Dwangarbeid voor je uitkering

Dwangarbeid bestaat. Niet alleen in armoedige landen, maar ook in het rijke Nederland. Deze vorm van dwangarbeid wordt gevoerd door de gemeentes. Die dwingen werklozen om laagbetaald werk te doen, alleen dan hebben deze mensen recht op hun uitkering. Nu zijn die uitkeringen al redelijk laag, maar dat weerhoudt de gemeentes er niet van om werkelozen te dwingen om te werken. Dat is die ''vrijheid op werk'' waar rechtse mensen altijd zo op hameren!

In de gemeente Vlissingen werden werkelozen gedwongen om bijna 32 uur te werken voor  Orionis. Op hun website zeggen ze dat: ''Orionis Walcheren geeft bijzondere aandacht aan de toeleiding naar betaald werk van mensen met een uitkering en voor andere niet werkende inwoners van Walcheren die (weer) een baan zoeken. Dit gebeurt door middel van een arbeidstoeleidingstraject dat kan bestaan uit bemiddeling naar werk en opdoen van werkervaring''. In werkelijkheid worden mensen met een uitkering door Orionis gedwongen om arbeid tegen hun wil te doen. 


Joris van de Hulle moest voor Orionis, 32 uur in de week werken. Hij kreeg een zogenaamde ''werkstage'' bij het bedrijf. Dat hield echter geen arbeidscontract in en geen hulp naar daadwerkelijk werk. Joris van de Hulle leeft in de bijstand en werd verplicht om 32 uur te werken voor Orionis. Hij weigerde om deze dwangarbeid te verrichten. Dus werd zijn uitkering met 50% gekort. Uiteindelijk werd hij 100% gekort op zijn uitkering omdat hij weigerde voor Orionis te werken! 


Onduidelijk is ook wat voor werk Joris van de Hulle zou moeten doen. Als hij inderdaad zou zijn gaan werken voor Orionis dan was hij aangesteld als ''algemeen medewerker''. Aangezien hij geen contract had kon het bedrijf hem elk werk op dwingen. Ook werd hij verplicht om een geheimhouding contract te tekenen!


Het schoonmaken van de wc's zou ook door Joris van de Hulle gedaan kunnen worden, dit terwijl Orionis een schoonmaak bedrijf inhuurt. Mensen zoals Van de Hulle zouden dan gratis de wc's schoonmaken, wat ertoe leidt dat de echte schoonmakers ( in loondienst ) geen werk krijgen en dus ontslagen worden. Natuurlijk wint Orionis hiermee want die hoeven dan niet te betalen voor schoonmaak kosten, Van de Hulle zou dan gratis voor hun dat werk doen! 


Omdat hij geen dwangwerk wou doen werd Joris van de Hulle uiteindelijk 100% gekort op zijn bijstandsuitkering. Hij stapte echter naar de rechter die hem gelijk gaf. De gemeente mocht hem niet dwingen om 32 uur te werken bij Orionis. Maximaal 20 uur mogen werkelozen in de bijstand werken, bepaalde de rechter. Maar de rechtbank zei niets over de verplichte geheimhouding en de andere bezwaren die Van de Hulle had! 


Jongeren in de WAJONG zijn nog niet verplicht om dwangarbeid te doen. Echter wanneer de overheid besluit om de WAJONG samen te voegen met de bijstand krijgen deze jongens en meisjes het lastig. WAJONG krijg je niet zomaar. De uitkering voor jong gehandicapten was oorspronkelijk ingevoerd om jongeren met een arbeidshandicap het leven makkelijker te maken. Echter de huidige neoliberale overheid vindt dat er te veel WAJONG'ern zijn. De wetgeving is al verscherpt en veel jongeren met een lichte arbeidsbeperking komen al niet meer in aanmerking. 


Als straks de WAJONG een bijstanduitkering wordt, krijgt de gemeente de macht om deze jongeren te dwingen om te gaan werken. Werken onder dwang zal deze jongeren niet goed komen. De eisen van de huidige arbeidsmarkt zijn te hoog voor deze groep die nu in de WAJONG zitten. 40 uur per week, sterke sociale vaardigheden en marktgericht werken kunnen de meesten niet. In de bijstand kan de gemeente met dwang deze jongeren aan het werk zetten, meestal voor minder dan het minimumloon. Vrolijk zullen ze er niet op worden, maar daar geven de rechtse politici niets om. Die vinden dat je zelf schuld bent dat je niet mee kunt draaien op de arbeidsmarkt. Als je het daar niet redt, moet je maar arbeid verrichten die de gemeente met dwang op je legt! 


De anarchistische groep Doorbraak heeft verschillende verslagen van dwangarbeid in Nederland. Klink maar op de namen van steden om de verhalen over dwangarbeid in Nederland te lezen!


Amsterdam
Den Haag
Deventer
Eindhoven
Helmond
Hoogeveen
Leiden
Vlagtwedde
Vlissingen

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme