Open grenzen? Weg ermee!

De hypocrieten van de Europese Unie laten nu hun ware aard zien. Voor de vluchtelingencrisis was het open grenzen, vrij verkeer van goederen en personen. Maar nu de EU te maken heeft met een vluchtelingenstroom uit het midden oosten, willen met name Oost Europese landen er alles aandoen om de grenzen te sluiten. De hypocrieten, eerst lullen dat ze lid willen worden van de Europese Unie, maar zodra ze te maken krijgen met vluchtelingen is het GRENZEN DICHT. Ook in West Europa brullen neoliberalen en rechtse populisten dat de grenzen weer dicht moeten. Want dat is de schuld van de vluchtelingen. Die zijn namelijk gevaarlijk en dus moeten we ons Europa beschermen tegen de overvloed aan ''enge'' mensen! 

Wat zo weinig Europeanen weten is dat de EU een grote rol heeft gespeeld bij de ellende in het midden oosten. Europa steunde tot 2011, dictaturen zoals dat van Ben Ali in Tunesië, Mubarak in Egypte, Gaddafi in Libië en ook Al-Assad in Syrië werd erkend. Hoewel Gaddafi ooit tot de vijanden van het westen behoorde, was hij sinds 2003 een bondgenoot in de strijd tegen het ''terrorisme''. Toen Libië begon met kapitalistische hervormingen waren Europese leiders graag te gast in Tripoli. Een bekende vriend van de Libische dictator was Silvio Berlusconi van Italië. Ook de Britse premiers Tony Blair en Gordon Brown schudde de hand van hun bondgenoot Muammar Gaddafi!


In Tunesië en Egypte hadden de dictators ook de luxe dat hun politieke partijen niet alleen erkend werden, maar ook deel waren van de pseudo-Socialistische Internationale. De RCD ( Democratische Grondwettelijke Bijeenkomst ) van Ben Ali en de NDP ( Nationaal Democratische Partij ) van Mubarak waren lid van de sociaal democratische club en dus officieel linkse partijen. In werkelijkheid gedroegen ze zich neoliberaal en was hun taalgebruik, net zo rechts als dat van de VVD. Toch heeft de ''Socialistische'' Internationale nooit stappen ondernomen om de RCD en NDP te royeren. Dat gebeurde pas na 2011, toen ze hun legers op demonstranten afstuurde!


De sociaal democraten hebben het dictatoriale beleid van de RCD en NDP getolereerd, hun als ''kameraden'' behandeld bij internationale evenementen van de ''Socialistische'' Internationale. Nadat de protesten tegen Ben Ali en Mubarak begonnen, royeerde de sociaal democratische club de twee partijen in stilte. Niemand in het westen ( met name de leden van sociaal democratische partijen ) heeft enig besef dat de politieke partijen van twee neoliberale dictators, lid waren van de ''Socialistische'' Internationale van sociaal democratische partijen!


Onze Europese regeringen hebben de dictaturen in het midden oosten gesteund. Onze geheime diensten werkte nauw samen met overheden, die de mensenrechten als een stuk papier aanzagen. Zo werkte de criminele CIA met de gehate Libische veiligheidsdienst om ''verdachten'' te ondervragen. Daarbij werd gebruik gemaakt van martelmethodes, waar de Libische dienst bekend om stond. Verschillende ''bekentenissen'' zijn dankzij Gaddafi's martelaars verkregen. Die informatie kreeg de CIA dan gratis te beschikking!


Toen de Syrische burgeroorlog in 2011 losbarstte ging het westen de rebellen steunen. Maar onze overheden merkte al snel dat die rebellen grotendeels islamistisch van aard waren en helemaal geen seculier democratisch Syrië wouden. Hun ideaal is het soennitische islamisme, een theocratische ideologie die gesteund wordt door Saoedi-Arabië. Met name het Al-Nusra Front werd bekend door oorlogsmisdaden zoals onthoofdingen en massa executies. Het meer gematigde Vrije Syrische Leger was dan wel niet radicaal islamistisch, maar werkt wel nauw samen met islamistische groeperingen. Wapens die de Europese regeringen leverde, kwamen dus meestal in de handen van groepen die he westen zou omschrijven als ''terroristisch''!


In 2013 sloot Al-Nusra zich aan bij Al-Qaida en kan gezien worden als de Syrische tak van de internationale terreurorganisatie. Nu had het westen een nog groter probleem, want Al-Qaida is de doodsvijand van de Amerikanen. Europese landen besloten om enkel wapens te leveren aan het Vrije Syrische Leger, maar het is wel zeker dat een deel van die wapens zeker in de handen van de radicale islamieten zal vallen. Daarnaast kreeg Al-Qaida in 2014 te maken met een concurrent, de Islamistische Staat in Irak en Syrië ( ISIS ). Deze nieuwe terreurgroep wist door het chaos in Irak door te dringen in Syrië!


Met de opkomst van deze ''Islamistische Staat'', sloegen enorm veel Syriërs op de vlucht. Ditzelfde gebeurd in Irak en Libië. Ondanks de val van Gaddafi in oktober 2011, kwam er geen vrede. De rebellen die een einde maakte aan het Libische Arabische Jamahiriya, gingen elkaar te lijf om sektarische oorzaken wat resulteerde in een tweede burgeroorlog vanaf mei 2014. Aanhangers van de Islamistische Staat maakte daar misbruik van en wisten wat kustdorpen te veroveren, waaronder de geboorteplaats van Gaddafi. Door de burgeroorlogen in Libië, Syrië en Irak, slaan bijna 1 miljoen mensen op de vlucht. Zij zoeken veiligheid in Europa, die echter niet zit te wachten op islamistische vluchtelingen!


Vooral Oost Europese regeringen willen geen vluchtelingen. Hun rechts populisme ligt aan de basis van hun afkeer. Met name de nationaal conservatieve regering van Hongarije is fel tegen moslim vluchtelingen. Viktor Orbán is sinds 2010 premier van het land. Hij is een rechtse conservatief, met een minachting voor moslims. In eigen land staat hij bekend om zijn nationalistische politiek, gericht op etnische Hongaren. Je kunt Viktor Orbán vergelijken met Geert Wilders, die ook aast op etnisch nationalisme. Omdat een groot deel van de Hongaren niet komt stemmen ( 39% ) winnen de conservatieven de meeste verkiezingen. Dit ook omdat de sociaal democraten net als onbetrouwbaar zijn als de rechtse partijen!


Veel vluchtelingen die via Hongarije naar West Europa vluchten, worden tegengehouden. In de rechtse media worden mannen, vrouwen en kinderen ''parasieten'' genoemd. Ze zouden het zuiver christelijke Hongarije willen bezetten en hun ''vreselijke islamistische'' opvattingen met dwang willen opleggen. Dit soort bangmakerij wordt ook verspreid door de premier van Slovenië, die zegt dat zijn volk niet kan leven volgens een multiculturele mentaliteit. Wat in feite inhoudt dat ze geen moslims willen als landgenoten. Dus bouwt Slovenië ( EU land ) een muur van prikkeldraad tussen hun en Kroatië ( ook EU land ). Dit is in strijd met de regels van de Europese Unie, dat juist vrij verkeer van goederen en personen bevordert. Maar blijkbaar geleden die regels niet meer als het gaat om ''je land te beschermen tegen een golf van moslim vluchtelingen''! 


Muren bouwen om mensen buiten te sluiten. Want Fort Europa moet beschermd worden tegen de moslim tsunami. Zo brullen rechtse populisten als Wilders en Orbán. Met christelijke vluchtelingen hebben ze geen problemen, die worden met open arme ontvangen. Maar moslims, nee die willen ze niet binnen hun landsgrenzen hebben. Want volgens hun racistische leer, zijn aanhangers van de islam allemaal middeleeuws in denken. Dit terwijl het juist rechtse populisten zijn die haat en verdeeldheid willen zaaien, dat is pas middeleeuws!


De houding van veel Europese regeringen is zo hypocriet als de pest. Vluchtelingen zijn welkom en moeten niet opgesloten worden in Asielzoekers Centrums. Probleem is dat veel Nederlanders denken dat vluchtelingen allemaal voorgetrokken worden door de overheid. Dit foutieve beeld wordt verspreid door rechts populisten. Daarnaast heerst natuurlijk een klimaat van wantrouwen en afkeer van de huidige politiek. Maar doordat er geen arbeiderspartij bestaat wordt de arbeidersklasse misleidt met rechts populistische opvattingen. Wilders en zijn PVV spelen daar heel goed op in. Ook de VVD kan met rechtse taal wat aanhang scoren. Politiek links zit nog steeds in een diep gat. Hun capitulatie voor het kapitalisme eind jaren 80, leidde ertoe dat de sociaal democratie de kant van de bourgeoisie koos, voorgoed. Revolutionair links bestaat nauwelijks, zelfs de SP is dat niet meer. Hierdoor kan politiek links geen socialistisch alternatief presenteren en groeit het rechtse populisme!


Revolutionair socialisten keren zich tegen de hetze die heerst tegen vluchtelingen. Wij wijzen op het feit dat Europa medeschuldig is voor de ellende in het midden oosten. Onze regeringen steunde de dictators daar en het zijn onze vliegtuigen die bommen werpen. Maar zodra Europeanen te maken krijgen met de gevolgen van hun politiek, willen ze liever niets anders dan de grenzen weer sluiten. Dit terwijl het verdrag van Maastricht uit 1992, juist bepaald dat binnen de Europese Unie er vrijheid van verkeer en goederen geldt. Nu ook de sociaal democratische regering van Zweden weer met grenscontroles begint, kun je het hele verdrag uit het raam werpen. Vrij verkeer enkel en alleen voor Europeanen, niet voor mensen die oorlog, armoede en vervolging ontvluchten!


Kapitalistische regeringen doen alsof ze zich geen raad weten. Dat is ook precies het probleem, men durft niets te doen uit angst voor woede onder de bevolking. Na jaren van sociale afbraak en groeide armoede is de haat tegen immigranten enorm toegenomen. De sociaal democratie kan niets tegen deze woede doen, omdat ze zelf voor het neoliberalisme heeft gezorgd. Ook in Scandinavië hebben de sociaal democraten zich na 1990, bereid verklaard om te snijden in sociale zaken. Hierdoor is de ongelijkheid gegroeid en winnen rechtse nationalisten zoals de Zweedse Democraten aan steun. Hun motto is ''Zweden voor de Zweden'', daarmee wordt de blanke christelijke bevolking bedoelt en niet de mensen van een andere etniciteit!
Rechts nationalisme viert hoogtij
door de zwakheid van politiek links

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme