SP in de regering?

Op 12 september 2012 kiest Nederland een nieuw parlement. Veel Nederlanders zijn het zich niet bewust dat de Socialistische Partij van Emile Roemer, de traditionele Partij van de Arbeid vervangen heeft als partij van de arbeiders.

De Socialistische Partij wordt door sommingen nog gezien als een club van dogmatische ‘’communisten’’ die erop uit zijn om een ‘’communistische’’ dictatuur te stichten in Nederland. Vooral rechtse kranten en websites beweren dat. De SP is echter alles behalve communistisch ingesteld. Voor de SP wordt het socialisme steeds meer de sociaal democratie en dat is niet positief.

In de peilingen neemt de SP het op tegen de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Deze neoliberale partij is de voorhoede van de rechtse denkers in Nederland. De VVD probeerde in 2010 een coalitie te vormen met het Christen Democratisch Appel en de Partij voor de Vrijheid. De financiële markten en de Europese Unie eiste strenge bezuinigingen van bijna 18 miljard euro. Europa wou dat de arbeiders de kosten gingen betalen voor de fouten van de banken en de grote bedrijven.

VVD, CDA en PVV waren er bijna uit. Vier jaar van strenge neoliberale ellende stond Nederland te wachten. Toen trok PVV leider; Geert Wilders zich terug uit de onderhandelingen. Hij beweerde dat hij de ouderen niet wou raken. Een hele hypocriete zet, want de PVV steunde veel voorstellen van de VVD en CDA. Zonder de 22 zetels van de PVV had de coalitie geen meerderheid. Dus werden nieuwe verkiezingen uitgeschreven voor 12 september 2012.

Politiek links in Nederland kun je verdelen in drie partijen. De neoliberaal geworden; Partij van de Arbeid, het gematigd sociaal liberale; GroenLinks en de klassiek sociaal democratische; SP.  Veel mensen kunnen niet begrijpen dat wij ( United Socialist Productions ) de SP neerzetten als een sociaal democratische partij en niet als socialistische partij! Hoe komt dat?

We moeten daarvoor kijken naar het karakter van de SP! Spreekt de SP over socialisme en arbeidersmacht? Wil de partij een socialistische radendemocratie? Of slechts een menselijker en socialer; Koninkrijk der Nederlanden? Helaas is het laatste antwoord juist. De SP is niet tegen het kapitalisme in geheel. Ook de Nederlandse monarchie is geen probleem voor de sociaal democratische leiders van deze ''socialistische'' partij.

Waarom dan die kritiek? Waarom mag de SP geen compromissen maken om in de regering te komen? Op die vragen moeten we kijken naar het lot van de voormalige arbeiderspartijen. Met arbeiderspartijen bedoelen we partijen die de steun van de arbeidersklasse hadden. Deze partijen waren de PvdA in Nederland, de SPD in Duitsland en de Labour Party in het Verenigd Koninkrijk. Deze arbeiderspartijen hadden echter een grote handicap. Hun partijleiding was burgerlijk kapitalistisch ingesteld. De basis bestond echter uit arbeiders en die vertrouwde op partijen zoals de PvdA om op te komen voor de arbeidersklasse. Echter de partijleiding van de arbeiderspartijen degenereerde en begonnen steeds rechtser te worden. Na de val van het stalinisme ( communisme genoemd ) capituleerde de arbeiderspartijen voor het kapitalisme. De sociaal democratie pleegde haar laatste verraad aan haar basis en werd een neoliberale ideologie.

Door dit verraad verloren mensen het vertrouwen in de politiek. Men ging niet meer principieel stemmen. Arbeiders stemde niet meer loyaal op de PvdA. Zo kwam het dat de werkende klasse vaak stemde op partijen waar ze het net mee eens waren. Dat konden ook rechtse partijen zijn. Bijvoorbeeld; in 2002 stemde enorm veel mensen op de partij van de vermoorde; Pim Fortuyn. Deze rechts populistische leider keerde zich fel tegen de politieke elite. Hij won zo de steun van veel mensen. Zijn dood gaf de Lijst Pim Fortuyn meteen 26 zetels in het parlement. Maar de Fortuyn revolutie duurde niet lang. Na veel ruzies in de LPF viel de partij uit elkaar. Bij de verkiezingen van 2003 verloor de LPF 18 van haar 26 zetels. De laatste 8 zetels verloren ze bij de verkiezingen vier jaar later. De Lijst Pim Fortuyn werd in 2008 opgeheven! 

De Socialistische Partij heeft kunnen profiteren van de degeneratie der PvdA. Doordat de Partij van de Arbeid onder Wim Kok brak met de sociaal democratie, kon SP leider Jan Marijnissen zich neerzetten als de partij van de werkende klasse. In het jaar 2006 won de partij 25 zetels. Veel Nederlanders wouden de SP in de regering. Ook Jan Marijnissen wou dat. Echter de PvdA en het CDA wouden dat absoluut niet!

Maar stel eens voor dat het wel gelukt was! Een coalitie van PvdA, SP en CDA. Hoe zou Nederland er dan uitzien? Socialer? Linkser? Nee! De SP zou enorm veel compromissen moeten maken met de neoliberale PvdA en CDA. Deze twee partijen waren al vele jaren de trouwe bestuurderspartijen van Nederland. Zij hadden zich bewezen als trouwe partijen van het kapitaal. Want Nederland is een kapitalistisch koninkrijk. Een land waar de vrije markt dictatuur heerst. De beurzen eisen een stabiel kabinet dat de vrije markt steunt en niet in de weg staat. De SP die zich beroept op het socialisme kan niet in een kapitalistisch land regeren, dat is voor socialisten niet te doen zonder hun principes te verraden.   

Compromispolitiek noemen de burgerlijke democraten het. Iedereen moet water bij de wijn doen. Dat moeten socialisten echter niet. Hun sterkte ligt in hun antikapitalisme en hun strijd voor een socialistische radendemocratie. Dat willen de partijen van het kapitaal niet. Het kapitalisme heeft rechtse partijen en (centrum) linkse partijen in dienst. Moet de SP ook in dienst treden van dat kapitalisme? Nee, zeggen wij. Helaas denken de SP leiders daar anders over. Emile Roemer wil eenheid bij op links, maar wat voor eenheid bedoeld hij? Wil hij samen met PvdA en GroenLinks, Nederland socialistisch maken? Terwijl PvdA en GroenLinks zich al gepresenteerd hebben als vijanden van de arbeidersklasse!

Het probleem bij de SP is hun parlementarisme. Ze denken dat ze alles kunnen veranderen via de parlementaire democratie. Dat is een grote zwakte. Want de parlementaire democratie is zwak en zeer beperkt. Vroeger dacht de SP anders. Toen stond de partij nog voor een socialistische revolutie. Maar die tijd is voorbij. In revoluties gelooft de SP niet meer. Over socialisme wordt bij de SP niet gesproken en over een radendemocratie al helemaal niet.

Wie nog steeds heilig gelooft dat de SP compromissen moet maken met de kapitalistische partijen, moet nodig gaan kijken naar de Scandinavische familie van de SP, de Noorse SV en de Deense SF. De Socialistische Linkse Partij in Noorwegen deed wat de SP wil doen. Ze maakte compromissen met de heersende ( neoliberale ) sociaal democraten. In 2003 won de SV bij de verkiezingen; 13% van de stemmen. Ze kwamen in de regering en waren verantwoordelijk voor de kapitalistische politiek die gevoerd werd. Bij de verkiezingen in 2011 won de SV nog maar 6,5%. Dat lot staat de SP ook te wachten. De kiezers zullen de partij in de steek laten als ze niets zien veranderen. Zelfs al wordt de SP de grootste partij, dan nog kan ze niets veranderen. Want alle politieke partijen in Nederland steunen het kapitalisme, zelfs de PvdA en GroenLinks.

De Deense SF is ook een waarschuwing. De Socialistische Volkspartij in Denemarken heulde al sinds 1966 met de kapitalistische sociaal democraten. Hierdoor won de partij nooit meer dan 13% van de totale stemmen. Soms zakte de partij naar 6% doordat ze weer onpopulaire handelingen hadden doorgevoerd. Bij de laatste verkiezingen in 2011 won de SF 9% van de stemmen. Een verlies van 3% in vergelijk met 2007.

Socialisten moeten geen compromissen te maken met de partijen van het kapitalisme. Dat de SP dat wel wil doen is zorgelijk. Straks wint de partij 30 zetels. Misschien wordt de Socialistische Partij wel de grootste partij van Nederland! Veel stemmers willen veranderingen. Maar met de sociaal democratie en compromissen met de burgerlijke partijen zijn geen veranderingen te krijgen. GroenLinks noemt de SP zelfs ''conservatief'' omdat Emile Roemer niet bereid is om de liberale dogma’s te aanvaarden. Een stem op de SP blijft de enigste optie voor de werkende klasse op dit moment. Maar er moet meer gebeuren willen wij af van de neoliberale dictatuur. Daarvoor kunnen we niet vertrouwen op Emile Roemer en de leiding van de ‘’Sociaaldemocratische’’ Partij!

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme