Amerikaanse NSA bespioneerde EU-diplomaten

De schande, de schande, EU diplomaten hebben te horen gekregen dat ze door de CIA/NSA bespioneerd werden. Wat een enorme deuk dat zal zijn in het imago van de USA. Juist de Europese Unie is ook slachtoffer geworden van de CIA/NSA afluisterschandalen. Edward Snowden heeft nu ook informatie bloot gegeven over afluisterzaken van de Amerikaanse geheimendiensten, tegen EU diplomaten. Eens kijken hoe de neoliberale EU dit gaat oplossen! 

We kennen allemaal Edward Snowden, tot zeer recent nog een onbekende Amerikaan. Een Amerikaan die een baan had bij een privé onderneming en een salaris van 122.000 dollar per jaar verdiende. Eigenlijk had Snowden geen rede om zijn leven op het spel te zetten. Met zo'n elitair salaris behoorde hij zeker tot de bourgeoisie van de VS. Maar Edward had een missie, Hij wou de misdaden van de CIA/NSA blootstellen aan de wereld. Revolutionair socialisten roepen al vijftig jaar dat de inlichtingendiensten van de Amerikanen net zo crimineel zijn als de voormalige KGB. Natuurlijk wou niemand naar ons luisteren. Tijdens de Koude Oorlog was de CIA juist de ''good guys'' en de KGB waren de ''bad guys''. Althans zo dachten de westerlingen! 


Snowden werkte met geheime data-bestanden. Op deze bestanden stond informatie over spionage zaken van de NSA, de National Security Agency. De Verenigde Staten van Amerika, hebben verschillende inlichtingendiensten. De CIA en de NSA zijn de bekendste. Edward Snowden werkte voor een privé onderneming die in opdracht van de NSA, werkte met top geheime data bestanden. Snowden kreeg toegang tot deze bestanden en hun inhoudt! 


Het werd al snel duidelijk dat de NSA bezig was met handelingen die grondwettelijk fout zijn. Zo werden Amerikanen via hun sociale media in de gaten gehouden. Van grote bedrijven zoals Microsoft, Apple, Google en Yahoo kreeg de NSA gegevens over de activiteiten van Amerikaanse internet gebruikers. In een democratische rechtstaat heeft de overheid niet het recht om mensen te bespioneren. We weten allemaal dat totalitaire dictaturen dat wel doen, maar van democratische overheden werd dit niet verwacht. Wij revolutionair socialisten trapte niet in die illusies. Al voor de tweede wereld oorlog hield de Nederlandse overheid, gegevens bij de hand over alle Nederlanders. Dankzij die gegevens konden de Duitsers heel makkelijk er achter komen wie tot de joodse religie behoorde en wie niet!


Na de oorlog hield de Nederlandse Binnenlandse Veiligheidsdienst, revolutionair socialisten en linkse activisten streng in de gaten. De BVD stichtte zelfs een maoïstische partij in de hoop de communistische beweging te splitsten. De Marxistisch Leninistische Partij van Nederland was een BVD creatie met geld uit de Volksrepubliek China. Mao Zedong heeft nooit geweten dat zijn geld door de BVD gebruikt werd om een schijn-partij op te richten. Tijdens de Koude Oorlog stond de vijand links en daardoor kregen westerse veiligheidsdiensten het recht om revolutionairen te bespioneren. Aanhangers van de parlementaire democratie werden natuurlijk met rust gelaten. Maar alle tegenstanders van het parlementair dogmatisme waren ''staatsgevaarlijk'' 


Na de Koude Oorlog bleef de mythe van de ''goede'' westerse inlichtingendiensten bestaan. Aangezien hun archieven gesloten blijven weten we nog steeds niet wat voor misdaden allemaal gepleegd zijn. Uit KGB  archieven werden we de ware aard van het stalinistische; Comité voor Staatsveiligheid. Maar wat zullen ons de archieven van de Centrale Inlichtingendienst ( CIA ) van de Verenigde Staten niet allemaal vertellen?  


Diplomaten van de Europese Unie zijn over het algemeen allemaal pro-USA. Zo is dat altijd geweest. Ook na de ondergang van het stalinisme, bleef de VS een bron van ''vrijheid en democratie'' zeker in de ogen van de nieuwe heersende klasse in Oost-Europa. Daar bouwde men standbeelden van Ronald Reagan om hem te eren als ''bevrijder''. Stalinistische standbeelden, maakte plaats voor kapitalistische standbeelden. Na het stalinisme werd het kapitalisme de nieuwe dogma, de nieuwe godsdienst van Oost-Europa. Na 23 jaar is de armoede en de sociale ongelijkheid in vooral Albanië en Roemenië, hoger dan onder het stalinisme. Vooral ouderen snakken terug naar stalinistische machthebbers, zoals Enver Hoxha en Nicolai Ceausescu! 


Nu is het Duitse blad; Der Spiegel er achter gekomen dat de CIA ook EU-diplomaten bespioneerde. De burgerlijke democraten voelen zich in hun hart aangevallen. Ze staan versteld bij het feit dat hun ''vrienden'' in de VS, zo misdadig bezig waren. Het verrechtste GroenLinks zei zelf ''alle goedgelovigheid over onze Atlantische vrienden, lijken me klaar'' 


De CIA is net zo crimineel bezig geweest als de KGB. Maar wij revolutionair socialisten gaan verder. Wij zeggen dat de CIA nog misdadiger bezig is dan de KGB. Waarom? Omdat de KGB nooit beweerde een land te dienen dat zich sterk maakte voor privacy. De Amerikanen brullen dat hun land, niet bezig is met spionage op burgers zoals de KGB dat deed in de Sovjet-Unie. Natuurlijk wisten wij revolutionair socialisten wel beter, wij waren het slachtoffer van de CIA en haar westerse bondgenoten! 


Er was echter een lichtingendienst die wreder, efficiënter en doelbewuster was dan de KGB en CIA. Het Ministerie voor Staatsveiligheid van de voormalige DDR was de beste inlichtingendienst ter wereld. De Stasi werd enorm gevreesd door de Oost Duitsers. Niemand vertrouwde elkaar want 1 op de 50 was een spion voor de geheime dienst. Na de val van de Berlijnse Muur kwam men er achter wie spioneerde voor de Stasi. De schrik was enorme; vrienden, familie en zelfs je man/vrouw kon informatie doorgegeven hebben aan het Ministerie voor Staatsveiligheid. Zelfs de KGB was nooit zo efficiënt als het Stasi het was! 


In het recente NSA schandaal komt steeds meer informatie vrij. Edward Snowden toont ons wat de NSA/CIA jaren geheim hield. Daarom is Snowden nu in levensgevaar, want het lekken van de waarheid wordt niet in dank af genomen. In de VS roepen alle politici om de arrestatie van Snowden, sommigen willen hem zelfs executeren als verrader. 


Ondertussen leren EU-diplomaten dat hun kantoren afgeluisterd werden door de NSA. Zo kwam de NSA in veel computerservers van de Europese-Unie. Men kreeg hierdoor toegang tot privé e-mail adressen en documenten. Ook werden ontmoetingen en telefoongesprekken afgeluisterd. Uit de laatste berichten blijkt dat de criminele NSA/CIA totaal geen rescpet toont voor privacy, niet die van de Amerikaanse staatsburger, maar ook niet die van bevriende landen. De EU diplomaten moeten zich eens afvragen of de Amerikanen wel zo veel eer verdienen! 


Schuldig is de Amerikaanse overheid, Barack Obama wist hiervan en deed niets. Maar ook George W. Bush moet dit geweten hebben. Zowel staatsleiders van de  Democratische Partij als de Republikeinse Partij hebben dit geweten. Maar voor hun ging de strijd tegen het terrorisme, zover dat ook normale burgers afgeluisterd werden. George Orwell ( een democratische socialist ) schreef in zijn boek ''1984'' over de almacht van een totalitaire staat. De NSA/CIA/KGB hebben getoond dat ze de macht hebben om alles over je te weten. De Amerikaanse overheid negeert de ''almachtige'' grondwet van de VS en toont de ware aard van een kapitalistische staat. Maar wij vrezen de NSA/CIA niet. Wij revolutionair socialisten zullen er alles aan doen om de misdaden van deze groepen te ontmaskeren. Daarom steunen wij Edward Snowden en iedereen die misstanden en crimineel gedrag van overheidsinstellingen tonen. Klokkenluiders zijn helden en verdienen eer en respect! 
NSA hoofdkwartier in de VS.

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme