Overheid loop miljarden mis door inefficiënte belastingsdienst

De Nederlandse overheid die asociale bezuinigingen wil doorvoeren, loopt jaarlijks zeker 3,5 miljard euro mis doordat de belastingsdienst niet in staat is om dit geld op te eisen. Door de enorme werkdruk en het management van de belastingsdienst zijn arbeiders vaak verplicht om bepaalde zaken links te laten liggen. Ook de harde werkdruk is een oorzaak voor het feit dat vele fraudeurs wel herkend worden, maar niet aangepakt worden. Veel dossiers zouden niet behandeld worden omdat te weinig mensen met te veel werk zitten. Dit terwijl de belastingsdienst al 22 kantoren moet sluiten wegens bezuinigingen die Mark Rutte door voert bij de overheid! 

Ze zeggen dat er geen geld is en dat men moet bezuinigen. Dat is de logica die het kapitalisme al jaren gebruikt om mensen aan hun kant te houden. In werkelijkheid is er geld genoeg, neem die 3,5 miljard euro per jaar aan fraudeurs die niet aangepakt worden. Of neem internationale bedrijven die via bureaucratische regeltjes, maar heel weinig belasting betalen in Nederland. De grootste bedrijven in Nederland bezitten genoeg geld om ons uit de crisis te helpen, het probleem is echter dat onze politiek daar niet aan komt. Nee, ze willen aan ons geld komen en niet aan het geld van de groot kapitalisten! 


Mark Rutte, Diedriek Samsom, Alexander Pechtold, Geert Wilders en andere neoliberale politici willen het geld halen door te bezuinigen. Al onder Jan Peter Balkenende sprak men alleen maar over bezuinigingen  eigenlijk spreekt de Nederlandse overheid al sinds Paars 1 van Wim Kok over bezuinigingen  Allemaal in de naam van efficiëntie en marktwerking. 


Door de bezuinigingen bij de belastingsdienst wordt de Nederlandse overheid nog inefficiënter.  Zonder de sociale controle op fraudeurs is de kans groot dat vele met hun fraude er mee weg komen. Mark Rutte snijdt zich zelf in het vlees, maar dat wil hij niet toe geven. Nee, hij snijdt liever in de AWBZ en andere sociale zekerheden, zodat die het extra moeilijk krijgen. Want het bedrijfsleven moet met rust gelaten worden, dat is hoe een neoliberaal denkt! 

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme