Saoedi-Arabië is de Islamistische Staat

Onthoofdingen, massa executies en het levend verbranden van een Jordaanse piloot. De terreur groep IS is mooi bezig om angst te zaaien in het westen. Sinds begin 2014 beheerste deze soennitische bende bijna 1/3 van Syrië en 1/3 van Irak. De groep dankt zijn bestaan aan het Amerikaanse imperialisme en de Syrische burgeroorlog. Het westen brult moord en brand bij propaganda video's waarin executies plaats vinden. Maar de grootste bondgenoot van het westen in het midden oosten, is ook handig in het onthoofden van mensen. Met slechts het verschil dat die onthoofdingen niet te zien zijn op het internet!

Saoedi-Arabië is een islamistisch koninkrijk en niet vies om de tegenstanders van de Saoedische Koninklijke Familie te doden. Executies in het reactionaire land vinden plaats op middeleeuwse manieren. Met een kromzwaard worden de slachtoffers onthoofd. Soms wordt het lichaam van een geëxecuteerde enkele dagen opgehangen aan een kruis op de plek waar de executie plaatsvond. Dit gebeurt vooral voor de zwaarste misdrijven en is bedoeld om een afschrikwekkend effect te hebben. In het strafrecht noemt men dit een kruisiging, al komt de straf niet overeen met de Romeinse vorm van kruisiging!

De terreur groep IS wordt medegefinancierd door mensen uit Saoedi-Arabië. Het is al langer bekend dat islamistische terroristen veel donaties krijgen van rijke Arabieren. Zo steunt de Saoedische Koninklijke Familie, de soennitische oppositie tegen het sjiitische regime van Bashar Al-Assad in Syrië. Ook Osama Bin Laden was een Arabier afkomstig uit Saoedi-Arabië. De Bin Laden familie heeft zeer goede banden met het Amerikaanse bedrijfsleven en ook met de familie Bush zijn er goede zakenrelaties!

Het aantal mensen dat geëxecuteerd wordt verschilt per jaar. Hun executies zijn echter niet te zien op You-Tube, want anders zouden de westerse regeringen met een zeer groot probleem zitten. Presidenten en koningen zijn namelijk bevriend met de reactionaire Saoedische Koninklijke Familie. Obama reisde persoonlijk met zijn vrouw naar het koninkrijk om hun respect te tonen voor de overleden koning Abdullah. De man onder wiens regime in 2014 meer dan 84 executies plaats vonden. Veel executies zijn openbaar, maar worden niet gefilmd!

Het strafrecht systeem van Saoedi-Arabië is gebaseerd op een letterlijke interpretatie van de Sharia. Je kunt in dit achtergestelde land vermoord worden voor:

- Smokkelen van drugs
- Overspel 
- Het verlaten van de islam 
- Seks tussen ongehuwden
- Homoseksualiteit
- Het verkondigen van een ander geloof dan de islam
- Moord
- Verkrachting 
- Gewapend overval 
- Autodiefstal 

Volgens de regels van de Sharia mag er ook bloedgeld betaald worden. Dan betaald de schuldige persoon zijn straf af met geld. Het komt er feitelijk op neer dat een veroordeelde, de doodstraf kan ontlopen door de familie van zijn/haar slachtoffer te betalen. Ook mogen familieleden in sommige gevallen de doodstraf zelf uitvoeren. De familieleden zijn echter geen professionele beulen en het loopt er vaak op uit dat men langere tijd met een kromzwaard op de veroordeelde inhakt tot deze uiteindelijk overlijdt aan verwondingen en bloedverlies. Het doden van minderjarigen is ook toegestaan in Saoedi-Arabië!

Met dit land is dus het westen bevriend terwijl de Islamistische Staat vervloekt, veroordeeld en afgekeurd wordt. Het hypocriete westen is weer helemaal bezig. Ook tijdens de Koude Oorlog toonde westerse landen dit gedrag. Bondgenoten van Moskou kregen enorm veel kritiek over zich heen in verband met de mensenrechten, terwijl pro-westerse dictaturen niets te horen kregen. Zo mocht de Sovjet-Unie en het Oostblok geen westerse burgervliegtuigen kopen. Echter de  Volksrepubliek China en Tito's Joegoslavië mochten dat wel. Terwijl beidde landen zich ook baseerde op het stalinisme. Mensenrechten waren slechts een propaganda middel om de Sovjet-Unie zwart te maken. Want ook in Mao's China en Tito's Joegoslavië werden de mensenrechten geschonden!

Het levend verbranden van een Jordaanse piloot door de IS, toont hoe wreed een reactionair religieus regime kan zijn. Echter Saoedi-Arabië verschilt daar niet veel in met de Islamistische Staat. De vlag van het koninkrijk toont al aan hoe islamistisch ze zijn. De groene kleur, de heilige islamistische tekst; ''Er is geen god dan Allah en Mohammed is zijn boodschapper'' en het zwaard. Het is ten strengste verboden om de vlag van het Koninkrijk Saoedi-Arabië half stok te hangen. Ook is het verboden om de vlag op commerciële producten te tonen. Kort samengevat, de vlag van Saoedi-Arabië is heilig! 

Revolutionair socialisten verwerpen het regime van de Saoedische Koninklijke Familie. Waarom wordt dit land niet gebombeerd en aangevallen? De Islamistische Staat krijgt de hele westerse luchtmacht over zich heen, terwijl Saoedi-Arabië bewapend wordt met westerse oorlogsvliegtuigen. Als rechtse politici zoals Barack Obama, Mark Rutte en David Cameron de misdaden van de IS verwerpen, maar wel respect tonen voor de dode Abdullah, dan is dat typische hypocriet gedrag. Saoedi-Arabië is net zo wreed als de Islamistische Staat, Saoedi-Arabië is een islamitische staat. Alleen deze islamistische staat is een vriend van het ''seculiere democratische'' westen!

De reactionaire IS moet bevochten worden, maar niet door westerse regeringen. Die zijn verantwoordelijk voor de opkomst van de terreur groep. Toen westerse landen in 2003, de Republiek Irak binnen vielen gaf men de politieke macht aan een corrupte minderheid. Ook dwong het westen een neoliberaal economisch model af op de Irakezen. Het gevolg hiervan is na 12 jaar nog te merken. Armoede, sociale achteruitgang en nostalgie naar de tijden van Saddam Hussein. Vooral bij de soennitische moslims is deze nostalgie zeer sterk!

Irak is nu verdeeld in drie gebieden. Noord Irak staat onder Koerdisch bestuur, zuid en oost Irak worden nog bestuurd door Bagdad, maar geheel west Irak is onderdeel van de Islamistische Staat. In totaal bezit de terreurgroep een gebied van bijna 32.000 km2, met een bevolking van 8 miljoen. Maar het is wel zeker dat die 8 miljoen niet loyaal zijn aan het strenge islamisme van deze bende massamoordenaars. Na bijna een jaar onder de IS te hebben geleefd beginnen veel Arabieren in te zien dat de IS een bende moordenaars en onderdrukkers zijn. Het verbod op roken is ook een ding dat vele tegen de IS afzet. Daarnaast neemt de levensstandaard enorm af, nu de luchtaanvallen van het westen veel infrastructuur kapot maken! 

Syrië is ook verdeeld. West Syrië staat nog onder bestuur van Bashar Al-Assad. Enkele gebieden in midden en noord Syrië staat onder bestuurd van rebelse groeperingen. Koerdische strijdkrachten van de Democratische Unie Partij bezitten het meest noord oostelijke deel van Syrië. De Islamistische Staat bezit bijna geheel het gehele noord oosten ( met uitzondering van Koerdisch gebied ). IS strijdkrachten werden begin 2015 verdreven uit de Koerdische stad; Kobani aan de Turkse grens, na een belegering van vier maanden. De omliggende dorpen zijn echter nog wel IS bezit!

Saoedi-Arabië is geen bondgenoot in de strijd tegen de reactionaire islamieten. De Saoedische Koninklijke Familie behoort tot dezelfde groep radicale moslims als de IS. De mannen, vrouwen en kinderen die geëxecuteerd worden staan dan wel niet op het internet, maar dat maakt dit regime niet minder barbaars. Koning Abdullah was een wrede monarch, die een reactionair bewind voerde. Als Saoedi-Arabië geen olie had gehad dan was het nooit een vriend van het kapitalistische westen geworden. Maar aangezien het westen, olie nodig heeft wil men de Saoedische monarchie ten vriend wouden. Daarom kijkt het westen graag opzij als de Saoedische Koninklijke Familie, hun middeleeuwse wetgeving ten uitvoer brengen!De reactionaire Saoedische Koninklijke Familie

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme