Ledenraad FNV steunt ''sociaal'' akkoord

De ledenraad van de Federatie Nederlandse Vakbeweging steunt het ''sociaal'' akkoord dat gesloten is tussen werkgevers en ''werknemers''. Revolutionair Socialistische Media is tegen dit akkoord omdat het helemaal niet voorstelt. Het stelt de hardste aanvallen op onze levensstandaard iets uit en daarvoor heeft FNV onderhandelaar Ton Heerts akkoord gegaan met twee pijnlijke aanvallen.Zoals de verkorting van de WW en de versoepeling van het ontslagrecht. Vooral dat laatste houdt in dat werkgevers makkelijker werknemers kunnen ontslaan. Vooral bij de wat zwakkere mensen in loondienst zal deze versoepeling ertoe kunnen leiden dat ze ontslagen worden! 

Het akkoord is een eenzijdige vrede. Met dit akkoord tekenen de vakbonden en werkgevers een vrede die tot 2016 duurt. De klassenstrijd wordt dus drie jaar uitgesteld allemaal onder het motto van ''we hebben iedereen nodig'' en dat ''iedereen moet inleveren''. De FNV gaat helemaal in dat sprookje mee, terwijl over de 100.000 ontslagen in de thuiszorg niet gesproken werd. Ook over de verhoging van de huren zien we niets terug. Uiteindelijk werd ook niet bepaald over de herkapitalisatie van de banken met onze pensioenen!


Wat nu belangrijk is dat er een democratisch bestuur in de FNV komt, die de belangen van werknemers beschermt. Te lang heeft de FNV leiding gelooft in compromissen met de kapitalisten klasse. Met de vernieuwing van de vakbeweging wordt het tijd voor een democratisch gekozen bestuur. Dit bestuur moet de interesses van haar leden verdedigen en geen nutteloze compromissen sluiten. In zo'n nieuwe vakbeweging hebben bestuurders zoals Ton Heerts die de agenda van Wientjes willen doorvoeren geen plek!


Bij de aankomende Prinsjesdag, zal het kabinet haar volgende neoliberale aanval presenteren. De nieuwe koning zal dan de aanvallen bekend maken. Duidelijk is wel dat het neoliberale kabinet en de werkgevers met dit ''sociaal'' akkoord gewonnen hebben. Ze hebben rust gekocht en kunnen nu plannen maken voor 2014. Ondertussen moet de FNV zich rustig houden!


Echter niet alle neoliberale partijen zijn tevreden. De top van het economische leven had liever nu al enorme aanvallen gezien op de levensstandaard van arbeiders. Ook Democraten 66 vinden dat de vakbeweging met dit akkoord gewonnen heeft. D66 wil net als de VVD en PvdA, keiharde aanvallen uitvoeren om het Nederlandse kapitalisme van dienst te zijn. GroenLinks is blij met het akkoord, alleen maar omdat de boel uitgesteld wordt. Wij delen die blijheid niet, omdat er niets is om blij over te zijn. De aanvallen van dit kabinet en de werkgevers zullen gewoon doorgaan. De FNV is door dit akkoord lam gelegd en dus niet in staat om tot 2016 de strijd te voeren tegen het kabinet en de bezittende klasse!


Veel mensen zijn echter positief over het akkoord. Dat heeft vooral ermee te maken dat enkele aanvallen op onze levensstandaard ( voorlopig ) niet doorgevoerd worden. Helaas heeft ook de ledenraad van de FNV ingestemd, dus ook de leden steunen dit nutteloze akkoord. De burgerlijke media brult trots dat ook de FNV leden volledig akkoord gaan met het ''sociaal'' akkoord. In totaal stemde 83% voor het akkoord, echter 17% deed dat niet. Die 17% worden gewoon vergeten!


Ondertussen maakt VVD minister Halbe Zijlstra bekend, dat extra bezuinigingen toch ''noodzakelijk'' zijn. De neoliberale minister zegt dat de extra bezuinigingen van 4,3 miljard euro toch nodig zijn en dat dat het hele ''sociaal'' akkoord een gekke constructie is. Zelfs een VVD minister geeft al aan dat het hele akkoord niets waar is. Dit bewijst maar weer dat uiteindelijk alleen het kabinet en de werkgevers winnen. Als het grote geld eist dat er harde aanvallen komen, zal komen die er ook. Ondertussen zal de FNV niets doen en zich braaf houden aan een akkoord dat toch wel geschonden zal worden!


Het is zo typisch voor rechtse mensen om te brullen dat bezuinigingen nodig zijn. Vooral als je een neoliberale minister bent met een leuk salaris van 144.000 euro per jaar. Bedenk dat Nederlandse arbeiders modaal net 27.000 euro bruto per jaar verdienen. Al die neoliberale ministers die lachend praten over harde bezuinigingen die zij toch niet zullen voelen. Zij hebben het geld om door te crisis te komen, net als Bernhard Wientjes en zijn kapitalisten klasse. Echter de arbeiders klasse met hun beperkt inkomen krijgt het zwaar. Daarom vinden revolutionair socialisten dat gekozen vertegenwoordigers een modaal salaris moeten verdienen. Dan voelen ze ook meteen wat de consequenties zijn van hun politiek. In een kapitalistische maatschappij echter betaald de staat haar ministers goed geld om rechtse politiek te voeren. Daarom is de afdrachtsregeling van de SP goud waard. SP leden in de eerste en tweede kamer verdienen modaal en moeten met dat modale inkomen leven!

De echte winnaars zijn Mark Rutte en Bernhard Wientjes

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme