Socialistische Raden-Republiek der Nederlanden

''Onder het socialisme heb je geen vrijheid'' brullen libertarische websites. ''Socialisme betekend dictatuur van de staat'' brullen de antisocialistische kranten zoals De Telegraaf. Men maakt er een mooie leugen van en door die leugen vaak genoeg te verspreiden geloven mensen het ook. De leugen dat andersdenkenden geen vrijheid van meningsuiting hebben onder het socialisme, is misschien wel de grootste onwaarheid. Het stalinisme wordt vaak genoeg uit haar graf gehaald om het zogenaamde totalitaire karakter van het marxistische socialisme aan te geven. De enigste ( gematigde ) linkse stroming die de kapitalistische pers, wel erkent als democratisch van aard is de sociaal democratie. Hoewel anno 2013 de sociaal democratie net zo kapitalistisch denkt als het neoliberalisme! 

Maar laten we eens voorstellen dat Nederland een socialistisch land wordt. Een arbeiderspartij op een socialistisch programma wint de meerderheid bij de verkiezingen. Hoe zou Nederland er dan uitzien? Wat zou er veranderen? 


Als revolutionair socialisten aan de macht komen, dan zullen er dramatische dingen veranderen. Dingen die slecht zijn voor de rijken en de groot kapitalisten en goed voor de arbeiders en de jongeren. De nieuwe socialistische regering zal beginnen met de afschaffing van de koninklijke grondwet der Nederlanden. Deze koninklijke grondwet is zwaar verouderd ( eerste versie uit 1814, laatste aanpassing in 1983 ) en moet vervangen worden door een grondwet die van Nederland een socialistische raden-democratie maakt. De raden-democratie is een politiek stelsel waarbij democratische arbeiders-raden het voor het zeggen krijgen. Arbeiders kiezen direct deze raden, die niet alleen de politiek bedrijven maar ook controle uitoefenen over genationaliseerde bedrijven! 


Want voor een socialistische maatschappij moet de gemeenschap de controle hebben over de productie middelen. We beginnen met de nationalisatie van de grootste bedrijven in Nederland. Nationalisatie onder socialisme is een andere vorm van nationalisatie dan een kapitalistische nationalisatie. Onder een kapitalistische nationalisatie betalen WIJ voor de fouten van de kapitalisten. Als een kapitalistisch bedrijf zich hersteld heeft wordt het weer geprivatiseerd. De personen die verantwoordelijk zijn voor de neergang van zo'n bedrijf ( neem de banken als voorbeeld ) blijven meestal gewoon aan de top staan.   


Socialistische nationalisatie betekend dat een bedrijf ten diensten komt te staan van de gemeenschap. De eigenaars en directie worden direct onteigend. In hun plaats zullen arbeiders ( werknemers ) hun directie kiezen. Deze directie zal geen miljoenen per jaar verdienen. Ze zullen het moeten doen met een modaal inkomen. Dat houdt in dat een directeur geen extreme luxe bezit en zal moeten leven volgens het inkomen dat de meeste van zijn arbeiders verdienen! 


In stalinistische landen werd de gehele economie genationaliseerd. Elk bedrijf werd eigendom van de staat. Dat is een methode die revolutionair socialisten maar gedeeltelijk hanteren. Wij wensen niet de nationalisatie van elk bedrijf. Alleen de grootste bedrijven die de economie domineren moeten genationaliseerd worden. De kleine ondernemers worden niet onteigend! 


Het probleem in stalinistische landen was de dictatuur. Er was geen spraken van arbeiderszelfbestuur, er waren geen democratische arbeiders-raden. De totalitaire staat had alle macht en bepaalde via bureaucratische methodes de productie. Omdat de arbeiders geen insprak hadden, liep de economie van de Sovjet-Unie en andere volksrepublieken vast. Uit angst voor de dictatoriale staat logen veel economische leiders over de productie quota. Dat zie je vooral in de Democratische Volksrepubliek Korea waar de angst om de quota niet te halen enorm groot is. Wie een economisch doel niet haalt kan snel eindigen in een concentratiekamp. Dat gebeurde ook in Stalin's Sovjet Unie en Mao's Volksrepubliek China!


Echter onder het socialisme moet er juist openheid zijn. Zonder openheid van zaken en democratische participatie is het onmogelijk om socialisme op te bouwen. In de Socialistische Federale Republiek Joegoslavië heerste een systeem genaamd ''markt socialisme''. De Joegoslavische economie kende een vorm van arbeiderszelfbestuur en men participeerde in de productie en directie van het bedrijf. In deze economie bleef echter de concurrentiedruk bestaan, men produceren niet voor de behoefde maar voor de winsten. Uiteindelijk nam dit kapitalistische denken de overhand. Toen de Joegoslavische oorlogen uitbraken was er van het arbeiderszelfbestuur niets meer over. In de voormalige Joegoslavische republieken heerst nu de neoliberale hardheid!


Terug naar het socialistische Nederland. Want een overwinning over het kapitalisme kan niet alleen via de stembus gebeuren. Er moet een breed draagvlak zijn voor het socialisme. Alleen winnen bij verkiezingen is niet voldoende. Want burgerlijke verkiezingen geven helemaal niets aan. Belangrijk is dat een arbeiderspartij het vertrouwen geniet van de meerderheid van alle arbeiders. Dat kan een partij doen door zich anders te openbaren dan de kapitalistische partijen doen. Bijvoorbeeld door te leven op een modaal inkomen. Fel te strijden tegen bezuinigingen en te pleiten voor radicale alternatieven. We moeten echter niet vergeten dat socialisme via het parlement niet te bereiken is. Het parlement dient alleen als propaganda toneel voor revolutionair socialisten zolang een land nog een parlementaire democratie is!


Na een socialistische overwinning bij burgerlijke verkiezingen, moet de koninklijke staat afgebouwd worden. Een goed begin is Koning Willem Alexander te ontslaan en zijn bezit te nationaliseren. De koninklijke familie zal haar rijkdom moeten inleveren. Ieder ( volwassen ) lid van het koninklijke huis mag 60.000 euro overhouden en dat is nog royaal gezien de enorme luxe die ze op dit moment bezitten. Hun paleizen worden staatsbezit en kunnen opengesteld worden voor het publiek. Willem Alexander zal een normale arbeider worden en moeten leven van een inkomen gericht op zijn arbeid. Want daar zal de socialistische staat ook grenzen aan stellen. Het minimum-loon zal verhoogt worden naar 1500 euro netto bij een 32-urige werkweek. Echter een maximum-loon zal er ook komen. 5000 euro netto per maand zal het maximum bedrag worden wat iemand kan verdienen! 


Voor jongeren zal het socialisme echte keuzes bieden. Het kapitalisme is een ster is het verspreiden van reclames over mooie banen en goede opleidingen. Maar we weten allemaal dat veel leerlingen op het MBO moeite hebben. De klassen zijn te groot, scholen zijn fabrieken geworden met maar één doel: Het leveren van kritiekloze arbeidskrachten voor de arbeidsmarkt. Scholen leren jongeren om zich aan te passen aan het kapitalistische systeem, dat ze vooral moeten concurreren om hoger op te klimmen. Het socialisme zal daar een einden aan maken. In plaats van kritiekloze loonslaven, zullen scholen ervoor zorgen dat jongeren opgeleid worden voor een plek in de maatschappij.


Onder het kapitalisme zijn jongeren heel goedkoop. Pas na je 23ste jaar mag je minimumloon verdienen. Dit geeft kapitalisten de kans om jonge arbeiders in dienst te nemen voor een lager loon dan het minimumloon. Het socialisme geeft iedere jonge werknemer het minimumloon, of je nu 18, 19 of 23 jaar bent. Ook zullen jongeren gratis onderwijs genieten en geen zorgen meer hoeven hebben over leningen. Want onder de huidige wetgeving moeten jongeren gaan lenen voor hun studie. De rijkere jongeren hebben het voordeel van welvarender ouders. Want rijke ouders kunnen de opleiding voor hun kind makkelijker betalen, dan een ouder die modaal verdient! 


Socialisme biedt keuzen en meer vrijheid dan de huidige media beweert. Natuurlijk zullen de kapitalisten met vieze leugens en onwaarheden komen. Zoals de leugen dat rijken voor welvaart zorgen en dat ze het recht hebben op hoge salarissen en luxe. Elitaire types zullen brullen dat ze van 4000 tot 5000 euro netto per maand niet kunnen rondkomen. Ze kunnen opeens niet meer vier keer per jaar op vakantie en in de duurste auto's rijden. Nee, 2/3 van alle Nederlanders arbeiders kan dat niet. Men zal zeggen dat arbeiders dom zijn en geen idee hebben wat er in een bedrijf gebeurd. De arrogantie van de rechtse denkers is daar heel groot in. Alsof arbeiders niet goed genoeg weten wat er in hun werkplaats gebeurd! 


Belastingen zullen ook veranderen. Inkomsten belasting verdwijnt, aangezien de grote bedrijven nu gemeenschappelijk eigendom zijn. De enorme winsten van deze groot ondernemingen zullen ten diensten staan aan de socialistische gemeenschap, die democratisch zal bepalen waar het geld voor gebruikt zal worden. Op dit moment liggen miljarden aan euro's veilig in Zwitserse banken. Dit geld wordt niet gebruikt, terwijl de neoliberale overheden geld roven van arbeiders en hun gezinnen. De rijken van de wereld zorgen er wel voor dat de politici het geld halen bij de werkende klasse en niet bij de bezittende klasse!


Wat ook zal veranderen is de boetes. Nu zijn de boetes gelijk en betaald iedereen het bedrag dat voor elk wetsovertreding is vastgelegd. Echter 200 euro is voor een arbeider met een maandinkomen van 1500 tot 2000 euro meer geld dan voor iemand die 5000 euro of meer verdiend. Een rijke directeur die meer dan een miljoen per jaar verdient, kan makkelijk een boete van 200 euro betalen. Daarom moeten boetes inkomsten afhankelijk worden. Zo betaald iedereen een gelijk percentage. Natuurlijk zullen de rijkere groepen daar niet eens mee zijn. Want die willen niet meer geld betalen voor hun fouten. Het liefde zien de rijken ook geen verschillen in belastingen. Die willen het liefste dat iedereen evenveel belasting betaald! 


Een socialistische revolutie kan niet beperkt blijven tot één land. Socialisme moet internationaal werken. De neoliberale Europese Unie zal niet blij zijn met een socialistisch Nederland. Zeker omdat een arbeiders regering niet de wetten van het kapitalisme volgt. Uitsluiting uit de EU zal er zeker in zitten. Als de socialistische revolutie niet overslaat naar andere Europese landen, kan dat op termijn problemen opleveren. Kijk maar naar Cuba, dat land leeft al sinds 1961 onder een handelsembargo. Het is best mogelijk dat het kapitalisme een soort gelijk embargo zal instellen om het socialistische Nederland tegen te werken. De VS bepaalde dat Venezuela onder Hugo Chavez ( 1999-2013 ) geen gevechtsvliegtuigen mocht kopen met Amerikaanse onderdelen. Bedenk eens wat Amerika en de EU niet allemaal kunnen doen om een socialistisch Nederland te isoleren. Het internationale kapitalisme zal alles doen om anti-kapitalistische landen in een houdgreep te houden! 


Internationaal zal een Socialistische Raden-Republiek der Nederlanden pleiten voor het wereldwijde socialisme. Men zal socialistische partijen steunen en een Arbeiders Internationale oprichten, dit na voorbeeld van de eerste, tweede, derde en vierde Arbeiders Internationale. Natuurlijk zal Nederland een vijandige relatie krijgen met enorm veel landen, die het Amerikaanse en Europese imperialisme steunen. Want socialistische bondgenoten zullen er in het begin zeker niet zijn. Een socialistisch Nederland kan geen vrienden maken met dictatoriale anti-westerse landen, dat is contra-productief en onacceptabel om te doen. Misschien kunnen vriendschappen gesloten worden met sociaal democratische landen, maar ook die staan in dienst van het kapitalisme!


Het zal daarom ook niet makkelijk zijn voor een socialistisch Nederland. Ons land is klein en verbonden aan de Europese markt economie  Daarom durven onze politici ook niets te doen wat tegen de wet van de kapitalistische economie ingaat. De laatste 23 jaar deden de politici alles om het kapitaal van dienst te zijn. Individualisme, egoïsme en kapitalisme waren superior aan collectivisme, solidariteit en socialisme. Althans dat brulde de kapitalistische media na de val van de Sovjet-Unie! 


Belangrijk is echter dat arbeiders geen marionetten meer zijn op de arbeidsmarkt, onder het socialisme. De klasse zonder bezit, zal de heersende klasse worden en de ex-kapitalisten absorberen. Mocht het socialisme overslaan op andere landen, dan kan een vrijwillige socialistische federatie worden opgericht. Samen zullen de socialistische landen een bastion vormen tegen het Amerikaanse, Russische en Chinese kapitalisme. Uiteindelijk zullen ook andere landen inzien dat het socialisme wel werkt. Hierdoor verzwakt de kapitalistische leugen machine tot op het punt waarop het socialisme ook populair zal worden in de VS. Als ook de Amerikaanse arbeiders inzien dat socialisme hun macht, status en rijkdom geeft zullen ze het steunen. Natuurlijk zal het lastig zijn om van burgerlijke symbolen te wisselen ( vlag en volkslied ), maar uiteindelijk hebben arbeiders geen verschillende symbolen nodig. Wij zijn allemaal arbeiders, we hebben miljarden stemmen en miljoenen talen, maar er is een ideaal dat ons allemaal verenigd. 

Daarom is ook De Internationale geschreven, 
het enigste lied dat de arbeidersklasse nodig heeft! Vooruit, gij werkers van de wereld.
Het eigen lot in eigen hand.
Wij vechten voor de revolutie,
En de tijd staat aan onze kant
Weg met alle krachten die verknechten,
Kameraden, vooruit, vooruit!
Als wij bereid zijn om te vechten
Is er geen kracht die ons nog stuit.

Bal de vuisten, kameraden, tot de eindstrijd bereid
En d' Internationale, zal heersen wereldwijd.

Er is een kracht die ons moet leiden
de partij van het proletariaat
Arbeiders, werkers sluit de rijen
Want het uur der eindstrijd slaat
Ja, voor het kapitaal en voor zijn gieren
Komt het einde naderbij
Dan bouwen wij een sterke, fiere
Arbeidersstaat en wij zijn vrij


Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme