Afshin Ellian, houdt niet van de Arabische Revoluties

Natuurlijk zijn de neoliberalen onder ons niet blij met de Arabische opstanden. In hun ogen waren de wrede dictaturen van Ben Ali, Mubarak en Gaddafi veel beter voor dat '''domme'' Arabische volk. Deze asociale neoliberalen zeggen dat omdat ze vinden dat een vrije democratie, de radicale Islam de kans geeft om aan te macht te komen. Volgens deze logica moet een land, maar een dictatuur blijven omdat radicale moslims anders aan de macht komen. Een bekend figuur die deze opvatting deelt is Afshin Ellian, een schrijver voor het rechtse blad Elsevier! 

Ellian is in Iran opgegroeid. Als scholier leerde hij al het vak journalistiek van een van de meest prominente journalisten van Iran. Hij heeft als een freelancejournalist voor verscheidene politieke tijdschriften van Iran gewerkt. Gedurende de Iraanse Revolutie van 1978-1979 werd hij zoals vele leeftijdsgenoten een aanhanger van de Fedayan-e Khalq-e Iran. Na de revolutie kwam echter een tweedracht in deze partij. Velen werden vervolgens aanhangers van de meerderheidstak van deze partij. Ellian werd zowel lid van de Tudeh Partij van Iran ( een communistische partij ) als actief in de jongeren-organisatie ervan. 


Afshin Ellian kwam in 1989 naar Nederland. Daar raakte hij in de ban van het neoliberalisme waar hij een aanhanger van werd. Voor de linkse opvattingen heeft hij geen goed woord over. Zo schrijft hij ''De linkse Arabieren hebben zich decennialang beziggehouden met fictieve vijanden: Amerika, Israël en het kapitalisme''. Een duidelijke stelling, meneer Ellian vindt dus dat de VS, de Staat Israel en het kapitalisme geen vijanden van de arbeiders-klasse zijn. Hoe hypocriet als je bedenkt dat hij ooit lid was van de stalinistsiche Tudeh Partij van Iran. Hij verliet de partij pas na conflicten met de partijleiding, echter de opvattingen van de Tudeh Partij van Iran deelde hij! 


Hij is echter niet de enige westerse neoliberaal die vindt dat de Arabische Revoluties slecht zijn. Vooral conservatieven in de VS, zijn heel negatief tegenover de ondergang van de seculiere dictaturen in Tunesië en Egypte. Volgens de rechtse conservatieven is een rechtse seculiere dictatuur beter dan een democratie waarin radicale Moslims hun mening mogen zeggen.  Het hypocriete hiervan is dat veel Amerikaanse conservatieven, juist vreselijk religieus denken. De meeste leden van de Republikeinse Partij in de VS, wensen een christelijk Amerika! 


Westerse neoliberalen vinden dat de Arabische Revoluties ertoe geleid hebben dat radicale Moslim partijen het voor het zeggen krijgen. Ze beweren dat omdat moslim partijen, de verkiezingen in Tunesie en Egypte gewonnen hebben. Ook de opkomst van Al-Nusra in Syrië versterkt de neoliberale propagandamachine. Het is logisch dat islamitische politieke partijen de verkiezingen winnen. Deze partijen hebben jaren in de schaduw van de seculiere dictatuur moeten leven. Nu maken ze optimaal misbruik van de situatie waarin arbeiders en jongeren zich bevinden!


Maar hoewel de Islamieten de eerste verkiezingen gewonnen hebben, zegt dat helemaal niets. Want de woede in Tunesië en Egypte groeit. De rechtse Islamieten ( die net zo kapitalistisch denken als de seculiere dictators ) verliezen populariteit. De massa's zien in dat ze niets winnen met deze Islamieten aan de macht. Meneer Afshin Ellian heeft het goed fout. Natuurlijk hebben radicale islamitische partijen nu meer vrijheid, maar die vrijheid heeft de SGP en PVV ook. Het is ironisch dat rechtse denkers vinden dat een vrije democratie alleen toegankelijk hoort te zijn voor seculier denkende mensen.   


Diep in hun hart zijn veel rechtse mensen tegen de Arabische Revoluties. Allemaal omdat ze de radicale Islam vrezen. Ze gaan zo ver dat ze dictators zoals Ben Ali, Mubarak, Gaddafi en Al-Assad zien als het mindere kwaad. Het grote kwaad in hun ogen is de Islam, ook wel de politieke Islam genoemd. Het islamisme wordt zo gevreesd door rechtse mensen, dat ze zelfs vinden dat het Arabische volk geen recht heeft op de vrije democratie. Want een vrije democratie zou de radicale Islam versterken zeggen mensen zoals Afshin Ellian!  


Is het islamisme een vijand? Ja, maar niet een grotere vijand dan het westerse imperialisme. De reactionaire Islam is inderdaad een vijand en politiek links moet daar stelling tegen nemen. Maar niet op de manier waarop rechtse mensen dat doen. Wij gaan de opstanden tegen dictaturen niet veroordelen puur omdat we bang zijn voor het islamisme. We moeten juist de radicale moslims ontmaskeren voor hun pro-kapitalistische politiek. In Tunesië merkt men al hoe neoliberaal rechts de Ennahda Beweging ( heersende Islamieten ) in werkelijkheid is!


Ook de Moslim Broederschap zal in Egypte het lastig krijgen. Het Egyptische volk zal zich niet nog een keer laten onderdrukken. Er zijn al verschillende demonstraties geweest tegen de nieuwe Egyptische president Mohamed Morsi. Helaas hebben de rechtse types op één punt wel gelijk. Door de nieuwe vrijheden is het sektarisch geweld toegenomen. Radicale moslims zorgen inderdaad voor ellende en pijn. Het is daarom aan linkse Arabieren om te strijden voor een alternatief op de dictatuur van de markten en het kapitalisme. De Arabische Revoluties zijn nog maar een begin! 


Op cultureel gebied loopt de Arabische wereld inderdaad achter op de westerse wereld. Er moet veel verbeterd worden op het gebied van tolerantie.  Daar moet politiek links zich ook sterk voor maken. Meneer Afshin Ellian vindt dat politiek links zich niet moet richten op Amerika, Israël en het kapitalisme. Hij vindt dat linkse Arabieren zich braaf sociaal democratisch moeten opstellen en vooral geen kritiek mogen leveren op het zo ''almachtige'' kapitalisme. Linkse Arabieren moeten volgens hem zich bezig houden met de secularisering van het Arabische volk, binnen de grenzen van het kapitalisme. Wat Afshin Ellian zegt is niet ongewoon. Veel westerse filosofen brullen dat linkse mensen zich moeten ontdoen van hun anti-kapitalisme. Na 1989 brulde de hele westerse elite dat socialisten, de ''superiorteit'' van het kapitalisme moesten aanvaarden. Vele hebben dat ook gedaan, kijk maar naar de sociaal democratie anno 2013. Dat is echter nog steeds niet genoeg. De heersende klasse zal pas tevreden zijn als alle politieke groepen en partijen het kapitalisme erkennen en ondersteunen! 


Pech voor mensen zoals Afshin Ellian. Want revolutionair socialisten zullen niet buigen voor het kapitalisme. Wij zullen de Arabische Revolutie niet veroordelen, maar juist steunen. Echter onze steun gaan verder dan een parlementaire democratie. Uiteindelijk willen wij de parlementair democratie vervangen voor een raden-democratie. Op dit moment is het echter belangrijk dat de Arabische landen, vrije democratieën worden. De opbouw van arbeiderspartijen is een noodzaak, om een duidelijk links alternatief te bieden op de neoliberalen en islamieten!Afshin Ellian is voor veel rechtse types
het voorbeeld hoe niet-westerse 
migranten zich moeten gedragen! 

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme