Cyprus in neoliberale ellende

De Republiek Cyprus zit net als de rest van Zuid Europa in een diepe crisis. Het kapitalisme eist strenge neoliberale politiek en was niet blij met de vorige president van het eiland. Deze reformistische schijn-communist van de Progressieve Partij van de het Werkende Volk, was in de ogen van de EU te traag met het invoeren van harde bezuinigingen  De verkiezingen van 2013 werden dan ook gevoerd met bangmakerij. Rechtse krachten verenigde zich door de Cyprische kiezer bang te maken voor de toekomst. Men dreigde met faillissement en armoede als men niet de EU bezuinigingen zou steunen. Hierdoor kon de rechtse partij; ''Democratische Samenkomst'' de presidentiële verkiezingen winnen!

Maar ook andere factoren speelde een rol in de overwinning van rechts. De Progressieve Partij van het Werkende Volk ( AKEL ) is volgens haar statuten een communistische partij. Echter de partij stelde zich reformistisch op en volgde trouw de wetten van een markt dictatuur. De communisten op Cyprus bleken helemaal geen gevaar te zijn voor de Europese markten. Demetris Christofias was de vorige president van Cyprus en zijn bewind was doodnormaal kapitalistisch, niet revolutionair en al helemaal niet socialistisch!


Hierdoor zagen de kiezers het verschil niet meer tussen de AKEL en DISY ( Democratische Samenkomst ). Ook de sociaal democratische oppositie bood geen linkse alternatieven. Alle politieke partijen op Cyprus hebben een kapitalistisch programma en beleid gevoerd. Bij de laatste verkiezingen stemde dan ook 78% van de kiezers, vergelijk dat met 2006 en 2001 toen kwam nog 86% en 91% stemmen! 


Om de situatie nog erger te maken besloot de regering om de spaarders te laten boeten voor de crisis in Cyprus. Er wordt een spaarders heffing ingevoerd. Spaarders met meer dan 100.000 euro betalen 9,9% en mensen met minder dan 100.000 betalen 6.75%. Natuurlijk ontstond meteen een bank run van duizenden arbeiders, die hun geld probeerde van de banken te halen. We praten hier niet over rijken of elitaire kapitalisten, maar over arbeiders die 6.75% ( of 9,9% ) van hun spaargeld zien verdwijnen. Gelukkig werd dit asociale plan door het parlement op 19-03-2013 verworpen. De vraag is echter wat de EU hierop te zeggen heeft?


De woede onder de Cyprische arbeiders groeit. Ze vinden het oneerlijk dat ze moeten betalen voor de crisis die het wereldwijde kapitalisme veroorzaakt. Cyprische arbeiders hebben de kracht om deze asociale regering omver te werpen. Massieve stakingen en demonstraties kunnen een einde maken aan de rechtse regering. Vertrouwen op de parlementaire politici zit er niet in. Alleen de arbeidersklasse is in de staat om veranderingen door te voeren. Maar daarvoor is een arbeiderspartij nodig en de AKEL kan die rol niet meer vervullen. 


Om radicaal links te verenigen is in 2011 een nieuwe linkse groep opgericht. Het Comité voor Radicaal Linkse Samenkomst ( ERAS ) probeert een radicaal links alternatief te bieden op de ellende die de markten en hun parlementair democraten veroorzaakt hebben. ERAS kan een alternatief bieden als ze met een duidelijk socialistisch programma komen. Met duidelijke eisen en een anti-kapitalistisch programma kunnen veel stemmen gewonnen worden. Men moet de AKEL ontmaskeren als een kapitalistische partij en de neoliberale ellende van DISY blootstellen!


Jongeren zullen een belangrijke rol spelen in het verzet. Want de jeugd zal hard geraakt worden door de bezuinigingen. Daarom moeten jongeren een belangrijke rol spelen in het verzet tegen de overheid en de bezuinigingen. Het geld moet gehaald worden bij de rijken en de elite van Cyprus. Want die zijn er best. Neem maar John Fredriksen, een rijke kapitalist van Noorse afkomst maar met een Cyprisch paspoort. Hij bezit 10 miljard euro en is rijk geworden door olie transport en vracht transport. Een andere Cyprische kapitalist is Suat İrfan Günsel. Deze Turks-Cyprische rijkaard bezit 1 miljard euro. Goed hij is armer dan John Fredriksen, maar ook met 1 miljard euro is Günsel één van de rijkste mensen op Noord Cyprus. Deze twee kapitalisten zijn slechts de top van de rijken. Wat vooral opvalt is het feit dat buitenlandse rijken graag Cyprisch worden. Misschien omdat de belastingen laag zijn om zaken te doen? Ook de inkomstenbelasting zal wel niet zo hoog zijn als in Nederland. 


Echter het geld wordt niet gehaald bij de rijken. De rechtse overheid haalt het geld bij de spaarders, juist bij de zuinige mensen die geld opzij leggen. 10% rooft de overheid van de spaarders weg, is het niet logisch dat arbeiders proberen om hun geld van de Cyprische banken te halen? Stel dat iemand 50.000 euro gespaard heeft, dan moet die persoon opeens 3300 euro afstaan aan de staat! 


Wat Cyprus nodig heeft is een arbeiderspartij. Of ERAS die rol kan vervullen moet nog duidelijk worden. Wel is duidelijk dat er nood is aan een anti-kapitalistisch alternatief op de dictatuur van de EU en de markten. De pseudo-communisten hebben al getoond dat ze trouw zijn aan de wetten van het kapitalisme, op hun is niet te vertrouwen. Ook de rechtse conservatieven van DISY tonen trouwheid aan het kapitaal. De sociaal democratische oppositie biedt ook niets beters. Alle parlementaire partijen willen het zelfde: Dat de Cyprische arbeider betaald voor de kapitalistische crisis! 
De AKEL is opgericht in 1926 als een communistische partij.
In werkelijkheid toont de AKEL zich helemaal niet revolutionair socialistisch!


* Update: Op 19-03-2013 heeft het parlement van Cyprus het EU-reddingsplan verworpen. Volgens dat plan moeten spaarders een eenmalige heffing betalen. Voorafgaand aan de stemming stond al vrijwel vast dat het plan het niet zou halen, ondanks een poging van de centrum-rechtse overheid om dit plan door te voeren!

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme