Paars terug? D66 wil het neoliberale kabinet helpen!

Een Paars kabinet kan niet bestaan zonder D66, zo blijkt maar weer. De ''sociaal'' liberalen van Alexander Pechtold willen het noodlijdende kabinet Mark Rutte 2, dolgraag versterken. Dat doet denken aan de eerste Paarse periode van Wim Kok in de jaren 90. Toen vierde het neoliberalisme groot feest. VVD, PvdA en D66 voerde een rechtse koers en maakte een einde aan veel sociale zekerheden. Met de ''Progressieve'' Democraten van D66 erbij, kan het kabinet zich neergezeten als een echt ''volks kabinet'' van alle politieke richtingen. Een grotere leugen bestaat niet want ook D66 is neoliberaal en bereid om flinke aanvallen uit te voeren op de levensstandaard van arbeiders en hun gezinnen! 

Progressief liberalisme is een term uit de jaren 60, een term van liberalen die niet zo dogmatisch dachten als de oude liberalen. De oude liberalen van de jaren 60, waren meestal rijke elitaire types die vooral maar één vrijheid wouden, de vrijheid om te bezitten. Het progressieve liberalisme wou de vrijheid om te bezitten behouden, maar ook een sociaal vangnet steunen. Ze verschilde met de sociaal democratie op het vlak van de overheid. De sociaal democraten ( reformistische socialisten ) vonden toen ( nu niet meer ) dat de overheid bepaalde controle moest kunnen uitoefenen op de economie. Dat wouden de sociaal liberalen echter niet, die vonden dat de overheid alleen voor een sociaal vangnet moest zorgen, maar zich niet met de economie moest bemoeien!


Echter sinds de jaren 80 is ook het progressieve liberalisme opgegaan in het neoliberalisme net als de sociaal democratie. Ook D66 steunt nu de politiek van meer markt en minder staat. Het sociale vangnet waar D66 ooit voor streed werd ook onder kabinetten met D66 afgebroken, allemaal in de naam van efficiëntie en marktwerking!


Ondertussen wordt duidelijk dat de overheid steeds meer macht wil afstaan aan de gemeentes. In de toekomst moeten de gemeentes veel sociale zaken overnemen, met slechts 75% van het geld dat de overheid nu beschikbaar heeft. Ook met werkelozen wordt asociaal omgegaan in veel gemeentes. Zo moeten werklozen vaak dwangarbeid verrichten voor hun uitkering. Dat noemt men dan een ''tegenprestatie''. Alsof werkelozen ervoor gekozen hebben om geen baan te hebben?


De neoliberale propaganda machine brult echter dat alle werkelozen lui zijn en niet willen werken. Het kan best zijn dat sommige arbeiders inderdaad niet elk werk willen doen. Maar is dat niet precies wat het kapitalisme propagandeert? Vrijheid in werk keuzen? Geen dwang? Niet dus als je werkeloos bent! Dan moet je opeens elk werk aannemen die het kapitalisme je geeft. Weiger je? Dan mag de kapitalistische overheid ( en straks de kapitalistische gemeente ) je korten op je uitkering! 


Niet alleen de sociaal liberalen vinden dat ze mee moeten doen. Ook VVD icoon Hans Wiegel steunt een regeringsdeelname van D66. Dat zou het kabinet in de Eerste Kamer genoeg zetels geven om haar plannen door te voeren. Op dit moment mist het kabinet net één zetel in de Eerste Kamer. Met D66 erbij zal men in staat zijn om de asociale plannen van Mark Rutte snel om te zetten in wetten! 


D66 doet het goed in de peilingen. Veel kiezers hebben het vertrouwen in de VVD en PvdA al opgezegd. Vooral de PvdA verliest stemmen aan D66. Wij revolutionair socialisten weten echter de ware aard van D66. Wij weten dat Alexander Pechtold net zo neoliberaal denkt als de VVD en PvdA. We zullen zien of de kiezers nog zo graag D66 stemmen, als deze partij ''regeringsverantwoordelijkheid'' draagt voor de sociale ellende die Mark Rutte en Diederik Samsom gaan verspreiden!


De Socialistische Partij wint weinig zetels in de peilingen. Dat is begrijpbaar aangezien de SP zich nauwelijks nog bezig houdt met activisme en vakbondswerk. Waar was de SP tijdens de demonstratie tegen het asociale beleid tegen vluchtelingen? Waar is de SP als arbeiders staken? Nergens, nergens!  


Emile Roemer en zijn gematigde socialisten voeren alleen nog maar oppositie binnen de comfortabele muren van de Tweede Kamer. Maar dat is juist waar de strijd zich niet afspeelt. De confrontatie tussen arbeiders en het kapitalisme speelt zich op de staat af. Ook komt de SP niet met een socialistisch programma en houdt het bij hun oude retoriek van ''voor een menselijker en socialer Nederland''. Ondertussen werkt de SP elders nauw samen met diezelfde neoliberalen, waar ze in de Tweede Kamer zo fel tegen zijn. Bijvoorbeeld in de provincie Brabant, waar de SP samen met CDA en VVD de regie voert! 


Revolutionair socialisten geloven niet in oplossingen binnen het kapitalisme. Wij geloven niet dat we deze crisis kunnen overwinnen binnen de beperkingen van dit economische systeem. De oorzaak van deze crisis ligt bij het kapitalisme, crisis is een onderdeel van het systeem. Steeds wanneer een economische crisis ontstaat dan schuiven de politici de kosten af op de werkende klasse, zodat de klasse met bezit zich niet hoeft te verantwoorden. Verliezen worden genationaliseerd, terwijl de winsten veilig in bezit van de kapitalisten blijven! 


Onze oplossingen zijn de totale nationalisatie van de financiële sector. Alle banken moeten genationaliseerd worden en onder democratisch bestuur geplaatst worden. Daarnaast moeten alle grote bedrijven genationaliseerd worden. Grote bedrijven die de economie van onze wereld domineren. Natuurlijk zullen kleine bedrijven niet genationaliseerd worden. Het doel van deze nationalisaties is niet staats-macht, maar arbeiders-macht. Het werkende volk moet de controle over de economie krijgen en democratisch bepalen wat nodig is. Op dit moment doen de kapitalisten ook aan economische planning, echter deze planning staat in dienst van hun hebzucht en drang naar geld en macht!


Helaas is de arbeiders-klasse zich niet bewust van deze alternatieven. De meeste arbeiders geloven zelfs dat het kapitalisme het enigste systeem is dat werkt. Dat heeft vooral ermee te maken dat de media in dienst staat van het kapitalisme. Nederland en de rest van de wereld bezit geen revolutionair socialistische media. Er bestaat wel wat kranten, maar geen televisie stations die een revolutionair links geluid weergeven. In Nederland is er maar één krant die vanuit een revolutionair socialistische visie schrijft en dat is De Socialist van de Internationale Socialisten. Deze krant is helaas ook geen dagblad, maar een maandblad!


De val van het stalinisme heeft revolutionair links enorm veel imagoschade opgeleverd. Voor veel revolutionair linkse mensen was de Sovjet-Unie, een icoon. Toen dit icoon verdween verloren vele hun ''geloof''. Het kapitalisme heeft daarvan goed misbruik gemaakt door te brullen dat socialisme en communisme mislukte ideologieën zijn. Ook nu nog zeggen de rechtse kranten zoals de Telegraaf en Elsevier dat socialisme erg gevaarlijk is. De meer gematigde kranten onthouden zich van systeem kritiek en als ze al eens kritiek leveren op het onmenselijke kapitalisme, dan is die kritiek niet gericht op het kapitalisme als systeem! 

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme