betalen. Ondertussen blijven de lonen gematigd, met uitzondering natuurlijk de lonen van de directeuren en top leiders. Ook de leden van de tweede kamer met hun 100.000 euro per jaar zitten goed. De meesten huren ook geen huis, met hun salaris krijgen ze best een hypotheek om een huis te kopen. Echter arbeiders met een uitkering mogen niet eens een huis kopen. Ze zijn dus verplicht om in een sociale huurwoning te zitten wiens huur per jaar verhoogt wordt! 


VVD en PvdA vallen de arbeidersklasse genadeloos aan. Dat de VVD dit doet is logisch, die zijn ook neoliberaal tot op het bot. Maar dat de sociaal democratische PvdA hierin mee gaat is helaas typisch voor sociaal democraten. In naam van compromissen met de kapitalisten, maken de sociaal democraten zich al bijna 23 jaar schuldig aan een kapitalistisch bewind zonder sociaal gezicht. 


De illusie dat de Partij van de Arbeid voor de zwakkeren opkomt en een sterk en sociaal Nederland opbouwt vergaat altijd snel na verkiezingen. Toch is de PvdA altijd in de staat om veel stemmers naar zich toe te trekken. Hun oude retoriek over eerlijkheid en solidariteit wordt nog steeds gelooft door velen.


Revolutionair socialisten weten dat de PvdA geen linkse partij is. USP-RSM zal dan ook altijd de sociaal democraten ontmaskeren voor wat ze werkelijk zijn. Een bende rechtse lakeien in rode schaapskleren! 

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme