CDA: Geef oudere arbeiders minder loon

De neoliberale partij CDA, heeft een nieuw rechts strijdpunt. Geeft oudere arbeiders minder loon. Ze vinden dat ouderen die door de verhoging van de AOW leefttijd nu tot 67 jaar moeten werken, het met minder loon moeten doen. Want de kapitalisten willen die ouderen niet meer in dienst nemen omdat ze '''te duur'' zouden zijn. We zien al dat veel horeca kapitalisten het liefst alleen jonge arbeiders onder de 23 aannemen, omdat ze die dan het jeugd loon mogen betalen. Oudere arbeiders moeten dus loon inleveren om zo makkelijker aan het werk te komen vindt het CDA. Hiermee bewijzen de christen democraten weer eens hoe rechts ze in werkelijkheid zijn!

Het Christen Democratische Appél is altijd een pro-kapitalistische partij geweest. De christen democraten waren vroeger nog een centrum partij, met zowel rechtse als linkse standpunten. Hierdoor waren ze een populaire coalitiepartner van zowel de liberale VVD en de toen nog sociaal democratische PvdA. Maar in de jaren 80 draaide ook het CDA naar het neoliberalisme, net als de liberalen en sociaal democraten. Markt logica gingen het politieke denken beheersen, de markt was de nieuwe god, concurrentie werd koning. Het was het CDA dat onder Ruud Lubbers begon met de eerste stappen richting het neoliberalisme. PvdA en VVD zouden hun werk voorzetten onder Wim Kok!

Rechtse politici brullen al jaren dat met minder loon, je meer banen creëert. Maar de werkelijkheid is anders. Veel werk is verplaatst naar laagloon landen zoals India en China. Daarnaast is veel werk samengevoegd en moeten veel arbeiders meer taken kunnen uitvoeren dan vroeger. Door meer taken te verenigen besparen de kapitalisten op loonkosten. Ook door veel reorganisaties ( nieuwe naam voor massaontslagen ) verdwijnen veel banen. De banen die overblijven staan onder druk. Harder werken voor hetzelfde loon is de norm, vooral in de zorg is dit merkbaar. Alles moet snel gaan want tijd is geld en geld is wat de kapitalisten zo min mogelijk willen uitgeven. Ondertussen verrijkt zich de top van de financiële sector. Bank directeuren blijven zich zelf hoge bonussen toekennen terwijl de Nederlandse staat gewoon toekijkt. De woede over de zelfverrijking is enorm, maar onze politici staan stevig in dienst van het kapitalisme en willen/durven niets te doen!

Het liefste zouden de kapitalisten het liefst lonen betalen die zeer minimaal zijn. Er leven in Nederland al 1,4 miljoen mensen die rond moeten komen van 17.000 euro bruto per jaar. Modaal inkomen is ongeveer 27.600 euro bruto per jaar. De economische elite echter verdient veel en veel meer. Zo is het salaris van Gerrit Zalm van de ( staats ) bank ABN-AMRO, 759.375 euro bruto exclusief zijn elitaire pensioen van circa 310,000 euro. Terwijl veel arbeiders het met minder pension opbouw moeten doen, krijgt deze neoliberale bankier elk jaar 310.000 euro voor zijn pension potje!

Dat is weer de keiharde realiteit van 2015. Terwijl het CDA vindt dat oudere arbeiders minder loon moeten accepteren, krijgen rechtse boeven meer en meer geld. Daarom vinden revolutionair socialisten dat de financiële sector volledig genationaliseerd dient te worden. Er moet een einde komen aan de geldzucht en aan de zelfverrijking van onze neoliberale elite. Veel arbeiders zijn het met ons eens, alleen is er bij te weinig een socialistisch bewustzijn ontwikkeld. Socialisme wordt niet gezien als alternatief, mede door het verraad van de sociaal democraten en stalinisten. Het neoliberale individualisme heeft bij vele ook het idee gewerkt, dat bezuinigingen noodzakelijk zijn en dat het ieder voor zich is!

De ellende in de zorg begint zichtbaar te worden. Nu de gemeente hiervoor verantwoordelijk zijn, gaat het goed fout. Het is al duidelijk dat de eigen bijdrage voor zorg per gemeente enorm verschilt. Dat verschil kan oplopen tot 150 euro per maand. Wie geld heeft kan meer zorg betalen, wie niet moet het met minder doen. In feite gaan we weer terug naar de tijden toen geld bepaalde hoe lang je leefde. Ouderen worden ook geacht langer thuis te wonen en de gemeentes vragen ook of familieleden niet wat zorgtaken kunnen overnemen. Heeft een ouder geen familie die wil/kan helpen, dan moet hij/zij maar flink betalen. Want zorg is geen recht meer in onze neoliberale heilstaat, zorg is een kosten pot waar zo min mogelijk geld uit gehaald dient te worden!

Het CDA steunt de meeste neoliberale bezuinigingen van Mark Rutte. De christen democraten willen het geld halen bij ouderen, jongeren en gehandicapten. Aan de rijkdom van 1300 superrijken die gezamenlijk een eigen vermogen van 100 miljard euro bezitten, wil het CDA niet komen. Ook aan het bedrijfsleven kom je niet. Dat grote bedrijven weinig belasting betalen in Nederland is al jaren een feit, maar daar doet de rechtse politiek niets aan. Dus men haalt het geld bij de werkende klasse. Revolutionair socialisten verwerpen dit en vinden dat de rijken en de kapitalisten moeten betalen voor hun economische crisis. Wij arbeiders hebben die niet veroorzaakt en dus gaan wij daar niet voor betalen!

Onze alternatieven zijn; 

• De invoering van een vermogensbelasting van 3 % op de 10 procent meest vermogenden levert jaarlijks 21 miljard euro op. 

• Van de grootste 20 bedrijven betalen er 15 geen cent vennootschapsbelasting. Als Nederlandse multinationals de reguliere 25,5 % vennootschapsbelating zouden betalen, levert dat jaarlijks 16 miljard op. 

• Door de hypotheekrenteaftrek voor een hypotheek boven de 350.000 af te schaffen en te beperken tot maximaal 42 % aftrek, wordt jaarlijks 7 miljard euro binnengehaald. 

• De invoering van twee extra belastingschijven van 62 % en 72 % over een inkomen van 100.000 en respectievelijk 180.000 euro brengt naar schatting 1 miljard per jaar op. 

• Het invoeren van een belasting op flitskapitaal – de duizenden miljarden waarmee er op de beurzen gegokt wordt – levert enkele miljarden op (maar liefst 57 miljard in de hele EU). En dat bij een tarief van slechts 0,1 procent. Bovendien zorgt dit ervoor dat de gokkers de economie minder makkelijk destabiliseren. 

• In heel Nederland staat 7 miljoen vierkante meter aan kantoren leeg en deskundigen voorspellen dat deze leegstand binnen vijf jaar zal uitgroeien naar ruim 10 miljoen vierkante meter. Veel kantooreigenaren houden lege kantoren in hun boekhouding omdat kantoren een hogere waarde hebben dan woningen. Door ze te dwingen om deze kantoren om te bouwen tot woningen en studentenkamers kan de woningnood worden bestreden en ontstaan er duizenden nieuwe banen. 

• Veel huizen en gebouwen in Nederland zijn niet geïsoleerd. Door deze te isoleren kunnen we het energieverbruik terugdringen en duizenden groene banen creëren.

Uiteindelijk moet de nationalisatie van de grootste bedrijven ervoor zorgen dat de welvaart die wij produceren ook ten goeden komt aan ons en niet aan kapitalisten. Miljoenen euro's aan winsten liggen nu nog veilig op banken en worden nauwelijks gebruikt. Dit geld moet eigendom worden van de gemeenschap om zo de problemen op te lossen. Natuurlijk zullen de politici van het kapitalisme spreken over ''diefstal''. Want onder het kapitalisme zijn de winsten van bedrijven eigendom van de bezitters en niet van de mensen die deze winst  geproduceerd hebben. Daarom moet er een ander economisch systeem komen waarin bepaald wordt dat winsten geen eigendom meer zijn van een kleine groep! 

Socialisme in Nederland alleen is niet voldoende. Want Nederland is te klein om het socialisme te realiseren. Daarom moet een socialistische revolutie overslaan op andere Europese landen. Revolutionair socialisten verwerpen daarom het stalinisme, dat poogde voor socialisme in eigen land. Een socialistisch Nederland omsingelt door kapitalistische landen, zal geïsoleerd staan wat de contrarevolutie zal versterken. Nederlandse arbeiders moeten daarom hun revolutie verspreiden, alleen zo zal het socialisme kunnen overwinnen mocht het ooit gerealiseerd worden!''Balkellende'' van het CDA, neoliberale bestuurder
van Nederland tussen 2001 en 2010

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme