Boete voor te veel afval scheiden

Restafval kapitalisten bestaan. Bedrijven die zaken doen door aval te verwerken. Maar in de laatste jaren doen burgers aan het scheiden van hun aval. Hierdoor komt minder restafval en dus minder binnen voor de grote afvalverwerkers. Nu gaat afvalverwerker Attero de politiek in Brabant een boete opleggen, omdat er te weinig restafval wordt binnen gehaald. In 1993 hebben de gemeenten en Attero een contract gesloten voor het verwerken van restafval. De laatste jaren voldoen veel gemeenten niet meer aan die afspraken, doordat steeds meer afval gescheiden wordt ingezameld. In ander woorden: de afval kapitalisten maken minder winsten en dus moeten de burgers bijbetalen, zodat Attero rijk kan worden. De reactie van het kapitalistische afvalverwerkingsbedrijf is weer typisch: ''wij houden ons aan de afspraak'' ( uit 1993 ). Dus gaan gemeentes die beboet worden, dit verrekenen bij de brave burgers die netjes hun aval scheiden!

Veel mensen scheiden tegenwoordig netjes hun afval. Dit is goed voor het milieu, maar niet voor de afvalverwerkingsbedrijven, die maken hierdoor minder winst. Dertien gemeentes in Brabant moeten samen 2,8 miljoen euro betalen aan de afval kapitalisten. De regio West-Brabant moet 1,3 miljoen euro betalen, het samenwerkingsverband Regio Eindhoven 2,8 miljoen en het regionaal overleg Hart van Brabant bijna 114.000 euro. Weer een prachtig voorbeeld van kapitalistische barbarij, mensen worden beboet omdat ze precies dat doen wat goed is. Echter omdat de afval kapitalisten geld willen zien, moeten de gemeentes betalen. Bedenk dat dit allemaal is vast gelegd in 1993, toen men inderdaad nog niet deed aan afvalscheiding. Doen was afvalverwerking big business. Maar die tijden zijn veranderd, mensen scheiden nu afval en dat zorgt ervoor dat er minder rest afval wordt opgehaald. Toch willen de afval kapitalisten geld zien en daarom moeten veel inwoners van Brabantse gemeentes gaan betalen voor deze boetes.

De gemeentes willen nog proberen om een rechtszaak te maken. Maar alleen al het idee dat afval kapitalisten geld willen omdat burgers juist hun afval scheiden is te gek voor woorden. Weer een voorbeeld van dit zieke kapitalistische systeem, dat geld boven alles stelt. Daarom verwerpen wij revolutionair socialisten het kapitalisme. Afvalverwerking moet door de gemeenschap gedaan worden en niet door een paar kapitalisten. Het is juist goed dat er minder rest aval is, doordat men nu afval scheidt. Echter het kapitalisme wil altijd geld zien en zal daar nooit mee ophouden totdat het systeem volledig vernietigd is. Dat is ons doel en daar zullen revolutionair socialisten voor vechten!


Afval scheiden? Kapitalisten willen geld zien!!

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme