PvdA leiding steunt verdere asociale bezuinigingen

De neoliberale partijleiding van de PvdA heeft nog meer asociale bezuinigingen gesteund. Ze kregen daarbij steun van de partijleden die ondanks hun kritiek toch steun gaven aan de neoliberale plannen van Diederik Samsom en Mark Rutte. In plaats van te strijden tegen de enorme aanvallen op de levensstandaard van arbeiders, kiezen de PvdA leden weer voor ''regeringsverantwoordelijkheid''. Revolutionair Socialistische Media keurt dit ten strengste af en hoopt dat deze wandaad de ogen van veel linkse stemmers zal openen!

In november 2012 waarschuwde USP-RSM voor de pseudo-linkse taal van Diederik Samsom. Revolutionair socialisten wisten al dat hij geen linkse koers zou gaan varen. Echter de linkse stemmer raakte helemaal in de ban van die charismatische Samsom en zijn ''duidelijke'' taal. Die duidelijke taal van ''Sterk en Sociaal Nederland'' viel bij veel mensen in de smaak. Men vergat totaal dat de PvdA al eerder samengewerkt had met de VVD. Toen de verkiezingen gewonnen werden door de VVD, deed de PvdA precies wat het kapitalisme van haar eiste. Ze onderwierp zich aan de neoliberale eisen van de markten en het internationale kapitaal!


Maar ook de VVD ( de partij die de boel op orde zou brengen ) heeft flink wat steun verloren. Het kapitalisme wil namelijk drastische aanvallen uitvoeren op de levensstandaard van arbeiders. Mark Rutte is echter te langzaam en blijkbaar te incompetent. De neoliberale ster van de VVD, Hans Wiegel zegt; 'Het is zo dat je van het huidige kabinet niets hoort, niets ziet',  zei Wiegel in het ochtendprogramma. 'Ministers hollen in en uit, maar een verhaal van: die kant gaan we uit met Nederland, daar zullen we terecht komt. Dat mis ik.'


Ondanks de kritische aard van veel PvdA leden steunt de partijleiding toch de asociale bezuinigingen. Vooral de sociaal zwakkeren zullen het lastig krijgen en mensen die door hun handicap niet snel een baan krijgen. Ondertussen is de arbeidsmarkt zo radicaal geworden dat steeds meer mensen uitvallen. De eisen die de kapitalisten stellen aan hun arbeiders zijn nauwelijks nog haalbaar. Neem bijvoorbeeld het feit dat iedereen flexibel moet denken, sterke sociale vaardigheden moet bezitten en veel taken tegelijk moet kunnen uitvoeren. Dat allemaal omdat men wil concurreren met landen zoals China en India. Men wil werken volgens absolute efficiëntie en de menselijke waarden tot een minimum beperken. De PvdA heeft daar geen moeite mee, want die hebben zich al 23 jaar geleden overgeven aan de vrije markt dictatuur! 


Sociaal democratisch is de PvdA niet eens meer te noemen. De echte sociaal democraten zijn de leden van de SP. Dat is niet positief want de SP hoort socialistisch van aard te zijn en niet sociaal democratisch. Helaas toont de werkelijkheid een ander verhaal. De partijleiding van de ''Socialistische'' Partij spreekt van een ''menselijker en socialer Nederland'' dat komt zeer overeen met de PvdA propaganda van een ''sterk en sociaal Nederland'' 


Ook wordt er nooit over socialisme, arbeiders zelf-bestuur en een democratische planeconomie gepraat. Het is allemaal maar ''maak de boel menselijker en socialer''. Daarmee laat de SP zien dat de partijleiding er niet op uit is om een socialistische raden-democratie in te voeren. Ook de pro-monarchistische houding van veel SP leiders is zorgelijk. Slechts enkele SP leden van de tweede kamer weigeren om trouw te zweren aan de nieuwe koning ( Willem Alexander ). Terwijl alle socialisten principieel tegen de monarchie moeten zijn! 


Mensen met een sociale huurwoningen vrezen de toekomst. De PvdA wil namelijk dat alleen arbeiders met een laag inkomen ( minder dan 30.000 euro per jaar ) in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Echter veel huurwoningen in de particuliere huursector kosten al snel 900 tot 1000 euro per maand aan huur. Dat kunnen veel arbeiders met een modaal inkomen niet betalen. Voor de modale arbeider zullen er pijnlijke jaren aanbreken. Dit terwijl de rijken en de economische elite, zoals gewoonlijk met rust gelaten worden! 


Aangezien de parlementaire democratie zeer beperkt is, kunnen de arbeiders weinig doen. Pas in 2016 mogen ze weer een kruisje zetten op een stembiljet. Maar tot die tijd moeten ze gehoorzamen en toekijken hoe de VVD en PvdA de dictatuur van het kapitalisme doorvoert. Daarom vinden revolutionair socialisten dat de parlementaire democratie afgeschaft moet worden. In haar plaats moet een raden-democratie komen, een echte democratie waarin arbeidersraden het voor het zeggen hebben. Deze raden staan onder directe controle van de arbeidersklasse. Want het is deze klasse, de klasse zonder bezit die de macht moet overnemen. Want op dit moment heerst de klasse met bezit ( de kapitalisten klasse ) en schuift de rekening voor hun wandaden naar de arbeiders en hun gezinnen! 
De PvdA en de SDAP
twee partijen die het kapitalisme 
goed van dienst waren!

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme