Dwangarbeid onder de neus van SP Amsterdam

''Ambtenaren verdacht van machtsmisbruik bij re-integratietrajecten'', dat lees je in het Parool op 15-04-2015. Meestal is de kapitalistische media niet gehecht aan verhalen over dwangarbeid. Want mensen in de bijstand moeten maar gaan werken voor hun uitkering. Zo is de neoliberale visie op werkelozen. In Amsterdam is SP wethouder Arjan Vliegenthart verantwoordelijk voor werk en inkomen. Hij en zijn partij regeren mee in een coalitie met VVD en D66. Revolutionair socialisten bekritiseerde dit, omdat de SP hierdoor deel wordt van de bestaande machtsstructuren die dwangarbeid opleggen. Onder de neus van Vliegenthart gaat het stigmatiseren en uitbuiten van baanlozen door. De Bijstandsbond maakte al duidelijk dat de SP niets veranderd heeft en dat de gemeente Amsterdam, nog steeds dwang gebruikt tegen baanlozen. Terwijl de SP tegen dwangarbeid beweert te zijn!

Toen de ''Sociaaldemocratische'' Partij nog in de oppositie zat, vocht de partij fel met de FNV en de Bijstandsbond tegen dwangarbeid in Amsterdam. Arjan Vliegenthart was dan ook een felle strijder voor baanlozen. Maar zodra hij wethouder werd in een door neoliberalen geleide College van B&W draaide deze ''socialist'' helemaal bij. Nee, er is geen spraken van dwangarbeid beweert SP wethouder Arjan Vliegenthart nu opeens. Een beter bewijs voor typisch klassenverraad, wat zo goed bij sociaal democraten hoort. Want het werkeloosheidsbeleid van de gemeente Amsterdam is door de Partij van de Arbeid opgezet. Die heerste tot 2014 bijna onafgebroken over de stad. Het waren de sociaal democraten die begonnen met het stigmatiseren van baanlozen volgens neoliberale logica. Onder het motto van ''ervaring op doen'' moeten baanlozen vaak 20 tot 30 uur per week werk doen voor hun bijstandsuitkering!

Nu is gelukkig bekend geworden wat de Bijstandsbond al langer zegt. ''Werkmeesters van de sociale dienst worden verdacht van machtsmisbruik jegens de bijstandsgerechtigden die aan hen waren toevertrouwd bij re-integratietrajecten in het Amsterdamse Bos'' Dat is te lezen in het Parool. Voor ons revolutionair socialisten komt dit niet als verassing. Baanlozen hebben al langer aangegeven dat werkmeesters als dictators boven hun staan. Wethouder Vliegenthart beloofde in het verleden dat hij misstanden zou aanpakken. Maar er veranderde niets. Logisch ook omdat de gemeente Amsterdam baat heeft bij goedkope loonslaven. Baanlozen met dwang laten werken is goedkoper en aangezien alle gemeentes te maken hebben met bezuinigingen is het gewoon ''aantrekkelijker''!

Dat neoliberale partijen aan dwangarbeid doen is logisch. Dat de PvdA het doet is geen verassing. Ook GroenLinks laat zich overhalen om baanlozen te laten werken. Maar dat de SP ook meegaat met die rechtse logica is helaas een bewijs van de verrechtsing, die al sinds 1990 op politiek links gaande is. Het dwingen van mensen om te werken voor een uitkering is onmenselijk en gewoon fout. Dat heeft FNV ook erkent. De SP strijd elders in het land fel tegen dit soort praktijken. Maar in Amsterdam onder de neus van Arjan Vliegenthart, gaat het stigmatiseren van baanlozen door werkmeesters en ambtenaren gewoon door! 

De VVD in Amsterdam heeft ondertussen iets nieuws bedacht om baanlozen te laten werken. Ze noemen dit ''I Hope Amsterdam'' waarbij 340 ''vrijwilligers'' aan de slag gaan om als host te dienen voor toeristen. De Bijstandsbond is hier fel tegen, omdat dit werk gedaan zou moeten door betaalde krachten en niet door mensen in de bijstand. Om vooral Aziatische toeristen te lokken stuurt de gemeente goedbetaalde zakenmannen naar landen zoals China, om daar te lobbyen voor Amsterdam. Dus er is geen geld voor banen, maar wel voor dure zakenreisjes naar Azië? Gaat de SP van Vliegenthart hier iets tegen doen of steunen ze dit VVD plan ook?? 

Baanlozen klagen al langer over intimidaties en een totalitaire cultuur. Ze worden onder het mom van re-integratie en het opdoen van werkervaring gedwongen om denigrerend en nutteloze klusjes te doen. Ook worden meldingen gemaakt van vernederingen, intimidatie en voortdurende dreiging door de werkmeesters dat hun uitkering zou worden stopgezet of gekort. Dit beleid is niet typisch voor Amsterdam. Het gebeurd bijna overal omdat bijna alle politieke partijen ervan overtuigd zijn dat mensen zonder werk een kostenpost zijn en met dwang aan het werk gezet dienen te worden. In Amsterdam is de SP verantwoordelijk voor het werkloosheidsbeleid en dus voor de werkmeesters en ambtenaren op het gebied van werk. Het is de verantwoordelijkheid van de SP om een einde te maken aan dwangarbeid. Doet Arjan Vliegenthart dat niet, dan bewijst hij hiermee dat zijn partij geen alternatief is op de neoliberale partijen ( inclusief de PvdA ). Het zal een enorme slag in het gezicht zijn van veel SP stemmers in de hoofdstad!

Revolutionair socialisten vinden dat de SP niet in colleges en lokale overheden moet komen met neoliberale partijen. Omdat je dan van een links bestuur niet kunt spreken. Partijen zoals de VVD, D66, CDA, de christelijke partijen, PvdA en ook GroenLinks zijn deel van de bestaande machtstuchturen. Zij willen geen alternatief op het kapitalisme en steunen de heerschappij van de rijken en de kapitalisten. Als socialistische partij moet de SP keiharde oppositie voeren en principieel weigeren om deel te worden van het verrotte parlementair monarchistische stelsel. Maar principieel socialistisch is de SP al 16 jaar niet meer. Niet sinds ze in 1999 een nieuw programma aannamen dat niet meer spreekt over arbeiderszelfbestuur en socialisme!


Zoek de twee ''socialisten'' tussen de neoliberalen van VVD en D66

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme