Neoliberalisme valt aan!

De neoliberale aanvallen op de arbeidersklasse versnellen. Jongeren krijgen minder pension, maar moeten wel dezelfde premies elke maand betalen. Ondertussen betaald het neoliberale kabinet Mark Rutte 2, bijna vier miljard euro voor de aanschaf van de Joint Strike Fighter. Vier miljard euro verdwijnt, terwijl het kabinet naast hun 18 miljard aan bezuinigingen nog eens 6 miljard extra wil bezuinigingen. Totale bezuiniging bijna 24 miljard euro. Maar in plaats van het geld bij de rijken en de kapitalisten te halen, wordt het geld gehaald bij de werkende klasse. Ondertussen zijn de inkomstenbelastingen voor de top inkomens in de laatste 23 jaar met -20% gedaald. De mensen met een salaris minder dan 30.000 euro moesten zelfs 4% meer belasting gaan betalen. 

In de zorg verdwijnen zeker 50.000 banen. Ziekenhuizen gaan failliet, ouderen worden gedwongen om lager thuis te wonen. Het neoliberale kabinet Mark Rutte 2 zal misschien straks van familie gaan eisen dat ze zelf maar gaan zorgen voor opa en oma. Misschien moeten kinderen straks weer hun vader en moeder in huis nemen, omdat verzorgingshuizen niet meer bestaan of alleen toegankelijk zijn voor rijke ouderen!


Maar ook internationaal eist het kapitalisme dat de sociale zekerheid verminderd wordt. Nergens is dat duidelijker dan in Frankrijk. In dit land zijn de sociale verworvenheden heel goed. Dankzij klassenbewustzijn en daadkracht moet het Franse kapitalisme akkoord gaan met veel sociale voorzieningen. De Franse staat geeft 32% van haar inkomsten uit aan de sociale zekerheid.


Het kapitalisme probeert al 23 jaar om de sociale zekerheid in Frankrijk af te breken. Dat is hun deels gelukt, maar het gaat niet snel genoeg. De kapitalistische kranten brullen dat de Fransen het te lux hebben en dat ze met minder moeten leven. Het minimumloon in Frankrijk is bijna 1700 euro, ook hoeven de Fransen maar 32 uur in de week te werken. Hier houdt het neoliberalisme niet van want dat verslechtered de concurrentie positie van het land op de internationale wereld markt.


Franse kapitalisten hebben hun lakeien altijd al ingezet tegen arbeiders en de sociale zekerheid. Maar elke rechtse regering werd afgestraft bij verkiezingen, ondanks de dreigde taal van de economische elite. Nu staat Frankrijk onder het gezag van de Socialistische Partij. Een partij die alleen nog in naam socialistisch is. De Franse president; Hollande wil echter niet dramatische bezuinigingen doorvoeren. Hij wil het rustig aandoen en vooral langzaam. Echter dat past niet binnen de eisen van het kapitalisme en dus wordt de Europese Unie op Frankrijk afgestuurd.


President Francois Hollande en de EU voorzitter Jose Manuel Barroso, staat lachend op de camera. Maar achter de schermen is een flinke strijd aan de gang. De neoliberale Barroso ( ooit een revolutionair maoist ) eist van Hollande, dat Frankrijk strenge neoliberale aanvallen uitvoert op de sociale zekerheid. Echter net als zijn voorgangers is de Franse president niet bereid om dit snel te doen. Hij is al niet populair in Frankrijk door zijn rechtse houding, maar voor de EU is hij net rechts genoeg!


In Brazilië zijn flinke protesten tegen de neoliberale regering. Deze regering is samengesteld uit burgerlijke sociaal democraten en traditionele conservatieven. De president van het land wordt geleverd door de ''Arbeiders'' Partij ( PT ) die ooit met Luiz Inácio Lula da Silva aan de macht kwam. Het arbeidersvolk had grote hoop op de PT en op Lula. Hij was de Braziliaanse versie van Hugo Chavez, die zeer populair was in Venezuela tot aan zijn dood. Maar anders dan Chavez, werd Lula juist zeer goede vriendjes met het kapitalisme. Zijn hervormingen waren niet dramatisch slecht voor de rijken en zijn pro-kapitalistische houding beviel hun wel.


Luiz Inácio Lula da Silva won steeds de verkiezingen omdat hij in staat was om zijn rechtse tegenstanders neer te zetten als ''producten van de rechtse elite''. Ook was zijn PT nog zeer populair onder arbeiders. In 2011 werd hij vervangen door Dilma Rousseff. Deze vrouw was ooit een revolutionair marxist, maar bekeerde zich tot het kapitalisme, net als veel stalinistisch gezinde marxisten na de val van het stalinisme. Dilma Rousseff krijgt het zwaar, haar regering wil dolgraag de FIFA voetbalkampioenschappen organiseren in 2016. Maar daarvoor moeten miljarden uitgegeven worden aan nieuwe stations en dat terwijl enorm veel mensen straatarm zijn in Brazilië.


De protesten begonnen toen de lokale overheden de prijzen wouden verhogen voor het gebruik van het openbaar vervoer. Dit werd niet geaccepteerd door de Brazilianen die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer. De prijsverhoging zorgt ervoor dat bijna twee miljoen mensen de straat opgingen om te demonstreren. De heersende kapitalisten waren totaal van slag, meteen werden de prijzen voor het openbaar vervoer verlaagd, maar dat kon de woede niet tegenhouden. Want nu demonstreert men ook tegen andere problemen in Brazilië, zoals corruptie, machtsmisbruik, armoede, lage lonen, slecht onderwijs en een slechte gezondheidszorg!


In Nederland wil de overheid 6 miljard euro extra bezuinigen. De vakbonden zeggen dat ze dit niet zullen aanvaarden en het sociaal akkoord zullen opzeggen. De PvdA minister maakte zich er niet druk om. Hij zei dat de vakbonden altijd dreigen als men moet bezuinigen. Ronald Plasterk denkt dat de werkende klasse niet in staat is om terug te vechten. De elitaire Plasterk met zijn royaal inkomen hoeft zich ook geen zorgen te maken. Hij verdient genoeg en kan best wat extra kosten maken. Maar een modaal gezin met een inkomen van net 30.000 euro bruto heeft het lastiger. Alleen de rijken met een boven modaal inkomen voelen zich tevreden met Mark Rutte 2. Het is ook logisch dat slechts 27% van alle Nederlanders hoopt dat dit kabinet aanblijft tot 2016. Wij revolutionair socialisten hopen van niet!
EU voorzitter Jose Manuel Barroso
lacht tevreden. Alle Europese regeringen
doen wat het neoliberalisme eist!

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme