De nazistische christenen van Adolf Hitler

In de Verenigde Staten van Amerika is de mythe ontstaan dat Adolf Hitler een atheïst was. Vooral bij rechtse conservatieven heerst het beeld dat de nazi's een atheïstisch regime voerde. Deze leugen wordt vaak gebruikt on het atheïsme zwart te maken. Naast de bekende stalinistische dictators wordt ook Adolf Hitler en zijn NSDAP gebruikt om de zogenaamde slechtheid van het atheïsme aan te duiden. In werkelijkheid waren de nazi's geen atheïsten. De meeste waren christelijk, van rooms katholiek tot protestants. Adolf Hitler was katholiek opgevoed en heeft zich nooit van de Katholieke Kerk los gemaakt. Ook andere nazi's leiders waren gelovigen, maar dat feit wordt door ( christelijke ) geschiedenisschrijvers vaak op de achtergrond gehouden! 

Terwijl de Communistische Partij van Duitsland het atheïsme verspreiden en de Sociaaldemocratische Partij van Duitsland vooral seculier dacht, waren de nazi's juist zeer tactisch bezig. Ze wisten dat hun electoraat zeer gelovig was. Dus speelde men op het antisemitisme dat veel christenen voelde, want de joden hadden Jezus Christus vermoord. De haat tegen de joden was zeer sterk onder de christenen van Duitsland, dat was al eeuwen zo! 


Hitler wist dat hij de dood van Jezus Christus kon gebruiken tegen de joden. Dus beweerde hij nooit tegen de christelijke god te zijn. In 1941 zei Hitler dat hij altijd een katholiek zou blijven. Dat hedendaagse christenen niet met Adolf Hitler gelijkgeschakeld willen worden is heel begrijpbaar. Ook communisten willen niet op een hoop met Stalin en Mao geworpen worden. Er is alleen één groot verschil tussen beiden kampen. Over het algemeen worden christenen ook niet met de nazi's gelijk geschakeld. Geen enkele grote krant of politieke partij heeft ooit gezegd dat de nazi's iets met het christendom te maken hebben. Terwijl er genoeg kranten en politici zijn, die marxisten gelijkschakelen met de misdaden van Stalin, Mao en andere linkse dictators! 


In 1932 werd de groep Duitse Christenen ( Deutsche Christen ) opgericht. Deze antisemitische groep wou alle protestantse kerken omvormen tot nazistische kerken. De nazi's waren blij met deze groep van antisemitische christenen en maakte ook dankbaar gebruik van hun diensten. Maar na de machtsovername in januari 1933 besloten de nazi's om af te zien van de groep Duitse Christenen. Verschillende katholieke leiders hadden al hun steun voor het nazi regime uitgesproken. De Evangelische Jeugd werd dan ook moeiteloos in de Hitler Jeugd overgebracht door de Rooms Katholieke Kerk! 


De Duitse Christenen waren vooral protestantse nazi's en hadden weinig met de katholieken. Toch was de grootste steun voor de NSDAP te vinden in het zuiden van Duitsland. Daar was de partij ook in 1919 opgericht als Duitse Arbeiders Partij. In het katholieke Beieren wisten de nazi's al snel steun te vinden. De antisemitische Duitse Christenen verloren aan belangstelling bij de nazi leiding en vervulde meer een propaganda rol  Ondanks hun pogingen bleven de meeste christelijke kerken onafhankelijk van de nazi overheid! 


Toch zou het christendom nog een belangrijke rol spelen in de nazi propaganda. Op de riemen van Duitse soldaten stond in het Duits ''Gott mit uns'' ( God met ons ), maar dat was normaal voor Duitse soldaten en had weinig met het nazisme te maken. De Duitse soldaten zweerde ook op de christelijke god om Adolf Hitler trouw te zijn, zo werd het christendom toch gebruikt. Ook beweerde de propaganda dat Duitsland de christelijke westerse cultuur kwam beschermen tegen de atheïstische stalinisten! 


Niet alle christenen waren echter pro-Hitler. Ook in Duitsland kwam er verzet tegen de wreedheid van de nazi's. Er was kerkelijk verzet tegen het nazisme bij zowel protestanten als katholieken. Echter door het eeuwenoude antisemitisme binnen het christendom, stonden toch de meeste Duitse christenen aan de kant van Hitler. Die kleine groep christenen die wel het nazisme bevocht, was helaas een minderheid! 


80 jaar nadat de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland, hebben rechtse christenen in de VS de mythe van een atheïstische Hitler ontworpen. Op de conservatieve zender Fox News worden vaak rechtse christenen aan het woord gelaten. Die beweren dat Hitler de christelijke cultuur wou vernietigen en dat hij een atheïst was. De conservatieve Amerikaan die alleen maar naar Fox News kijkt gelooft dat heilig. Hij/zij is er zelfs van overtuigd dat Hilter een socialist en een atheïst was. Dit terwijl Adolf Hitler een gruwelijke hekel had aan socialisten. Ook met atheïsten moest hij niets hebben want atheïsme was marxistisch en dat was weer joods in de ogen van de crimineel Hitler!


Waren de christenen pro-Hitler? Ja en nee, 43% van alle Duitsers stemde op Hitler in 1933. We kunnen met zekerheid zeggen dat die 43% behoorde tot de christelijke religie. Maar ook stemmers op de SPD en andere burgerlijke partijen waren christelijk. Maar de rechts conservatieve en antisemitische Duitse Nationale Volks Partij won 8% en gaf Hitler de laatste zetels voor een kabinet. Uiteindelijk stemde 51% van Duitsland voor antisemitische partijen. Het is zeker dat die 51% christelijk dacht en door de kerken niet tegengehouden werd. Antisemitisme was doodnormaal bij christenen in Duitsland! 


Echter er waren ook christenen die fel anti-nazi waren. Deze behoorde echter tot een uitzondering, omdat de meeste christenen door hun antisemitisme makkelijk in het nazistische kamp terecht kwamen. De moord op zes miljoen joden heeft uiteindelijk een einde gemaakt aan het antisemitisme in de kerken. Het zou helaas nog jaren duren voordat een nieuwe generatie christenen afstand kon nemen van de antisemitische haatgevoelens van hun ouders en groot ouders. Tegenwoordig zijn de Duitse christenen niet meer antisemitisch. Ze zijn eerder pro-joods en steunen kritiekloos de Staat Israël. Wij revolutionair socialisten vinden dat niet echt een verbetering aangezien de Staat Israël zich net als Nazi Duitsland schuldig maakt aan onderdrukking en bezetting! 


Adolf Hitler was geen atheïst en geen socialist. Hij was een zieke geest die het christendom misbruikt heeft voor zijn eigen daden. Echter de christenen dragen ook schuld. Door hun haat tegen de joden, liepen de meesten kritiekloos achter Hitler aan. Ook de kerken deden hier aan mee en daarom draagt ook het instituut christendom medeverantwoordelijkheid, net zoals de communistische partijen verantwoordelijkheid dragen voor hun steun aan Stalin! 


Religie kan heel makkelijk misbruikt worden. We zien dat tegenwoordig in de islamistische wereld, terwijl die wereld 500 jaar geleden veel toleranter was dan nu. Christenen werden minder vervolgt en werden beschermd door islamistische leiders toen der tijd. Het waren juist de christenen die met hun kruistochten probeerde moslims uit te moorden. Tot het jaar 1979 was er ook nauwelijks spraken van islamistisch terrorisme. Palestijnse aanvallen op Israël waren tot dan toe, seculier en nationalistisch van aard. Radicale islamieten kwamen pas op toen Iran en Afghanistan islamistische republieken werden. De Islamistische Republiek Pakistan werd ook steeds meer een nest van radicale moslims, terwijl dit land jaren gematigd was. Religie kan altijd misbruikt worden, dat is de kern van dit bericht! 
De groep Duitse Christenen. Ze behoorde tot het 
antisemitische christendom 

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme