Saoedi-Arabië is boos op Nederland

Het islamistische; Koninkrijk Saoedi-Arabië heeft duidelijk gemaakt sancties te willen opleggen aan het Koninkrijk der Nederlanden, voor een stikker die Geert Wilders vijf maanden geleden liet drukken. Het conservatieve koninkrijk van Koning Abdoellah bin Abdoel Aziz al-Saoed, wil blijkbaar nu pas in actie komen en voelt zich zwaar beledigd. Het begon allemaal vijf maanden geleden toen Geert Wilders een anti-islam stikker liet drukken. Deze stikker had de vorm van de Saoedische vlag en droeg ook Arabische letters. Maar in plaats van de islamistische tekst ''Er is geen andere god dan God; Mohammed is de boodschapper van God'' stond er op de Wilders stikker: ''De islam is een leugen. Mohammed is een boef. De koran is gif''. De Saoedische vlag is ''heilig'' omdat de islamistische shahada ( heilige tekst ) erop afgebeeld staat! 

Saoedi-Arabië is een Arabisch koninkrijk dat Iran evenaart als het gaat om islamistische dogma's en religieus conservatisme. Natuurlijk zijn er wel verschillen tussen de twee landen. Saoedi-Arabië wordt al sinds haar oprichting bestuurd door de Saoed familie, een steenrijke Arabische dynastie met miljarden aan euro's. Die rijkdom heeft Saoedi-Arabië te danken aan haar olie bronnen waar het westen graag gebruik van maakt. Door de olie prijs in de laatste vijftig jaar dramatisch te laten oplopen zijn de Arabieren steenrijk geworden!

Daarnaast is Saoedi-Arabië een soennitische staat, terwijl Iran een sjiitische staat voorstelt. Het soenisme en sjiisme vormen de grootste stromingen binnen de islam. Soennitische moslims vormen de meerderheid van alle islamistische gelovigen. De sjiitische moslims zijn alleen in de meerderheid in Iran en Azerbaijan, in Irak hebben ze ook een flinke aanhang. Dit is helaas ook de rede waarom er zo veel geweld is in dit land. Soennieten en Sjiieten minachten elkaar al eeuwen, hun sektarisme heeft al duizenden het leven gekost. Ook de huidige burgeroorlog in Syrië is een conflict dat in feite draait tussen soenisme en sjiisme. Dictator Bashar Al-Assad en zijn Alawieten zijn Sjiieten, terwijl de Soennieten de meerderheid van alle moslims in Syrië uit maken. Saoedi-Arabië steunt de soennitische rebellen, terwijl Iran juist het regime van Bashar Al-Assad steunt ook al is Syrië geen sjiitisch islamistische staat!

In het jaar 570 werd Mohammed in het huidige Saoedi-Arabië geboren, in de stad Mekka. Die stad is tegenwoordig een heilige stad en alleen toegankelijk voor moslims. Mohammed verenigde verschillende stammen onder de vlag van de islam, een nieuwe godsdienst die rond 610 ontstond. In slechts 10 jaar wist Mohammed het verzwakte Oostelijke Romeinse Keizerrijk te verslaan. Zo kwamen Egypte, Syrië, Mesopotamië ( Huidig Irak ), Perzië en Oost-Turkije onder islamistisch bestuur. De profeet stierf in 632, maar liet een machtige islamistische natie achter. Zijn opvolgers kregen echter ruzie en zo ontstond het soenisme en sjiisme. Het eerste Islamistische Kalifaat hield tot 750 stand, maar zou onder verschillende namen en leiders nog zeker tot 1517 bestaan. Uiteindelijk werden de Arabieren verslagen door de Ottomaanse Turken die in 1299 hun rijk in Oost-Turkije hadden opgericht. De Turken versloegen eerst de laatste restanten van het Oostelijke Romeinse Keizerrijk en namen toen bezit van het Midden Oosten!

De huidige Saoedische dynastie begon haar bestaan als een kleine stam in het jaar 1744. Vele jaren leidde ze het kleine Al-Diriyah Emiraat, maar groeide uit tot de leiders van het veel grotere Emiraat van Nejd in 1818. Er waren ook rivalen die poogde de Saoediërs omver te werpen. Zo waren er de Al Rashid, die in 1891 een grote overwinning boekte op het Emiraat van Nejd. In de 20ste eeuw kwamen de Saoediërs en de Al Rashid dynastie samen en vormde het Koninkrijk van Nejd en Al Rashid. Seven jaar later in 1932, werd met Britse steun het Koninkrijk Saoedi-Arabië opgericht. Ibn Saoed werd de eerste absolute monarch van het land, dat de naam van de Saoedische familie draagt!

Het nieuwe koninkrijk speelde geen enkele rol van betekenis in de internationale politiek. Dit veranderde echter toen Amerikanen in 1938 olie vonden. Vanaf dat moment ging alles heel snel. In slechts 60 jaar transformeerde Saoedi-Arabië van een primitief land naar een moderne natie. Door het verkoop van olie groeide de welvaart waardoor Saoedi-Arabië zich kan meten met het westen. Echter er is ongelijkheid, ondanks de miljarden aan dollars die verdient worden met het verkoop van ruwe olie, komt het meeste geld terecht bij de koninklijke familie. Het modale inkomen van een Saoediër is ongeveer 50.000 dollar per jaar ( 37.000 euro's ). De Saoedische dynastie bestaat uit 15.000 leden, echter maar 2.000 zijn echt steenrijk. Dus ondanks de miljarden aan winsten, is het modaal inkomen niet echt hoger dan in West-Europa!

Daarnaast is het land een absolute monarchie en de heersende dynastie verbied kritiek op hun beleid. Ook worden islamistische wetten streng gehandhaafd. Vrouwen moeten volledig bedekken en geen auto rijden. Net als in Iran is er een religieuze politie die erop toeziet dat men zich houdt aan de regels van de Sharia, de islamistische wetgeving. Die geldt voor iedereen die zich in het land bevindt, zowel moslims als niet-moslims. Het ''Comité ter bevordering van Deugd en voorkoming van Kwaad'', is de overheidsinstantie die de religieuze politie bestuurd. Hun taak is het om anti-islamistische elementen uit te schakelen. De religieuze politie is zeer streng en bereid om fysiek geweld te gebruiken om de Sharia toe te passen! 

Terwijl onze politici zich uitspreken over de manier waarop Iran omgaat met zijn bevolking, hoor je nooit geklaag van ( kapitalistische ) politici over Saoedi-Arabië. Onze ''democratische'' leiders klagen genoeg over Iran, maar houden hypocriet hun mond over de schending van de mensenrechten in het streng islamistische Saoedi-Arabië. Want de Islamistische Republiek Iran is een tegenstander van het westerse kapitalisme, terwijl Saoedi-Arabië het kapitalisme juist van dienst is. Daarom zijn onze politici zo hypocriet, ze willen de absolute monarchie van Koning Abdoellah bin Abdoel Aziz al-Saoed niet boos maken!

Nu is die koning echter wel boos. Vijf maanden nadat Geert Wilders met zijn anti-islam stikker kwam, dreigt het Koninkrijk Saoedi-Arabië met sancties tegen Nederland. De Nederlandse overheid heeft al vijf maanden geleden afstand genomen van de stikker van Wilders, maar de vraag is of dat de streng islamistische Saoediërs tevreden stelt. Want in hun ogen is het onacceptabel wat Wilders doet, in hun eigen land zouden mensen die zo handelen meteen opgepakt en zwaar gestraft worden. Revolutionair socialisten keuren de Wilders stikker af, niet omdat dit iets met de vrijheid van meningsuiting te maken heeft, maar omdat Wilders wil beledigen en provoceren. Echter Saoedi-Arabië is ook geen heiligboontje. Deze islamistische dictatuur moet omver geworpen worden net als alle religieuze regimes die een religie misbruiken om andersdenkenden te onderdrukken. Of je nu christen, moslim, jood of atheïst bent. Een overheid mag niet in dienst staan van een religie, er moet een duidelijke scheiding zijn tussen staat en religie. Dit snapte de Amerikanen, die als eerste zeiden dat hun natie geen staatsreligie zou bezitten. Tegenwoordig willen de conservatieven van de rechtse; Republikeinse Partij juist dat het christendom een politieke rol gaat spelen. Ze werpen het secularisme van hun ''Founding Fathers'' gewoon opzij! Leden van de gevreesde religieuze politie met normale politie
agenten. In Saoedi-Arabië heb je twee politie machten. De mannen
in de traditionele Arabische kleren behoren toe tot het
''Comité ter bevordering van Deugd en voorkoming van Kwaad''

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme