De bezetting van het Bungehuis

Het Bungehuis in Amsterdam is onderdeel van de Universiteit van Amsterdam ( UvA ). Op 13 februari 2015 namen studenten en enkele docenten bezit van het gebouw. Dit werd gedaan in protest tegen de leiding van de UvA. Die beheerst de universiteit alsof het een kapitalistisch bedrijf is. Studenten protesteren hier tegen door het Bungehuis te bezetten/. Volgens hun moet een universiteit niet draaien op kapitalistische principes maar op de idealen van onderzoek en onderwijs. In kort samengevat, onderwijs moet in dienst staan van de gemeenschap en niet de kapitalisten!

De rechter koos de kant van de UvA en oordeelde dat de bezetters een dwangsom van 1.000 euro per dag moesten betalen voor hun bezetting. Eigenlijk wou de UvA leiding dat ze 100.000 euro per dag moesten betalen, maar dat vond de rechter weer te hoog. Maar dat justitie achter de UvA staat is wel duidelijk. De bezetting van het Bungehuis is een noodkreet, omdat het slecht gesteld is met het universitaire onderwijs. Marktlogica domineert, een top-down management voert een dictatoriaal beleid waarin geen plaats is voor de mening van studenten en docenten. Dit past goed binnen de neoliberale tijdgeest van de laatste 26 jaar. Onderwijs moet de markt van dienst zijn en kritiekloze loonslaven leveren, dat is wat de heersende klasse wil zien! 

Nadat het Bungehuis bezet werd stelde de studenten een lijst op met eisen. De leiding van de UvA weigerde natuurlijk in te gaan, zeker omdat die eisen botsen met hun neoliberale visie op onderwijs. 

De bezetters eisen namelijk;
  1. Democratische verkiezing van het universiteitsbestuur
  2. Verandering van het allocatiemodel: financiering op basis van input, niet op basis van rendementen
  3. Stopzetting van het huidige Profiel 2016
  4. Referenda per instituut en opleiding over de samenwerking tussen de UvA en de VU op de FNWI
  5. Vaste contracten in plaats van flexibele aanstellingen
  6. Een open debat over huisvestingskosten ten opzichte van bezuinigingen op onderwijs en onderzoek. In verband daarmee: behoud van het Bungehuis als UvA-locatie!
Door de invoering van het leenstelsel is onderwijs in Nederland weer een luxe geworden. Jongeren uit rijkere families kunnen dan nog makkelijk een opleiding betalen. Maar wie geen geld heeft moet lenen en daar denken vooral jongeren uit niet-rijke gezinnen niet aan. Want er is geen zekerheid dat hij/zij die lening weer snel kan terug betalen. We praten hier over een studieschuld van zeker 20.000 tot 40.000 euro. Zonder zekerheid op een goede baan met een modaal salaris, zit een student met een schuld waar jaren over gedaan wordt om af te lossen!

Het onderwijs moet volgens rechtse logica aansluiten om eisen van het bedrijfsleven. Het kapitalisme moet gaan bepalen welke opleidingen aangeboden worden. Dat is de logica die de leiding van de Universiteit van Amsterdam wil doorvoeren. Want de markt is God, concurrentie is Koning. Jongeren moeten concurreren met elkaar zodat de kapitalist, de beste eruit kan plukken. Alles moet draaien om het behalen van zo veel mogelijk winsten, daar moeten de opleidingen op aansluiten!

Op 24-02-2015 is de politie begonnen met de ontruiming van het Bungehuis. Zeventig studenten en docenten die weigerde om te vertrekken, worden geboeid en als criminelen afgevoerd. Na 12 dagen is de bezetting afgelopen en heeft de UvA weer de controle over het Bungehuis. Maar of dit de ontevredenheid zal koelen is nog maar de vraag. Revolutionair socialisten pleiten daarom voor massa stakingen en demonstraties tegen de UvA directie, maar ook vooral tegen de neoliberale politiek die het zo ver heeft laten komen!

Het besluit voor de ontruiming werd genomen door de PvdA burgemeester van de stad. Ondertussen zit de SP ( die de bezetting steunde ) in het college van B&W met VVD en D66. Dus draagt de ''Sociaaldemocratische'' Partij in Amsterdam ook verantwoordelijkheid voor de ontruiming. Dit terwijl de SP zich solidair verklaarde met de bezetters van het Bungehuis. Het toont aan dat door coalitievorming met rechts de SP in een lastige positie zit. Als bestuurderspartij draagt ze verantwoordelijkheid voor het gemeentebestuur dat nu gekozen heeft voor de ontruiming!


Op bevel van de PvdA burgemeester dringt de ME het 
Bungehuis binnen. De bezetting is voorbij en de UvA directie kan
weer opgelucht adem halen!

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme