Politieke partijen in Nederland anno 2012

Het Koninkrijk der Nederlanden is een parlementaire monarchie. Haar eerste grondwet stamt uit 1810 en de huidige is in 1983 aangemaakt. Het land is een democratie waarin verschillende politieke partijen coalities vormen om een regering tot stand te brengen. Anno 2012 kent Nederland de volgende politieke partijen.

- Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 

- Partij van de Arbeid 
- Partij voor de Vrijheid 
- Christen Democratische Appel 
- Socialistische Partij
- Democraten 66
- GroenLinks
- ChristenUnie
- Staatkundig Gereformeerde Partij 
- Partij voor de Dieren 
- Democratisch Politiek Keerpunt
- Liberaal Democratische Partij  

Op 12 september 2012 kies Nederland een nieuwe Tweede Kamer. De vorige verkiezingen waren gehouden in juni 2010. Toen won de VVD de verkiezingen probeerde een coalitie te vormen tussen het CDA en de PVV. Echter net voordat de coalitie rond was, stapte de PVV uit de onderhandelingen. Verslagen moest de VVD nieuwe verkiezingen uitschrijven. De peilingen geven aan dat het een flinke race zal worden tussen de neoliberale VVD en de sociaal democratische SP. 


Maar wat voor partijen heeft Nederland? Waar staan deze partijen voor? 


- VVD: De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie is een conservatief (neo)liberale partij. Opgericht in 1948 en is de rechtse partij van Nederland. De VVD staat voor een vrije markt economie  waarbij iedere burger zelfstandig en los van de overheid dient te leven. De VVD ziet veel heil in een kleine overheid die de vrijheid van iedere burger garandeert. Maar in het economische leven mag de overheid weinig invloed hebben. De VVD heeft veel steun onder individualisten,  zakenmensen en ondernemers ( kapitalisten )! 


- PvdA: De Partij van de Arbeid is een sociaal democratische partij van de derde weg. Oorsprong heeft de partij in een fusie tussen gematigde socialisten, progressieve liberalen en linkse christenen. Bijna 50 jaar lang was de PvdA de voorhoede van politiek links in Nederland. De partij heeft echter veel linkse idealen ingeruild voor (neo)liberale opvattingen. In de jaren 90 was het PvdA die het neoliberalisme invoerde. De partij zelf ziet zich als een partij voor een sterk en sociaal Nederland. Als sociaal democratische partij ziet ze veel heil in een gemengde markt economie, een balans tussen staat en markt! 


- PVV: De Partij voor de Vrijheid is een relatief nieuwe partij in Nederland. De PVV is in 2006 ontstaan toen ex-VVD kamerlid Geert Wilders een eigen partij begon. Wilders keerde zich tegen de politiek van de VVD, zeker op gebied van multiculturalisme. Geert Wilders is de PVV want de partij heeft geen leden, dus alles binnen de PVV is Geert Wilders. Je kunt de PVV zien als een radicaal rechtse partij. Radicaal omdat ze een heel duidelijk standpunt hebben tegenover moslims en hun religie. Voor hun is dat geloof een ''smerige woestijn religie''. De hele PVV draait om anti-islam propaganda en de strijd van het ''westen tegen het islamisme''. Ideologisch gezien is de PVV een nationaal conservatieve partij. Nationaal omdat ze trots zijn op de Nederlandse cultuur en tradities. De PVV steun Israël en is pro-Amerikaans! 


- CDA: Het Christen Democratisch Appel is ontstaan uit een fusie tussen protestanten en katholieke christenen. Het CDA is een centrum partij, maar is de laatste jaren meer economisch (neo)liberaal geworden. De christen democratie is haar ideologie, echter net als de sociaal democratie is ook de christen democratie enorm vervaagd en verrechtst. Het CDA heeft het secularisme aanvaard en volgt niet meer trouw de Bijbelse normen en waarden. Wel legt de partij nadruk op het christelijke erfgoed van Nederland. 


- SP: De Socialistische Partij is een klassieke sociaal democratische partij. Anders dan de PvdA legt de SP nog nadruk op veel sociaal democratische standpunten, zoals meer overheid en minder markt. De SP is ontstaan uit de maoistische traditie en was tot 1990 nog een revolutionaire partij.  Na de val van het stalinisme nam de partij voorgoed afscheid van het marxisme. De partij zocht naar een eigen Nederlands socialisme. Dat NL socialisme werd echter elk jaar minder belangrijk. Anno 2012 is de SP een sociaal democratische partij. De partij legt nadruk op een menselijker en socialer Nederland en is fel tegen het neoliberalisme! 


- D66: Democraten 66 zijn opgericht als radicaal progressieve partij in 1966. De partij wou de gehele maatschappij democratiseren en stond voor de directe democratie. D66 staat tegenwoordig voor een ''sociaal liberale'' economie, waarbij de overheid zich alleen met mensen bemoeit als ze het nodig hebben. Helaas is ook D66 meegegaan met de (neo)liberale tendentie die na 1990 over heel Europa waaide. Anno 2012 kun je de partij zien als een progressieve (neo)liberale partij. Een pro-EU partij die een verenigd Europa nastreeft. 


- GroenLinks: GroenLinks is ontstaan als eenheidslijst tussen de Communistische Partij van Nederland ( CPN ), de Pacifistisch Socialistische Partij ( PSP ) en de Politieke Partij Radicalen ( PPR ). In 1989 werd GroenLinks  opgericht als een groene socialistische partij. Dat socialisme werd al snel de sociaal democratie en na 2002 werd die sociaal democratie, het sociaal liberalisme. GroenLinks is tegenwoordig een groene partij, die nadruk legt op multiculturalisme, sociaal liberalisme en duurzaamheid. Ze zijn echter niet antikapitalistisch!  


- ChristenUnie: De ChristenUnie is een traditionele christen democratische partij. De partij heeft veel moeite met de seculiere maatschappij en vooral met niet-christelijke normen en waarden. De ChristenUnie is niet theocratisch ingesteld, maar kijkt anders naar de scheiding tussen kerk en staat dan de liberalen en sociaal democraten. Economisch gezien is de ChristenUnie een centrum-rechtse partij. Ze staan voor een vrije markt economie en een positieve rol van Nederland in Europa!


SGP: De SGP is een radicaal christelijke partij. Anders dan de ChristenUnie en het CDA, legt de SGP veel nadruk op de Bijbelse normen en waarden. De partij wil een christelijke staat oprichten en het secularisme afschaven. Economisch gezien steunt de partij het kapitalisme. De SGP is fel tegen de gelijkheid tussen man en vrouw. Bijna alle leiders van de partij zijn mannelijk en vrouwen worden er niet gezien als gelijkwaardig. De meeste steun heeft de partij bij strenge christenen! - PvdD: De Partij voor de Dieren is een dieren partij, die dieren rechten heel belangrijk vindt. De PvdD kwam voor het eerst in 2006 in de tweede kamer met twee zetels. Economisch gezien steunt de partij een centrum-linkse richting. Ze wensen een samenleving waarin dieren goed behandeld worden en waarin de bio-industrie niet meer bestaan! 


- DPK: Democratisch Politiek Keerpunt is een afsplitsing van de PVV. Het is nog maar de vraag of de partij wat zetels zal winnen bij de verkiezingen van 12 september 2012. Hero Brinkman is de leider van deze fusie partij, bestaande uit zijn eigen Onafhankelijke Burger Partij en Trots op Nederland van Rita Verdonk. DPK is minder anti-EU dan de PVV, maar is wel duidelijk conservatief rechts. Echter dat nationalisme van de PVV zit er bij het DPK niet in! Economisch gezien is de partij een voorstander van een kleine overheid en een grote vrije markt economie!!


- LibDem: De Liberaal Democratische Partij is een anti-neoliberale progressive partij. De LibDem zet zich in voor een sociaal liberaal Nederland en keert zich tegen de (neo)liberale dogma van de laatste  20 jaar. Je kunt de partij vergelijken met het oude D66 voordat die het (neo)liberalisme aanvaarde. Voor de Liberaal Democraten staat de vrije markt economie en een sterk sociaal vangnet centraal. Anders dan de gevestigde liberale partijen is de Liberaal Democratische Partij gericht op principes en ideologie!  


Nederland heeft op 12 september dus genoeg keuzen. United Socialist Productions - Revolutionair Socialistische Media geeft advies om op de SP te stemmen. Want alle andere politieke partijen zijn neoliberaal en steunen het kapitalisme. Zelfs de PvdA en GroenLinks doen dat. Een stem op de SP zal geen socialisme brengen, maar het maakt Nederland wel wakker uit de illusie dat het neoliberalisme almachtig is! Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme