Socialisme NU!

We zien het op TV, op internet en lezen het overal. Alles wordt duurder, alles wordt minder, terwijl de rijken gewoon rijk blijven. Onze sociale zekerheid waar wij als werkende klasse jaren voor gevochten hebben wordt afgebroken. Ironisch door dezelfde partij die in de jaren 50 en 60 hielp met de opbouw van die sociale zekerheid. Onder neoliberaal bestuur zullen de laatste resten van de verzorgingsstaat afgebroken worden. Het wordt iedereen voor zich zelf en wie niet kan betalen heeft pech gehad. Wij revolutionair socialisten erkennen dat niet, wij zullen niet toekijken terwijl de VVD en PvdA van dit land een darwinistisch land maken! 

Waarom socialisme? Het socialisme is toch mislukt? Zelfs na 23 jaar geloven nog veel mensen dat er geen alternatief is op het kapitalisme. De kapitalistische propaganda machine heeft extreem goed werk gedaan de laatste 23 jaar. Met leugens en onwaarheden over het socialisme en communisme, werden mensen opgevoed met het idee dat alleen het kapitalisme werkt. De sociaal democratie hielp de kapitalistische media, door rechtse politiek te voeren en ondertussen toch te beweren ''links'' te zijn. Zo kon de kapitalistische media de politiek verdelen in een rechts kapitalistisch vlak en een links kapitalistisch vlak. Anti-kapitalistische opvattingen waren iets uit het verleden, zei men! 


In het jaar 2008 ontstond weer een economische crisis. Waar revolutionair socialisten al bang voor waren was uitgekomen. De Amerikaanse hypotheek markt stortte in elkaar. Banken durfde geen leningen meer te geven en duizenden bedrijven kwamen in de problemen. De kapitalistische landen reageerde snel om hun eigen economie te redden. In Nederland werd ABN-AMRO genationaliseerd. De belastingbetaler ging betalen voor de schulden van de ABN directie. Ook Fortis Nederland kwam in staatshanden!


De thuiszorg komt straks in handen van de gemeentes. Die krijgen slechts 60% van het budget dat nu gebruikt wordt.  Volgens SP-Kamerlid Renske Leijten zullen de voorgestelde bezuinigingen op de thuiszorg het tegenovergestelde bereiken van wat het kabinet wil. Dat zei ze op 8 juni bij de grote zorgmanifestatie in het Oosterpark in Amsterdam. ‘Net als bij de gevangenisplannen van Teeven zal deze bezuiniging geen bezuiniging blijken te zijn. Het kabinetsplan zit vol fouten. Met minder thuiszorg zullen mensen eerder naar een verpleeghuis gaan. Dat is duurder en minder prettig voor mensen die graag thuis willen blijven wonen.’


Echter de neoliberale overheid denkt niet menselijk. Voor het kabinet Rutte 2 draait alles om cijfers en die moeten in het groen staan. Kort samengevat: ER MOET WINST GEMAAKT WORDEN. Zorginstellingen moeten commercieel gaan denken en cliënten zien als bronnen van inkomsten! 


Revolutionair socialisten vinden dat marktwerking niet thuis hoort in de zorg. Het liefste zouden we nergens marktwerking zien. Ons alternatief is duidelijk. De gemeenschap moet eigenaar en beheerder zijn van de zorg in alle sectoren. Directeurs mogen niet meer dan 60.000 euro per jaar verdienen. Een maximumloon voor alle sectoren van de economie zou daar aan bij dragen, 5000 euro netto in de maand moet het maximumloon worden! 


Zorgwerkers moeten hun directie democratisch kiezen. Deze directie zal verantwoordelijkheid moeten afleggen aan de zorgwerkers. Het is dan ook de taak van de mensen in de zorg om verantwoordelijke mensen te kiezen op belangrijke posten. Natuurlijk moeten ook de cliënten inspraak hebben in dit gebeuren!


Anders dan sociaal democraten en gematigde socialisten, staan revolutionair socialisten voor de raden-democratie. De raden-democratie is een democratie waarin arbeiders-raden de politiek en de economie besturen. Geen kapitalisten of bureaucratische staatsmanagers, maar democratisch gekozen raden zullen de economie plannen. In een socialistische raden-democratie zullen menselijke waarde boven het geld staan. Het geld wordt weer een middel en geen overheersende dogma. 


In een raden-democratie verdienen politici een modaal salaris. Nu verdienen de politici een bovenmodaal inkomen en voelen de pijn van de bezuinigingen veel minder. Met een salaris van 8.000 euro bruto per maand zitten de politici goed. Terwijl een arbeidersgezin met 2000 euro bruto per maand, het flink lastig krijgt. De overheid noemt de inkomens van politici en andere ambtenaren niet eens salarissen, men noemt het braaf burgerlijk; ''schadeloosstelling'' 


Socialisme zal een einde maken aan de enorme vergoedingen die politici nog boven hun ''schadeloosstelling'' krijgen. Neem het wachtgeld maar als voorbeeld. Politici die niet meer in de tweede of eerste kamer zitten, hebben recht op wachtgeld. Terwijl arbeiders in de bijstand zitten met een zeer laag inkomen en gedwongen worden om keihard te solliciteren.  krijgen de ex-politici een leuk bedrag elke maand totdat ze een nieuwe baan hebben. Het bedrijfsleven wil ex-politici wel in dienst nemen. Terwijl arbeiders vaak te horen krijgen dat er voor hun geen werk is! 


Het socialisme zal ook een einde maken aan de hoge inkomstenbelastingen. Veel mensen denken dat socialisten de belastingen zullen verhogen. Dat doen inderdaad die socialisten, die het geld willen halen bij de mensen en niet de bedrijven. Want het bedrijfsleven betaald enorm weinig belasting. Ook loopt de overheid per jaar miljarden mis door rijke mensen die belastingen ontwijken. In mei 2009 noemde het Amerikaanse Witte Huis Nederland een belastingparadijs. President Obama kondigde maatregelen aan. Door belastingconstructies lopen de Verenigde Staten miljarden dollars aan belastinggeld mis en moet het gemiddelde Amerikaanse gezin meer betalen.Het Ministerie van Financiën reageerde geschokt. Nederland was geen belastingparadijs, het zou om een ‘vergissing’ gaan. Het Witte Huis, zo verzekerde een woordvoerder, zou zelfs excuses hebben aangeboden!  


De meeste politieke partijen ontkennen dat Nederland een belastingparadijs is. Natuurlijk willen de politici niet dat mensen erachter komen hoe weinig grote buitenlandse bedrijven aan belasting betalen. Want dat zou de stemmers wel eens boos kunnen maken. De Socialistische Partij begon in mei 2013 aan een campagne tegen de lage belastingen voor het bedrijfsleven. SP kamer lid Arnold Merkies zei ''Van de 100 grootste bedrijven ter wereld zitten er 91 in Nederland. En dat is niet voor niets. Er wordt namelijk op grote schaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden om via Nederland belasting te ontwijken. Merkies: 'Wanneer het internationale bedrijfsleven wegloopt voor haar verplichtingen, komen de lasten uiteindelijk op het bordje van anderen, bij het midden- en kleinbedrijf of bij burgers in vorm van meer BTW of extra bezuinigingen''


Dat de SP tegen de lage belastingen voor het bedrijfsleven strijd is goed. Maar voor een socialistische raden-democratie is meer nodig. De grootste bedrijven in Nederland moeten genationaliseerd worden. Hun eigenaars moeten onteigend worden, een vergoeding zullen alleen de klein aandeelhouders krijgen. De bedoeling is dat de miljarden ( die veilig in banken liggen ) gebruikt worden om de sociale zekerheid weer te herstellen. Daarbij zal een socialistisch Nederland natuurlijk in aanvaring komen met de neoliberale EU. Wij revolutionair socialisten zijn niet tegen Europa, maar wel tegen de Europese Unie. Wij willen een verenigd socialistisch Europa, met gelijke wetten en plichten. In onze EU gelden alleen de wetten van het kapitalisme. De lonen in oost Europa zijn in verhouding veel lager dan in west Europa. Het minimumloon in Frankrijk is al snel 1700 euro bruto per maand, terwijl men in Polen slechts 240 euro bruto betaald. 40% van alle arbeiders in Polen verdient minimumloon. Revolutionair socialisten willen een socialistisch Europa waarin de werkende klasse de macht heeft over de productie middelen!
Schoonmakers tonen hun klassenbewustzijn
Ze behoren tot de laagloon arbeiders! 

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme