Hypocriete PVV tegen bezuinigingen?

De rechtse Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders doet een wanhopige poging om zich te distantiëren van de bezuinigingen.   Dit terwijl de PVV een neoliberale partij is, die de kapitalisten in Nederland goed van dienst wil zijn. Neem bijvoorbeeld de privatiseringen van het openbaar vervoer in Den-Haag, die de PVV ooit steunde. Verder gelooft de PVV niet in uitkeringen en cultuur, dat zijn linkse hobby's die afgeschaft moeten worden. Dat geldt trouwens ook voor Artikel 1 van de grondwet die de PVV wil afschaven! 

Het vertrouwen in Geert Wilders neemt af, zeker nadat zijn partij geen kapitalistische regeringsverantwoordelijkheid wou nemen. Terwijl de PVV altijd een rechts kabinet wou in Nederland. Ze kregen die kans, maar haakte op het laatste moment af. Want de rechtse populisten wouden niet afgestraft worden voor de asociale politiek, die Mark Rutte gevoerd zou hebben met PVV steun. Geert Wilders trad niet toe tot het kabinet Mark Rutte 1, maar gaf alleen gedoogsteun. Zo hoefde Wilders geen verantwoordelijkheid te dragen, maar kon toch heel wat rechtse standpunten steunen!


De kiezers waren echter niet meer zo pro-PVV als in 2010. Bij de verkiezingen van november 2012, verloor de PVV negen zetels en kwam op 15 uit. Dit was een flinke nederlaag voor de rechtse populisten, die dachten dat met hun anti-EU propaganda ze de kiezer aan hun kant konden houden. Nee, de steun van de kiezers ging uit naar twee iconen. Een neoliberaal icoon en een minder neoliberaal icoon. Uiteindelijk ging de strijd alleen nog tussen twee mannen en niet eens meer om idealen. De media maakte er een twee strijd van, tussen VVD leider Mark Rutte en PvdA leider Diederik Samsom. Wij revolutionair socialisten wisten echter dat de PvdA toch met de VVD zou samenwerken om het kapitalisme van dienst te zijn!


Nu het kabinet Mark Rutte 2 voor veel sociale ellende gaat zorgen neemt de onzekerheid en de woede toe. Als de SP en de FNV geen actie ondernemen en mensen mobiliseren, dan kan de PVV dat doen. Door de afwezigheid van een sterk links alternatief, kunnen rechtse populisten hun verloren terrein weer terug veroveren. Want er zijn genoeg mensen die nog wel luisteren naar de PVV, vooral als het gaat om buitenlanders, de EU en de Islam. Want buitenlanders wil de PVV alleen in Nederland hebben, als ze niet-islamistisch zijn, pro-westers denken en natuurlijk hoogopgeleid zijn!


De Socialistische Partij heeft een historische kans om weer op kracht te komen. Echter wanneer Emile Roemer vast blijft zitten in sociaal democratisch taalgebruik, zal er niets veranderen. Je bereikt niets door te praten over centrum-linkse kabinetten met de PvdA en al helemaal niet door je kritiek te beperken tot het parlement. Wat nodig is zijn acties, stakingen en massieve demonstraties. De FNV moet daar ook een belangrijke rol spelen. Want de vakbonden moeten de arbeiders-klasse mobiliseren in deze periode van klasse strijd. De heersende klasse wil via de VVD en PvdA, ons de kosten van de crisis laten betalen. Het duurt tot 2016 voordat we Mark Rutte naar huis kunnen sturen. Daarom zijn stakingen en demonstraties nodig!


Op de media kunnen we niet vertrouwen. Die staat in dienst van het kapitalisme en zal stakingen en demonstraties negatief neerzetten. De Telegraaf bijvoorbeeld zal stakingen neerzetten als ''verstoren van de economie ' en demonstraties als ''hinderlijk''. We kunnen met zekerheid zeggen dat NOS en RTL niet positief zullen zijn over potentiële arbeiders stakingen. Ze zullen vooral berichtgeving doen over de ''last'' die mensen ervaren als arbeiders staken. Daarom is het zo belangrijk dat een socialistische omroep ontstaat  die vanuit een socialistische visie bericht doen. Gelukkig is de Socialistische Omroep in de maak. Een echte linkse omroep die ( anders dan de VARA ) een echt links geluid presenteert!


Ondertussen genieten de kapitalisten van de goedkope arbeidskrachten die ze halen uit de sociale werkplaatsen. Zojuist is bekend geworden dat PostNL mensen in dienst gaat nemen uit de sociale werkplaatsen. Deze mensen met een arbeidshandicap moeten nu post gaan verspreiden en dat voor niets want ze krijgen geen contract en geen loon! Door hun beperking weten ze meestal niet hoe erg ze uitgebuit worden. De directie van het voormalige staatsbedrijf ( geprivatiseerd in 1989 ) is natuurlijk heel blij met deze spotgoedkope arbeiders. Al 500 mensen met een handicap doen nu werk voor PostNL!
PVV vertegenwoordigers
hebben veel gemeen met 
de Zware Jongens 

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme