Stem gedrag PvdA in het EU parlement

De neoliberale PvdA zet zich graag neer als een ''sociale'' partij. Een partij voor een ''sterk en sociaal'' Nederland en voor een sterke EU. Je zou het idee krijgen dat de Partij van de ''Arbeid'' een linkse partij is, althans dat denk je als je hun propaganda posters leest. Maar waar stemt de PvdA allemaal voor? In de laatste 25 jaar vooral voor neoliberale ( rechtse ) standpunten. Onder Wim Kok werden de laatste linkse veren overboord geworpen en draaide de partij volledig in het neoliberale kamp in. Dit is ook te zien in hun stem gedrag in het Europese parlement. Je zou denken dat de sociaal democraten vooral voor moties zouden stemmen van linkse partijen. Maar de werkelijkheid is anders. De PvdA fractie in het Europese parlement, ook wel de Progressieve Alliantie van ''Socialisten'' en Democraten, stemt vooral op voorstellen van neoliberale partijen!

Uit een onderzoek van de NOS is gebleken dat de Progressieve Alliantie van ''Socialisten'' en Democraten ( waar de PvdA toe behoort ) het 78% eens is met de voorstellen van de zogenaamde ''progressieve'' democraten van D66. De sociaal democraten stemmen voor 77% voor de voorstellen van de Groene Fractie waar GroenLinks toe behoort. We moeten daarbij zeggen dat dit vermoedelijk zal zijn omdat de PvdA samen met D66 en GroenLinks tot de grootste voorstanders van deze EU behoort. Dus het is logisch dat de Progressieve Alliantie van ''Socialisten'' en Democraten het voor 2/3 eens is met de opvattingen van de ''sociaal'' liberalen en groenen. 

Maar waar de sociaal democraten ook graag op stemmen zijn de voorstellen van rechtse partijen. In 74% van de gevallen stemde de sociaal democraten voor de opvattingen van conservatief liberalen ( VVD ) in het Europese parlement. Slechts 56% van alle SP voorstellen werd gesteund door de PvdA fractie. Dus ter vergelijking, de PvdA fractie stemde in 74% van alle gevallen voor de VVD fractie en slechts 56% voor de SP fractie. Dit terwijl ze zou denken dat de PvdA en de SP dichter bij elkaar liggen. Maar aangezien de sociaal democraten juist neoliberaal denken is het logisch dat ze liever standpunten van neoliberale partijen steunen. D66 ligt ideologisch ook dichter bij de PvdA dan de SP. Want ook al zetten de sociaal democraten zich nog neer als de partij van de werkende klasse, is dat echt niet meer zo. De PvdA steunt het neoliberalisme en de economische elite, alleen in hun propaganda blijven ze linkse taal uitslaan!

Het stem gedrag van de sociaal democraten in het Europese parlement bevestigd dit. Sociaal democraten stemmen zelfs in 72% van de gevallen voor de standpunten van de christen democraten. Zelfs de standpunten van het CDA worden vaker gesteund dan die van de SP. Alleen de voorstellen van de SGP, ChristenUnie en PVV worden minder gesteund door de PvdA fractie in het Europese parlement. Echter de fracties van D66, GroenLinks, VVD en CDA krijgen vaker sociaal democratische steun dan de SP fractie: Europees Unitair Links/Noord Groen Links!

Veel arbeiders blijven echter stemmen op de sociaal democraten. Vele doen dit al jaren en kunnen nog steeds niet accepteren dat de PvdA een rechtse partij geworden is. Rechts in de zin dat ze economisch neoliberaal denkt en dat ze de markt boven de mensen zetten. Doordat een socialistisch alternatief ontbreekt kunnen sociaal democratische partijen zich neer zetten als officieel links. Concurrentie van echte socialisten bestaat nauwelijks, dat heeft ermee te maken dat de enigste concurrentie voor de sociaal democraten bestaat uit ex-stalinisten en linksere sociaal democraten. Deze klassieke sociaal democraten ( SP ) zijn linkser dan oude sociaal democraten ( PvdA ), maar komen niet met socialistische alternatieven. Meestal blijven deze klassieke sociaal democraten vast zitten in dezelfde verkeerde opvattingen over staat, economie en maatschappij die de sociaal democratie zo heeft verrechtst!

Op 22 mei mogen wij stemmen voor het Europese parlement. Vergeet niet dat als je Partij van de Arbeid stemt, dat die in 74% van alle gevallen het eens zijn met de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie en 78% eens met Democraten 66. Dus stem je PvdA, dan moet je ernstig rekening houden dat hun afvaardigen in het Europese parlement, zullen stemmen voor de neoliberale standpunten van VVD en D66 ( en ook het CDA )


Niet echt een links geluid!!

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme