De minachting voor politiek links

Er is best wat minachting voor politiek links. Veel Nederlanders voelen zich verraden en gaan in frustratie over tot het steunen van radicaal rechtse idealen. Terwijl 30 jaar geleden dit nog onmogelijk werd geacht. Dat een politicus zoals Geert Wilders openlijk kan pleiten voor ''Minder Macrokannen'' zonder massaprotesten. Het probleem is dat politiek links hier zelf aan schuldig is. De afkeer die werkende mensen hebben voor linkse idealen is helemaal de schuld van hypocriete politieke partijen, met name de PvdA en GroenLinks. Het zijn dan ook deze partijen waar veel Nederlanders een hekel aan hebben! 

De Partij van de Arbeid zit samen met de rechtse VVD sinds 2012 in een neoliberaal kabinet. Volgens de laatste peilingen van het IPSOS staat de PvdA op minder dan 15 zetels. Op dit moment hebben de sociaal democraten meer dan 30 zetels in de tweede kamer. De afkeer die zoveel Nederlanders ervaren is helemaal de schuld van de PvdA zelf. Ze hebben niet alleen hun linkse idealen verraden, maar ook het arbeidersvolk zelf. Sociaal democraten leven in een droomwereld waarin zijzelf nog links denken, maar in werkelijkheid rechts regeren. Dit allemaal onder het mom van ''verantwoordelijkheid'' en compromissen!

Nederlanders zijn het gedraai van de sociaal democratie zat. Ze hoopte door in 2012 massaal op de PvdA te stemmen, dat de rechtse VVD niet meer aan de macht kwam. Maar revolutionair socialisten wisten wel beter en we krijgen gelijk, toen Diederik Samsom zonder twijfels zich voegde aan het tweede kabinet Mark Rutte. Vanaf dat moment voerde de sociaal democraten trouw het beleid van Brussel en het neoliberalisme uit. Maar dat komt niet als een verassing. Sinds Wim Kok leider van de PvdA werd in 1986, is de Nederlandse sociaal democratie een werktuig van de heersende klasse geworden. Van oorsprong was de PvdA een burgerlijke arbeiderspartij die compromissen zocht met rechts, maar dat deed in het interesse van de arbeidersklasse. Dat ideaal verdween met Wim Kok. De PvdA beweerde een volkspartij te zijn voor arbeider en kapitalist, wat natuurlijk onmogelijk is omdat er altijd conflict zal zijn tussen arbeid en kapitaal!

Neem bijvoorbeeld de jaren 90, toen er massale privatiseringen worden doorgevoerd. Het kapitalisme kreeg enorm veel macht terwijl arbeiders in de steek gelaten werden. De rechtse populist; Pim Fortuyn wist door te dringen op het toneel met zijn duidelijk taalgebruik en harde aanvallen op het paarse kabinet. Fortuyn beweerde dat een kleine ''multiculturele'' elite, de Nederlandse normen liet vallen en de islamitische cultuur zou bevorderen. Hij speelde op de groeiende conflicten tussen inheemse Nederlanders en Nederlanders van Marokkaanse of Turkse afkomst. De moord op Pim Fortuyn versterkte de hetze tegen politiek links. Vooral de PvdA kreeg het zwaar omdat ze zich erg fel tegen de opvattingen van Fortuyn hadden uitgesproken!

Een andere politieke partij waar veel Nederlanders moeite mee hebben is GroenLinks. Deze partij is ontstaan als eenheidslijst tussen pacifistische socialisten, gematigde stalinisten en progressieve christenen. Na de ondergang van het stalinisme werd GroenLinks een eigen politieke partij, die zich echter ontwikkelde tot een partij voor de linkse hogeropgeleiden. Het proletarische karakter van de PSP en CPN verdween. Daarnaast nam de partij al onder de leiding van de ex-maoïst; Paul Paul Rosenmöller afstand van het socialisme in geheel. Net als de PvdA en SP sprak GroenLinks niet meer over het bereiken van een socialistische samenleving. Men accepteerde de kapitalistische beginselen!

Doordat politiek links zich voegde aan de dogma's van het kapitaal, stonden de arbeiders alleen. Vakbonden waren niets anders dan slappe bureaucratische instituten geworden, die liever met kapitalisten gingen praten dan stakingen organiseren. Zo ontstond bij vele het gevoel dat ze niets meer te zeggen hadden. Frustratie en woede was het resultaat dat de opkomst van het rechts populisme versnelde. Wat de Centrum Democraten van Hans Janmaat in de jaren 80 niet lukte, zou Geert Wilders met zijn Partij voor de Vrijheid wel lukken. In 2006 won hij zijn eerste kamer zetels, tot shock van politiek links!

De media beweert dat iedereen rechtser is geworden. Maar dat is niet waar, het probleem is dat linkse de werkende klasse verraden heeft. Dit wordt misbruikt door politiek rechts om verdeeldheid te zaaien. Schuld hieraan is niet enkel rechts. Doordat politiek links gecapituleerd heeft voor het kapitalisme, biedt het geen tegengeluid meer. PvdA en GroenLinks houden zich beperkt tot parlementaire kritiek en ook de SP zie je veel minder op straat. Dat is precies wat politiek rechts wil, verdeel en heers. Door de arbeidersklasse te verdelen tussen blanken en niet-blanken, hopen ze aan de macht te blijven. We zien dit ook in Noord Ierland dat behoort tot het Verenigd Koninkrijk. Noord Ierland is protestants christelijk en beschouwt zich Brits. Maar het katholieke gedeelte verwerpt dit en ziet zich Iers. Het religieuze sektarisme tussen de groepen wordt geleid door kapitalistische krachten, die juist verdeeldheid willen!

GroenLinks neemt het vaak op voor de etnische minderheden en krijgt de volle laag van rechtse populisten. Echter het beeld van de partij is niet bepaald proletarisch, daarom is GroenLinks niet aantrekkelijk voor arbeiders. Daarnaast is de partij enorm verrechtst en kan tegenwoordig eerder liberaal genoemd worden dan sociaal. Want GroenLinks stemde tegen een voorstel van de SP om het eigen risico in de zorg te beperken tot 200 euro. Daarnaast is de partij geen principiële tegenstander van bezuinigingen op de sociale zekerheid. Wie opkomt voor het behoudt van die sociale zekerheid wordt ''conservatief'' en ''ouderwets'' genoemd door de propaganda van deze groenen. Doordat ze zo'n elitair karakter hebben ontwikkeld, stemt dus maar een klein percentage ( rijkere ) Nederlanders op deze liberaal groene partij!

De laatste jaren weet GroenLinks niet waar ze voor staan. Doordat de partij zich net als de PvdA ontdaan heeft van haar socialistische opvattingen, zitten onze groenen in een identiteitscrisis. Bij de vorige verkiezingen kreeg GroenLinks nog maar vier zetels, het laagste aantal sinds begin jaren 90. De 29 jarige; Jesse Feras Klaver nam het roer over en is daarmee de jongste leider van een politieke partij in Nederland. Maar of de partij hierdoor weer stemmen gaat winnen is onduidelijk. Voor ons revolutionair socialisten is wel duidelijk dat GroenLinks geen socialistisch alternatief is op de kapitalistische politiek. Erger nog, deze partij is deel van het probleem. Door het bezuinigingsbeleid te steunen is de partij van Klaver, geen bondgenoot in de strijd voor een socialistisch Nederland!

Dan is er ook nog het foutieve beeld dat linkse partijen, zich liever inzetten voor buitenlanders dan voor de inheemse bevolking. Dit beeld is fictief en verspreid door rechtse populisten om de hetze tegen politiek links te versterken. Maar doordat linkse de arbeidersklasse in de steek heeft gelaten is de boodschap aangekomen. Arbeiders geloven de leugen van rechts, zeker omdat ze het gevoel hebben dat met name moslims beter behandeld worden dan zijzelf. Maar nogmaals dit is fictief want juist moslims leven van lagere lonen. Veel gezinnen van Marokkaanse of Turkse komaf hebben te maken met armoede. Dat linkse partijen zich enkel en alleen voor deze groep zouden inzetten komt ook omdat links traditioneel het opneemt voor de zwakkeren. Echter doordat diezelfde zwakkeren in de steek gelaten zijn door PvdA en GroenLinks, zien ze enkel en alleen het plaatje dat links het opneemt voor moslims als die gediscrimineerd worden. Het fictieve plaatje dat links alleen moslims steunt wint hierdoor aan kracht!

De enigste partij die rechtse populisten moeilijker kunnen pakken is de SP. Maar dat komt omdat deze partij heel stil blijft als het gaat om vluchtelingen en racisme. De ''Sociaaldemocratische'' Partij heeft goede redenen om stil te blijven, want een groot deel van hun achterban is ook vatbaar voor populistische opvattingen. Om hun electoraat niet te verliezen houdt Emile Roemer zich stil, zeker als het gaat om de strijd tegen het racistische icoon: Zwarte Piet. Daarnaast doet de SP ook niet aan massieve steun voor vluchtelingen en pleit zelfs niet voor een socialistische oplossing voor de conflicten in het midden oosten. Dat brengt hun meer in lijn met wat rechtse populisten denken. Het enigste verschil is dat de SP hun racisme afwijst, ook al is er een vorm van gematigd nationalisme vinden, bij deze sociaal democratische partij. Een restant uit het stalinisme, dat het ''socialisme in eigen land'' nastreeft en dus het eigen volk verheerlijkt. Een mooi voorbeeld hiervoor was de stalinistenleider; Todor Zikov, die Bulgaars nationalisme afdwong op de Turkse minderheid in Bulgarije. Na de ondergang van zijn Volksrepubliek Bulgarije kwam de aap uit de mouw en beweerde Zikov dat het marxisme volledige onzin was!

Links heeft niet een antwoord op de crisis, dat komt omdat ze hun ideologie overboord geworpen hebben en hierdoor steurloos zijn. Revolutionair socialisten zijn anders dan de gematigde socialisten van de SP, de sociaal democraten van de PvdA en de groenen van GroenLinks. Wij verwerpen het parlementarisme, het kapitalistische systeem en de monarchie. Dat zijn klassiek linkse opvattingen die SP, PvdA en GroenLinks echter verworpen hebben uit opportunisme. Daarom pleiten wij voor de oprichting van een nieuwe arbeiderspartij op een socialistisch programma. Zo'n partij kan de arbeidersklasse weer laten zien waar politiek links voor hoort te staan. De generatie na 1990 heeft nooit kennis kunnen maken met echte linkse politiek. Daarom zijn types zoals Paul Murphy uit Ierland en Kshama Sawant uit de VS, zo belangrijk voor onze strijd tegen het kapitalisme en diens marionetten!Het boegbeeld van PvdA verraad: Jeroen Dijsselbloem 
Hij is de man die Griekenland chanteerde en neoliberalisme afdwong!

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme