Maureen van der Pligt stopt als raadslid voor SP Amsterdam

De SP Amsterdam zit in een burgerlijk college samen met aartsvijanden VVD en D66. In de hoofdstad heeft de ''Sociaaldemocratische'' Partij, de plaats van de Partij van de Arbeid ingenomen en regeert nu met de partijen van het neoliberalisme. Revolutionair socialisten hebben gewaarschuwd dat de SP niet met VVD en D66 in zee moet gaan. Socialisten met liberalen is verraad aan idealen, toch koos de SP voor compromissen en regeringsverantwoordelijkheid met rechts. Maureen van der Pligt kon het niet meer aan dat haar partij werklozen liet werken zonder loon. Van der Pligt vertrekt hierdoor, echter fractie leider Arjan Vliegenthart houdt vast aan het coalitieakkoord met VVD en D66!

Maureen van der Pligt kon niet langer leven met het feit dat haar partij, werklozen laat werken zonder loon. Dit terwijl de SP zich altijd sterk heeft gemaakt tegen dwangarbeid. Echter toen de SP Amsterdam veel zetels won, werd van haar verwacht dat ze compromissen gingen maken. Bestuursleden Arjan Vliegenthart en Laurens Ivens voelde de druk van de kapitalistische media en gingen praten met de rechtse partijen VVD en D66. Zo kwam een coalitie akkoord waarin de SP zich blijkbaar in kon vinden!

Revolutionair socialisten hebben de samenwerking met VVD en D66 verworpen. Niet omdat wij tegen elke vorm van samenwerking zijn, maar omdat VVD en D66 het kapitalisme steunen. De SP is een linkse partij en dus kan een samenwerking tussen deze partijen alleen mogelijk zijn als de SP veel water bij de wijn doet. Sociaal democraten doen in feite niets anders dan water bij de wijn doen en rechts geniet daar enorm van. Vooral de PvdA werpt haar linkse idealen graag overboord om zich te presteren als bestuurderspartij!

De SP mag dat echter niet worden, een burgerlijke bestuurderspartij. Ook heeft de gemeente Amsterdam weinig macht om de landelijke bezuinigingen tegen te gaan. Doordat de SP meedoet met het college, draagt ze verantwoordelijkheid voor de bezuinigingen. Mensen zoals Arjan Vliegenthart en Laurens Ivens dragen nu verantwoordelijkheid voor de sociale ellende die gaat komen, als de gemeente moet gaan bepalen wie wat krijg en wie niet. Door de decentralisatie van de zorg, is er minder geld en moeten dus mensen leven met minder hulp. Misschien worden werklozen straks ingezet om verplegers te vervangen. Dat is dan de ''tegenprestatie'' die je moet leveren om je bijstand te ontvangen. Want dat je werkeloos bent is helemaal jouw eigen schuld en doordat je geld krijgt van de gemeenschap, mag die gemeenschap ( gemeente dus ) bepalen waar je werkt en wat je doet!

Een oud spreekwoord zegt; Socialisten met liberalen is verraad aan idealen en dat is helaas een feit. Elke keer wanneer links met rechts regeert wint rechts en verliest links. Daarom staat de PvdA ook zo laag in de peilingen. Op straat heeft de Partij van de Arbeid enorm veel steun verloren. De kapitalistische media brult echter moord en brand als een linkse partij weigert om compromissen te sluiten met de partijen van het kapitalisme. Ook de SP kreeg een vloedgolf van kritiek over zich heen toen ze in 2006 niet in een kabinet met PvdA en CDA kwam. Jan Marijnissen wou dat echt wel, maar PvdA en CDA vonden de SP toen nog onbetrouwbaar, dat is nu wel veranderd. De kapitalistische partijen snappen nu dat de SP geen gevaar vormt voor het bedrijfsleven en de rijken!

In Amsterdam doet de gemeente aan dwangarbeid. Daar deed de PvdA trouw aan. Werkelozen moeten voor hun uitkering maar gaan werken zonder minimumloon, zonder cao's en zonder kans op echt betaald werk. Ze moeten arbeid doen zoals de gemeente dat bepaald, omdat volgens kapitalistische logica ze een last zijn van de maatschappij. De SP heeft zich altijd hier tegen verzet en wist in Amsterdam veel zetels te winnen. Echter door het compromisbereidheid van de partijleiding en leden, ging men in een college zitten met VVD en D66!

De Internationale Socialisten zien een duidelijke verrechtsing bij de SP. Ze zeggen: ''Socialisten weten dat de echte macht niet in het parlement ligt, maar op straat. Doordat de SP een actieve bijdrage leverde aan vakbondsstrijd en in de beweging tegen de oorlog in Irak wisten ze in 2006 een monsterzege te behalen. Door een leidende rol te spelen in de strijd kan de SP de rest van de politiek naar links trekken. Nu dreigt de SP juist te worden meegezogen naar rechts''

Helaas hebben de Internationale Socialisten gelijk gekregen. Echter bij Maureen van der Pligt knaagt het verstand. Ze kon er niet mee leven dat haar partij in naam van compromissen, gewoon doorging met het beleid van de PvdA omtrent werklozen te laten werken zonder loon. Van der Pligt kan zich niet vinden in de huidige koers van de Amsterdamse SP-fractie. "Deze koers is een andere dan die ik voorsta. Met name op het punt van werken zonder loon. Een thema wat voor mij symbool staat voor de afbraak van werknemersrechten en in strijd is met het beschermen van de zwakkeren in onze maatschappij. Iets waar ik mijn hele leven pal voor ben gaan staan en wil blijven staan", legt Van der Pligt uit!


Echter de partijleiding gaat onverminderd door met het steunen van VVD en D66. Daarmee zal de SP geconfronteerd worden met de consequenties. Voor al die SP stemmers in Amsterdam zal het bitter hard aankomen als hun partij, besluiten gaat steunen die hun hard raken. Diepe desillusie zal ontstaan en het vertrouwen in politiek links nog meer schade toe doen. Zeker omdat de PvdA en GroenLinks in andere gemeentes al meedoen met de bezuinigingen. Met name GroenLinks is een voorstander van het leenstelsel voor studenten en steunt de bestaande machtsstructuren. Landelijk voert de PvdA met VVD een neoliberaal wanbeleid dat vele miljarden wil besparen. Het geld moet gehaald worden bij de arbeiders, de studenten, de ouderen, de jongeren en de gehandicapten. Niet bij het bedrijfsleven, de kapitalisten en de rijken!Laurens Ivens als trotse bestuurder met VVD en D66 in Amsterdam. 
De SP verving de PvdA als bestuurderspartij van de hoofdstad!

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme