Geert Wilders en zijn extreem rechtse vrienden

Jaren heeft de nationaal conservatief Geert Wilders beweert dat hij geen fascist is. Maar nu komt zijn vriendenkring wel erg dichtbij het fascisme. Want Wilders heeft de leidster van het extreem rechtse Front National uitgenodigd om naar Nederland te komen. Marine Le Pen is de dochter van Jean-Marie Le Pen, een fascist die in 1987 en 2004 veroordeeld werd voor het verspreiden van racisme. Jean Marie Le Pen stichtte het Front National in 1972 en was jaren het gezicht van het Franse extreme nationalisme! 

Wilders en Marine Le Pen vinden elkaar op het vlak van anti-islam. Zowel de dochter van Le Pen als Wilders minachten de islamistische cultuur en religie. Dit terwijl ze de joods-christelijke cultuur zien als een verheerlijking van Europa. Een typisch stel hypocrieten op een rij, maar zo denken nationalisten eenmaal. Jean Marie Le Pen werd in 2004 opnieuw veroordeeld voor het verspreiden van rassenhaat. Zo beweerde hij dat Frankrijk niet meer zou bestaan als moslims er de dienst uitmaken. Ook beweerde Le Pen dat de fascistische bezetting van Frankrijk niet al te erg onmenselijk was. Zijn dochter Marine nam het roer van het Front National in januari 2011 over, hijzelf blijft ''eervolle voorzitter''!

Anti-fascisten kunnen wel raden welk Frankrijk Le Pen liever zag. Niet het Frankrijk van Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap. Nee, hij wilde het Frankrijk van Arbeid, Familie en Vaderland, het motto van Vichy Frankrijk dat met Nazi Duitsland samenwerkte. Dat is het ideale Frankrijk voor Le Pen, het land dat jacht maakte op joden, communisten en anti-fascisten. Een land dat uiteindelijk door de nazi's in 1944 toch nog werd bezet! 

Dat de Nederlandse Geert Wilders flirt met de dochter van deze extreem rechtse leider is zeer fout. Wilders is dan wel geen fascist, maar door zijn nationaal conservatisme komt hij erg dicht in de buurt van het fascisme. Nu heeft hij vrolijk een lunch gehad met de leidster van Front National. Wie wordt de volgende extreem rechtse partij? Jobbik van Hongarije? Die zijn al zo erg antisemitisch, of misschien de Nationaaldemocratische Partij van Duitsland? 

Wij revolutionair socialisten vinden dat Wilders hiermee laat zien waar zijn hart ligt. Niet helemaal bij het fascisme, maar wel erg in die richting. Hij mist het racistische element dat de meeste fascisten hebben. Ook is Wilders geen antisemiet, maar juist zionistisch door zijn steun aan de Staat Israël. Dit terwijl het Front National niet al te positief was over de joden in het verleden. 

Maar de nieuwe vijand van het Front National is niet de jood, maar de moslim. Vooral moslims uit Algerije zijn de groot boosdoener. Net als in Nederland leven veel moslims in Frankrijk. Die zijn bijna allemaal afkomstig uit midden oosterse landen. Niet alle Fransen zijn daar blij mee. Net als veel Nederlanders vrezen ze het radicalisme van moslim jongeren en net als veel Nederlanders worden ook de Fransen opgestookt met afkeer en minachting voor alles dat met islam te maken heeft. 

De economische crisis speelt het Front National in de hand. Armoede onder de blanke arbeiders-klasse stijgt, doordat de Franse overheid ( ook onder sociaal democratisch bestuur ) meer privatiseringen en neoliberale politiek voert. Veel Franse arbeiders zijn boos en worden makkelijk verleidt door de nationalistische politiek van Marine Le Pen. Die heeft het FN omgevormd tot een nationaal conservatie partij. Anders dan de meeste nationalistische conservatieven, steunt het Front National een economische politiek van protectionisme. Ironisch, want in de jaren 80 was de partij een vurige voorstander van het neoliberalisme van Margaret Thatcher. Pas eind jaren 90 draaide het FN bij en bekeerde zich tot het beschermen van de France markt. Bij Marine Le Pen draait het allemaal om ''eigen kapitalisten eerst''!

Net als Geert Wilders is het FN anti-EU. Hun afkeer van de Europese Unie heeft allemaal te maken met hun nationalisme en protectionisme. Het Front National wil de Franse markt beschermen tegen goedkope arbeidskrachten uit Polen en elders. Dus echt 100% kapitalistisch zijn de nationaal conservatieven niet, dit in tegenstelling tot de liberaal conservatieven van de VVD en CDA, die steunen juist wel het internationale kapitalisme en de vrije handel tussen EU landen. Revolutionair socialisten zijn ook tegen deze EU, maar wij willen een verenigd socialistisch Europa, terwijl de nationaal conservatieven terug willen naar de tijden voor de gemeenschappelijke Europese markt! Samen lunchen met de leidster van het Front National
Geertje is weer bezig!

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme