Verwachtingen van de SP

Door Max van Lingen, Internationale Socialisten! 

De hoge peilingen voor de SP gaan gepaard met de hoop op een linkse regering die de problemen voor ons oplost. Dat is niet gek aangezien de hele campagne van de SP hierop is gericht. Maar gepraat over Roemer als premier is prematuur en schept verwachtingen waarvan nu al gezegd kan worden dat ze niet gaan uitkomen. 

Het gaat allereerst voorbij aan hoe de SP door alle andere partijen als ‘te links’ op afstand wordt gehouden. Maar het gaat ook voorbij aan de beperkingen van de SP als partij en die van de macht van het parlement.

De SP is net als Syriza, Die Linke en het Front de Gauche een linksreformistische partij. Deze partijen belichamen de onvrede over de bezuinigingen en vormen electoraal een alternatief voor de neoliberale consensus. Maar de strategie van deze partijen is om door middel van regeringsdeelname veranderingen te bereiken.

Om dit te kunnen doen zwakken ze hun standpunten steeds verder af. Ook in het geval van de SP is dat al langer zichtbaar. Roemer liet eerder al weten samenwerking met Rutte niet uit te sluiten, Ronald van Raak gaf onlangs aan dat de eis ‘65 blijft 65’ niet meer heilig is en op lokaal niveau betekende SP-deelname aan sommige colleges ook medewerking aan bezuinigingen.

Dit zijn beperkingen van de eigen strategie. Deze is namelijk gebaseerd op het idee dat de macht in de Kamer ligt en dat deelname aan een regering, het ‘aan de knoppen zitten’, een verovering van de macht betekent. Maar de werkelijke macht ligt niet in de Kamer, maar bij de grote bedrijven en de staatsbureaucratie.

Met die beperking werd de regering-Den Uyl in de jaren ’70 al geconfronteerd. Recenter werd het parlement in Italië buitenspel gezet om vervolgens de technocraat Monti zonder enig mandaat aan te stellen als premier ter vervanging van Berlusconi. Onder druk van het IMF gebeurde hetzelfde in Griekenland met Papandreou.

Dat we als IS oproepen om SP te stemmen betekent dus niet dat we het met alles van de SP eens zijn, of dat we vinden dat de SP de regering in moet. De bezuinigingsaanvallen kunnen alleen gestopt worden als we de neoliberale logica en machtsstructuren zelf bestrijden, en daarbij elke illusie in het parlement vaarwel zeggen.

Maar tegelijkertijd mogen we geen kans ongemoeid laten om de problemen van onze tegenstanders te vergroten. Een SP-overwinning op 12 september strooit zand in de machine van Rutte en creëert daarmee de mogelijkheden voor effectieve oppositie – in de Kamer, maar vooral ook op straat, in de bedrijven en op de universiteit, daar waar we democratie werkelijk vorm kunnen geven!


http://socialisme.nu

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme