DDR: ''Ordnung muss sein''

Door iedereen wordt de voormalige Duitse Democratische Republiek, een ''communistische'' staat genoemd. Maar een columnist in de Volkskrant noemde het regime van de SED een ''paradijs voor benepen rechtse mensen''. Hoe gek dit ook klinkt hij heeft gelijk. Het regime van de ''Socialistische'' Eenheidspartij van Duitsland ( SED ) was gericht op stalinistisch conservatisme. De Volkskrant zegt; ''Wie even de ideologische rimram vergeet, komt gaandeweg tot de conclusie dat Oost-Europese ''communisten'' in hun sociaal-culturele opvattingen verrassend veel gemeen hebben met West-Europese conservatieven''. Zo stelt columnist; Thomas von der Dunk van de Volkskrant. Wij revolutionair socialisten geven hem daarin gelijk. De DDR was een staat die weinig had met daadwerkelijk socialisme. Wie tegen militarisme poogde werd anti-patriottistisch genoemd, jongeren die weigerde om zich braaf en loyaal te gedragen waren ''asociaal'' en ''antisocialistisch'' in de ogen van Minister van Opvoeding: Margot Honecker!

Stalinistisch Oost Duitsland werd in 1949 opgericht als een schijn-democratische staat op burgerlijke grondvesten. Haar eerste grondwet was niet eens socialistisch van aard en duidde de DDR aan als een neutrale natie. Pas in 1968 nam de DDR een ''marxistisch-leninistische'' grondwet aan, waarin de SED als leidende partij werd genoemd. Echter tussen 1949 en 1968 sprak de grondwet van de DDR niet over socialisme, laat staan dat de SED de leidende partij van de natie moest voorstellen!


Op sociaal economisch gebied was het land strikt conservatief. Men moest blindelings gehoorzamen aan partijleiders. Toen in 1953 de werkdruk verhoogd werd, kwamen arbeiders in opstand. Walter Ulbricht en zijn SED raakte in paniek en stuurde Sovjet T-34 tanks op de stakende arbeidersklasse af. Meer dan 5.000 arbeiders werden opgepakt en 1.200 van hun veroordeeld tot lange gevangenisstraffen. ''Ordnung muss sein'' riepen de fascisten in 1933 en zo ook de stalinisten in 1953. De SED loog er op los en beweerde dat West Duitse fascisten schuldig waren aan de arbeidersopstand. Toch bleven arbeiders vluchten naar het westen, hierop werd de Berlijnse Muur in 1961 gebouwd als ''Antifascistische Beschermingsmuur''!


Jeugdige oppositie tegen het stalinisme werd als antisocialistisch neergezet. Jongeren die opstonden tegen het conservatieve regime van Walter Ulbricht en later Erich Honecker, kregen de stempel: ''asociaal'' en ''antisocialistisch''. Toch was antisocialisme niet hun motivatie voor verzet. Vele waren tegen de SED omdat die autoritair en conservatief dacht. Het stalinisme wou ( net als het rechtse conservatisme ) van jongeren, keurige volwassenen maken. Dit hield in dat de jeugd van de DDR vooral loyaal, patriottistisch en ''marxistisch-leninistisch'' ( stalinistisch ) moest denken. Bijna alle jongeren werden lid van de Vrije Duitse Jeugd ( FDJ ). Deze organisatie was in de jaren 30 opgericht als anti-fascistische linkse jeugdbond! 


In de DDR werd de FDJ de jongeren organisatie van de SED, in het westen werd de FDJ door de rechts conservatieve Adenauer regering verboden. Ulbricht en Honecker gebruikte de FDJ om jongeren op te voeden tot keurige ''socialistische'' burgers. Echter het was niet idealisme dat de jeugd tot de FDJ bewoog. De meeste jongeren deden alleen maar mee omdat iedereen meedeed en je buiten de FDJ in een sociaal isolement stond. Margot Honecker was van 1963 tot 1989, Minister van Opvoeding en werd gehaat door jongeren en ouders. Margot had een duidelijk beeld van hoe jongeren zich moesten gedragen, zelfstandig nadenken hoorde daar niet bij. De jeugd moest vooral braaf doen wat de partijleiding beval en ze was daarin behoorlijk hardhandig. Margot Honecker geloofde in het opvoeden van kinderen met dwang, ze was de ijzeren dame van de DDR!

Jongeren die buiten de FDJ zich probeerde te organiseren werden hard aangepakt door Margot Honecker, onder het motto dat ze ''individualistisch'' dachten. Individualisme is de doodsvijand van het stalinisme en conservatisme, omdat deze ideologieën juist mensen willen controleren. Socialisten staan niet negatief tegenover bepaalde elementen van het individualisme, maar we verwerpen wel de neoliberale denkwijze dat alles om het individu moet draaien. Stalinisten misbruiken echter de socialistische kritiek op het individualisme, door individuen helemaal geen vrijheid te geven. Toen het stalinisme wegviel implodeerde de FDJ volledig, maar bleef bestaan. Tegenwoordig zijn nog maar ongeveer 100 jongeren lid van de Vrije Duitse Jeugd, dit terwijl de groep ooit 2,3 miljoen leden bezat!


Antimilitarisme is een fundamenteel onderdeel van de socialistische ideologie. Echter het stalinistisch conservatisme is juist heel militaristisch. Wie in de DDR tegen het Nationale Volksleger poogde kreeg het behoorlijk lastig. ''Erziehung zur Wehrbereitheit" was een officieel schoolvak voor kinderen, die al op jonge leeftijd te maken kregen met militarisme. Nee, het stalinistische SED regime was alles behalve socialistisch van aard, maar dat wil onze kapitalistische media net niet vertellen. Want het is hun doel om de hedendaagse jeugd op te voeden met het foutieve beeld, dat de DDR een ''communistisch'' land was met een ''socialistische'' regering. Want onze media wil het socialisme zwart maken en discrediteren!


Want de Duitse Democratische Republiek was geen socialistische republiek. Haar economie was dan wel in bezit van de staat, maar de arbeidersklasse had geen politieke macht, laat staan economische macht. Zowel de politieke als de economische macht lag in de handen van het Centraal Comité van de SED. Onder leiding van Walter Ulbricht ( 1949-1971 ) en Erich Honecker ( 1971-1989 ) deed deze kleine conservatieve groep, alles om aan de macht te blijven. Ze sloegen een arbeidersopstand neer, vergiftigde de jeugd met militarisme en verkochten hun zieken aan West Duitse farmaceutische kapitalisten ( zie daarvoor dit bericht ). Conservatief denken is een belangrijk onderdeel van het stalinisme, omdat dit politieke systeem zeer behoudend denkt. Stalinisten willen niet vooruit denken, elke vooruitgang wordt gezien als een potentiële ''contrarevolutie''. Paranoia en angst voor de toekomst, dat is typerend voor Joseph Stalin geweest en die paranoia is terug te vinden in alle stalinistische leiders die tot op de dag van vandaag dit niet inzien!
Margot Honecker hier met Oost Duitse christen conservatieven
Die zouden na 1989 gaan fuseren met de West Duitse
Christen ''Democratische'' Unie!

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme