Ziek zijn? Pech gehad, betalen!

Het Centraal Planbureau heeft in een rapport duidelijk gemaakt dat ze vinden dat mensen met een hoge zieke kosten, meer moeten betalen. In hun woorden: Ziek zijn? Pech gehad, betalen. Ons neoliberale kabinet bestaande uit VVD en PvdA zullen daar zeker bij mee zijn. Die zoeken maar al te graag naar mogelijkheden om het leven van arbeiders, jongeren en zieken zo moeilijk mogelijk te maken. Ziek zijn is geen keus, maar volgens het Centraal Planbureau blijkbaar wel. Daarom moeten zieken, maar een hogere ziektekosten verzekering afsluiten en meer eigen bijdragen betalen. Alsof mensen die langdurig ziek zijn een top baan hebben en veel geld verdienen? De meeste langdurig zieken leven van een uitkering en hebben niet het geld om zich extra te verzekeren, los van het feit dat de basis ziektekosten al schandalig duur is! 

Tegenwoordig kost een basis ziektekosten verzekering al snel 100 tot 120 euro per maand. Dat is allemaal het resultaat van de privatiseringen in de zorg, die in dej aren 90 door PvdA, VVD en D66 zijn ingevoerd. Zorg werd niet goedkoper, maar juist duurder. Neoliberale marktwerking maakte van de zorg een commerciële onderneming, waar elitaire directeuren en hun vriendjes royaal van profiteren! 


Een leden van de zorg directie in een zorginstelling kunnen een salaris krijgen van bijna 5000 euro bruto per maand. Dan praten we nog niet over een hoge directeur van een mega zorg verzekeraar. Laten we eens kijken naar die salarissen van top directeuren:Zorgverzekeraar Functie  Inkomen en pensioenbijdrage 2011Aantal verzekerden 
Achmea +   Divisie-directeur zorg   452.000 *   5.200.000  
VGZ   Bestuursvoorzitter   390.000   4.200.000  
CZ **   Bestuursvoorzitter   415.000   3.400.000  
Menzis   Bestuursvoorzitter   391.000   2.100.000  
De Friesland   Bestuursvoorzitter   350.764   820.000  
DSW   Bestuursvoorzitter   298.000 *   460.000  
ONVZ   Bestuursvoorzitter   210.584   402.000  
ASR *** De Amersfoorste/Ditzo   Zorgdirecteur   onder de norm   290.000  
Eno (Salland, Regizorg)   Bestuursvoorzitter  234.000   125.000  

De top verdiener is de Divisie-directeur van Achmea+, hij verdient bijna een half miljoen euro per jaar. Dit terwijl de zorgkosten steeds hoger worden. Voor de privatiseringen kosten de zorg nog geen 50 gulden ( 22 euro ) per maand. We praten dan over een tijdperk van nog geen 23 jaar geleden. 


Tegenwoordig zegt men dat de hoge ziektekosten een oorzaak zijn van de vergrijzing. In werkelijkheid ligt het allemaal aan big business. De zorg is commercieel geworden en draait allemaal om geld. Winsten komen voor de de mens en wie niet kan betalen krijgt ook geen zorg. Ook is de zorg inefficiënt bezig door bepaalde producten heel duur te maken en andere medicijnen juist te veel te produceren. 


Revolutionair socialisten geloven in een gratis gezondheidszorg. Zorg is een mensen-recht en moet gratis voor iedereen zijn. Natuurlijk is zoiets niet betaalbaar binnen een kapitalistische gemeenschap, waarin de productiemiddelen privé bezit zijn en de meeste welvaart bij de rijken en de kapitalisten ligt. Daarom moeten mensen ziektekosten en belastingen betalen. Omdat de staat geld nodig van de mensen voor haar sociale programma's. Ondertussen liggen miljarden aan euro's, veilig opgesloten in Zwitserse banken. Revolutionair socialisten willen de onmiddellijk nationalisatie van de zorgsector onder democratisch controle van cliënten en zorg-arbeiders. Democratische arbeiders-raden zullen de genationaliseerde zorg bedrijven besturen en denk maar niet dat een directeur meer dan 60.000 euro per jaar zal verdienen! 


De Internationale Socialisten vertellen over de gevolgen van de enorme bezuiningen in de zorg sector:


Zo lang mogelijk thuis blijven wonen

Zorg in instellingen wordt gefinancierd op basis van zorgzwaartepakketten (ZZPʼs). Die zijn genummerd van 1 tot 10, waarin 1 de minst en 10 de meest intensieve zorg is. Vanaf 2013 hebben mensen met een ZZP 1 of 2 geen recht meer op zorg in een verzorgingshuis, vanaf 2014 geldt dit ook voor ZZP 3.

Met ingang van 2016 zullen zelfs mensen met een ZZP 4 geen gebruik meer kunnen maken van verblijf in een verzorgingshuis of in een instelling voor gehandicaptenzorg. ZZP 4 is bedoeld voor mensen die licht dementerend zijn, of slecht horen of zien. Hij wordt ook gebruikt voor mensen die psychiatrische patiënt zijn geweest en die intensieve begeleiding nodig hebben, en uitgebreide verzorging in een veilige omgeving.

Volgens de NOS sluiten door deze maatregel de komende jaren honderden verzorgingshuizen, tot 800 in 2020.

Huishoudelijke Hulp 

Vanaf 2014 wordt het gemeentelijke budget voor huishoudelijke hulp (HbH) gekort met 75-80 procent en wordt het een ‘maatwerkvoorziening’ voor degenen die ‘het écht nodig hebben’ en ‘niet uit eigen middelen kunnen betalen’. Met name in de grote steden heeft het overgrote deel van de cliënten die gebruik maken van deze zorgvoorziening een minimuminkomen. Voor huidige cliënten gaat deze regeling in 2015 in.

Ondersteuning, begeleiding en dagbesteding

Vanaf 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor ondersteuning en begeleiding van bijvoorbeeld mensen met een (lichte) vorm van dementie, een verstandelijke beperking of een psychiatrisch probleem. Maar ook mensen die een beroep doen op verslavingszorg vallen in deze categorie. De gemeenten krijgen hiervoor slechts 75 procent van het geld dat tot nu toe beschikbaar was voor deze vorm van zorg. Vanaf 2014 vervalt het huidige recht op deze vorm van zorg echter al en er is nog geen oplossing voor 2014.

Persoonlijke Verzorging

Vanaf 2015 zullen gemeenten ook verantwoordelijk worden voor Persoonlijke Verzorging en ook hierop wordt bezuinigd. Er zal geen recht meer zijn op Persoonlijke Verzorging bij een indicatie korter dan 6 maanden, dus bijvoorbeeld na een ongeval of een ernstige ziekte. Daarnaast wordt de norm voor gebruikelijke zorg verhoogd van 60 naar 90 minuten per week, ofwel: de eerste 90 minuten zorg worden niet gegeven door een professionele zorgverlener, maar zal de cliënt zelf moeten organiseren (en eventueel betalen). Ook hier geldt dat het recht op deze zorg reeds vervalt in 2014.

Inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten

Tot slot zullen gemeenten in 2015 ook verantwoordelijk worden voor de inkomensondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten. De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg), de fiscale regeling voor aftrek van specifieke zorgkosten (TSZ) en de compensatie Eigen Risico worden afgeschaft. Gemeenten krijgen slechts 50 procent van het huidige budget om ‘maatwerk’ te verlenen. Deze regelingen worden eveneens in 2014 afgeschaft en er is nog geen oplossing voor 2014. 

Gevolgen

Zowel thuiszorg als zorg in instellingen zijn dus aan de voorgenomen bezuinigingen onderhevig. Er is geen sprake van zorg die faalt of verdwijnt wordt opgevangen. Een aantal gevolgen:

• Huishoudelijke hulp verdwijnt grotendeels. Daarmee verdwijnt ook een belangrijke kans om problemen vroeg te onderkennen, de veelgenoemde ʻsignaalfunctieʼ. De grote bezuinigingen op zorg aan huis verergeren dit. 
• Veel cliënten zullen door het wegvallen van diverse vormen van zorg minder kunnen deelnemen aan de maatschappij.
• Deze combinatie leidt tot een toename van vereenzaming, verwaarlozing, vervuiling en versnelde achteruitgang van psychische en fysieke gezondheid van de cliënt, en soms ʻoverlastʼ voor andere mensen.
• In tegenstelling tot het uitgesproken doel, zal langer thuis wonen steeds lastiger worden en zal het beroep toenemen op mantelzorgers — die nu al overbelast zijn. 
• Ongeveer 100.000 thuiszorgmedewerkers raken werkloos. Voor de medewerkers in de instellingszorg is nog geen aantal bekend.

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme