NEE, TEGEN DEZE EU

Op 22 mei zijn er weer verkiezingen voor het Europese parlement. Nederlanders hebben weinig met de Europese Unie. Dat is logisch omdat deze EU niet in hun interesses werkt. Europa is een bureaucratisch nest van neoliberalen, die de kapitalistische dictatuur bevorderen. De Europese Unie is een politieke en economische unie met als doel het in stand houden van één Europese markt economie. Voor revolutionair socialisten is het duidelijk, deze EU steunen wij niet. Maar anders dan de Nederlandse ''Sociaaldemocratische'' Partij van Emile Romer, willen wij juist wel een verenigd Europa, maar dan een socialistisch Europa en geen neoliberaal kapitalistisch Europa. Omdat een socialistisch alternatief in Nederland ontbreekt is een stem op de SP toch de beste keus!

De opkomst bij de verkiezingen voor het Europese parlement zal niet hoog zijn. Slechts 39% van alle stemmers kwam in 2009 opdagen om te stemmen. Dat was in 2004 ook zo laag, toen kwam ook slechts 39% opdagen. Revolutionair socialisten kunnen begrijpen waarom zo veel arbeiders geen zin hebben om te stemmen. Er is dan ook weinig te kiezen, alle pro-Europese partijen van neoliberaal rechts ( VVD, CDA, D66 ) tot kapitalistisch schijn-links ( PvdA en GroenLinks ) steunen de dictatuur van de EU. De anti-EU partijen bieden slechts meer nationale oplossingen voor problemen, terwijl het kapitalisme juist internationaal opereert. De radicaal rechtse; Partij voor de ''Vrijheid'' van Geert Wilders, heeft een verbond gesloten met de Franse nationalisten van het Nationaal Front ( Front National van Le Pen ). De SP wil vooral minder Europa en meer Nederland. Ze zitten vast in hun oude stalinistische opvatting, dat je problemen vooral nationaal moet oplossen. Revolutionair socialisten zijn echter van mening dat het kapitalisme internationaal bevochten moet worden!

Toch zijn er wel politieke partijen in Europa die pleiten voor een socialistisch Europa. Zo is er in Groot Brittannië een linkse samenwerking genaamd No2EU. Deze groep keert zich tegen het neoliberale karakter van de Europese Unie en probeert Groot Brittannië buiten de euro zone te houden. Uit de euro zone stappen als kapitalistische staat zal geen alternatief zijn. Nederland zit vast in de Europese markt dictatuur en los breken uit die dictatuur zal niet lukken als het land een kapitalistische economie blijft aanhouden. Alleen een socialistisch Nederland zal uit de EU moeten stappen, omdat het socialisme en het neoliberale karakter van de EU niet compatibel zijn!

In Ireland pleit de Socialistische Partij ( Socialist Party ) voor een socialistisch Europa. Sinds 2011 zit Paul Murphy voor de Ierse SP in het Europese parlement. Hij verving Joe Higgins, een socialistische strijder voor arbeiders die naar het Ierse parlement verhuisde. Murphy behoort tot een nieuwe generatie jonge socialisten, die het voortouw nemen in de strijd tegen het neoliberalisme en de politiek van de heersende Europese kapitalisten. Natuurlijk weet Paul Murphy dat hij als enige revolutionair socialist heel geïsoleerd staat. Het Europese parlement is beperkt en heeft minder bevoegdheden om de koers van de EU te bepalen. Ook lopen de beleidsmakers niet warm voor socialistische oplossingen. Zij geloven in het kapitalisme en keiharde asociale bezuinigingen om de economie van Europa te herstellen!

Ondanks dat we het Europese verkiezingen noemen, mogen Europeanen niet stemmen op politieke partijen buiten hun EU land. Zo mogen Nederlanders alleen op Nederlandse politiek partijen stemmen en niet bijvoorbeeld op Ierse. Elk EU-lid land krijgt een aantal zetels in het Europees parlement. Duitsland krijgt de meeste zetels ( 99 in totaal ) omdat hun bevolking het grootst is. Cyprus, Malta, Estland en Luxemburg krijgen slechts zes zetels, Nederland mag 26 zetels verdelen. Toch sluiten zich de nationale politieke partijen wel vaak aan bij Europese politieke fracties. Zo is de Nederlandse PvdA lid van de ''Progressieve'' Alliantie van ''Socialisten'' en Democraten. De Ierse Socialistische Partij is dan weer lid van Europees Unitair Links/Noord Groen Links. Wilders PVV heeft geen Europese fractie gekozen, maar gaat dat misschien in de toekomst wel doen. Zeker omdat hij nu samenwerkt met Marine Le Pen van het extreem rechtse Nationaal Front!

Tot de grootste voorstanders van de Europese Unie in Nederland behoren GroenLinks en Democraten 66. D66 en GroenLinks vinden dat Europa een sterk blok moet vormen tegen andere economische wereldmachten, met name de VS en China. D66 wil voornamelijk dat de EU een liberale federatie wordt, waarin het Europese parlement meer bevoegdheden krijgt. GroenLinks staat dan weer voor een Europa dat meer groener is en socialer. Het naïeve idealisme van GroenLinks is weer typisch. Ze denken dat ze deze EU groener en menselijker kunnen maken. Het probleem is echter dat de Europese Unie opgebouwd is voor de kapitalisten, voor het bedrijfsleven. Dat begon in 1992 met het Verdrag van Maastricht, toen werd de economische en monetaire unie opgericht. Bedrijven konden toen heel makkelijk zaken doen in geheel Europa. Toen Oost-Europa bij de EU kwam na 2004, verplaatste veel bedrijven hun productiewerkzaamheden naar ex-stalinistische landen, waar de lonen veel lager zijn. Hoewel Europa het de kapitalisten makkelijker maakt, is er van een Europees minimumloon of sociale wetgeving geen spraken. Nee, de Europese Unie is er voor het bedrijfsleven en niet voor de werkende klasse!

Alleen stemmen tegen de Europese Unie is niet voldoende. Arbeiders moeten massaal in verzet komen tegen de bezuinigingen die Brussel ons wil opleggen. Liberalen, sociaal democraten en conservatieven willen dat wij de kosten van de crisis gaan betalen. In Spanje en Griekenland is de armoede door asociale bezuinigingen flink toe genomen. Werkelozen moeten in Griekenland rondkomen van 600 euro netto per maand, wie samenwoont krijgt net 400 euro om van te leven. In Spanje is de werkeloosheid enorm gegroeid. Overal ontslaan bedrijven massaal arbeiders puur om te bezuinigen. Ondertussen liggen miljarden euro's veilig op privé rekeningen van groot kapitalisten, zoals de familie Heineken met 7,5 miljard euro. Terwijl deze rijke familie in luxe leeft, zit 25% van alle mensen in Spanje zonder werk en moeten van heel weinig euro's rondkomen!

Ook in het ''welvarende'' Nederland stijgt de armoede. In slechts twee jaar tijd zijn meer dan 100.000 mensen in de laag loon klasse terecht gekomen. Daar kom je terecht als je inkomen lager is dan 17.000 euro bruto per jaar. Meer dan 1,3 miljoen Nederlanders leven van een inkomen dat lager is dan 17.000 euro bruto per jaar. Voornamelijk zijn dat werklozen, ouderen en jongeren die minimumloon ''verdienen''. Van die 1,3 miljoen mensen leven meer dan 600.000 in echte armoede, dat zijn meestal gezinnen die veel moeite hebben om rond te komen elke maand. Bedenk dat de kosten voor huur, water, gas, voedsel en elektriciteit alleen maar stijgen. Daarnaast is de BTW op producten verhoogt naar 21% ( was eerst 19% ) en is de inkomsten belastingen voor de laagste belastingschijf van 33% naar 37% gegaan!

Het stemadvies van Revolutionair Socialistische Media is SP te stemmen. Niet omdat we denken dat we alles kunnen oplossen door minder Europa en meer Nederland. Je kunt een land niet ''menselijker en socialer'' maken zonder het internationale kapitalisme te verslaan. Socialisme in één land opbouwen is gedoemd te mislukken omdat het kapitalisme internationaal van aard is. Toch is de SP de enigste partij die bereid is om te vechten tegen de bezuinigingen die de EU afdwingt! 


Daarom is het beste advies om op de 
''Sociaaldemocratische'' Partij te stemmen!! 


SP leider Emile Roemer met Dennis de Jong, kandidaat voor
het Europese parlement!

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme