SP congres, geen hoop op socialistische koers

De ''Sociaaldemocratische'' Partij houdt haar 20ste partijcongres binnenkort. Dan bepalen de vertegenwoordigers van de afdelingen, de koers en kiezen ze een nieuwe partijvoorzitter. Jan Marijnissen zal aftreden, nadat hij sinds 1986 partijvoorzitter was. Revolutionair socialisten vrezen dat dit congres niet zal kiezen voor een socialistische koers. Het lijkt eerder dat de SP haar verrechtsing in een sociaal democratische partij naar Scandinavisch model voortzet. Dit blijkt al uit de uitspraken van Sharon Gesthuizen, kandidaat voor het partijvoorzitterschap. Zij beweert dat de SP ook een ''werkgeverspartij'' kan worden. Die toon sloeg Wim Kok eind jaren 80 ook aan en zie wat er van de PvdA geworden is!

Partijleider Emile Roemer roept trots dat de SP de grootste partij op links is. Dat is een simplistische uitspraak, omdat de SP de enigste (centrum)linkse partij is. PvdA steunt het neoliberalisme en GroenLinks is ook helemaal in de ban van bezuinigingen en het verhogen van de lasten voor de werkende klasse. Zo stemde PvdA en GroenLinks tegen een SP voorstel om het eigen risico in de zorg te beperken tot 200 euro. Kapitalistisch links wil juist meegaan met de neoliberale dogma's en kan daarom niet als echt links worden omschreven. Maar Roemer dolgraag meeregeren en trapt hierdoor in precies dezelfde val als de Scandinavische socialisten!

Bijvoorbeeld in Noorwegen, waar de Socialistische Linkse Partij deel werd van een kapitalistische regering bestaande uit sociaal democraten en agrarische democraten. Die regeirng was kapitalistisch en omdat ook het Noorse kapitaal, besparingen eisten gingen de socialisten hierin mee. Want dat was ''regeringsverantwoordelijkheid'' nemen, aldus hun logica. Het resultaat: De linkse stemmers lieten de partij massaal in de steek. Dit lot staat de SP ook te wachten als ze in Nederland ooit in een regering komen. Revolutionair socialisten vinden het volledig onrealistisch om te beweren dat de SP in een landelijke regering kan komen. Zeker als die regering zich baseert op bezuinigingen, privatiseringen en het neoliberalisme. Elke regering sinds de jaren 80 heeft zich op deze principes baseert en het is idioot om te denken dat de SP hier iets aan kan veranderen, door in coalities met kapitalistische partijen te gaan zitten!

Dat de partij in provinciale staten en in gemeente colleges al heerst is problematisch. Want hierdoor moet de SP de bezuinigingen vanuit Den Haag uitvoeren. Als de partij echt zo tegen de bezuinigingen zou zijn dan zouden ze keihard NEE moeten zeggen. Maar dat accepteren coalitiepartners weer niet. VVD, CDA en PvdA eisen harde besparingen om zogenaamd; ''gezonde'' politiek te bedrijven. De SP moet hier niet voor kiezen, maar doet het wel. Waarom? Omdat men binnen die partij geen benul heeft hoe je een socialistische maatschappij opbouwt. Types zoals Jan Marijnissen, Emile Roemer en Tiny Kox komen allemaal uit het tijdperk toen de SP nog het stalinisme trouw was. Nadat men dit stalinisme opzij zette, verrechtste de partij omdat TINA ook invloed won binnen de SP. TINA staat voor ''There Is No Alternative'' en is een uitsprak van de Britse conservatieve leidster; Thachter. Zij beweerde dat na de val van de Sovjet-Unie, het socialisme gefaald had en dat alleen het neoliberale kapitalisme kon werken. Bij geheel politiek links is min of meer met die logica meegegaan. Zowel alle sociaal democraten, als ook een groot deel van de communistische partijen waaronder de SP!

Op het gebied van strijd tegen racisme en de vluchtelingencrisis blijft de SP zo goed als stil. De partij zou juist de leiding moeten nemen in de strijd tegen Zwarte Piet en het stigmatiseren van vluchtelingen door de PVV. Maar vanuit opportunistische en populistische overwegingen houdt de partij haar mond. Want de SP weet dat een groot deel van hun achterban, juist Zwarte Piet steunt. Dit is erg fout omdat socialisten juist tegen foutieve opvattingen moeten strijden. Het waren de socialisten ( en communisten ) die het racisme van rechts bevonden in het verleden. Tegenwoordig doet men dat nauwelijks, waardoor Geert Wilders nauwelijks oppositie vanuit links krijgt. Ironisch gezien zijn het de neoliberalen van D66, die zich het felst tegen het rechts populisme keren!

De congresstukken die men zal bespreken bieden geen antwoord op de problemen. Hierdoor zal dit congres geen stap richting een socialistische koers maken. Dit toont hoe laag het klassenbewustzijn van SP'ers is. Het zijn vermoedelijke best sociale mensen, met goede bedoelingen. Maar echte socialisten moeten beseffen wat het kapitalisme is en hoe je een alternatief hierop bouwt. Maar een socialistisch alternatief neerzetten heeft men bij de SP nooit gedaan, dit komt door haar stalinistisch verleden toen het socialisme slechts een dogma was!

Het is dus onwaarschijnlijk dat de ''Sociaaldemocratische'' Partij een andere koers zal inslaan. Ook met een nieuwe partijvoorzitter blijft men een soort nationale sociaal democratische partij. Nationaal omdat de SP ook niet voor een socialistisch Europa pleit. Meer Nederland willen ze, maar dat is juist onmogelijk. Nederland is deel van de Europese Unie en zit vast aan een internationale markt. Om die markt te vernietigingen moet er gevochten worden in alle landen van de huidige EU. Socialisme in eigen land is een stalinistische opvatting, bedoeld om nationale gevoelens boven het internationalisme te plaatsen. Vergeet niet dat het huidige kapitalisme ook internationaal van aard is. Daarom is het zo foutief om te denken dat we alles ''menselijker en socialer'' kunnen maken binnen de grenzen van Nederland!

Er is ook nauwelijks spraken van democratische discussies in de partij. Vrijheid van discussie en eenheid in actie komt niet voor. Het is vooral eenheid in actie, ook weer een restant uit het stalinisme. De kapitalistische media noemt dit ''democratisch centralisme'' de organisatiestructuur van de Bolsjewistische Partij. Maar het omgedraaide is juist wat er binnen stalinistische partijen gebeurd. Daar debatteert alleen de partijtop en eist men eenheid in actie rond hun standpunten. De partijleden kunnen dus nauwelijks tot niets inbrengen als de top al bepaald heeft. Dit staat haaks op de idealen van Lenin, die om alles moest knokken in de Bolsjewistische Partij. Zelfs het plan om een revolutie te beginnen eiste felle debatten, want er waren belangrijke bolsjewieken die tegen een revolutie waren in 1917!

Als de SP ooit wil groeien dan is een koers omdraai noodzakelijk. Doen ze dit niet dan is het goed mogelijk dat de SP stagneert en stemmers verliest. Vroeg of later zullen ook de veel SP leden uitgeput raken. We zien dit al aan het feit dat 6.000 mensen de partij verlaten hebben sinds 2006. Negen jaar geleden riep de partijtop trots dat de SP nu 50.000 leden had. Dat zoveel zijn weggelopen zegt iets. Natuurlijk waren sommigen het niet eens met de afdrachtsregeling, maar de meeste zijn vermoedelijk weg gegaan omdat ze merkte dat de partijtop weinig ruimte voor discussies liet. Revolutionair socialisten staan voor een partij waarin iedereen zijn mening mag zeggen. Maar daarnaast moet er ook eenheid in actie zijn rond besloten standpunten. Een socialistische partij zal voor een socialistisch Nederland knokken, sociaal democratische opvattingen passen daar niet bij. Als gematigde socialisten compromissen willen zoeken met rechts, dan moeten ze maar lid worden van de PvdA of GroenLinks. Maar een echte socialistische partij gaat niet in zee met partijen die het kapitalisme en imperialisme steunen!Het partijbestuur wil geen socialisme, maar de sociaal democratie!

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme