Vader na 18 jaar uitgezet naar Afghanistan

Feda Amiri, een man van 54 jaar en 18 jaar woonachtig in Nederland, is gedeporteerd naar Afghanistan. Als 36 jarige vluchtte Feda uit Afghanistan in 1997. Zijn leven was niet meer veilig omdat de Taliban een heksenjacht hadden geopend op alle voormalige ambtenaren van de Republiek Afghanistan ( 1987-1992 ). Feda Amiri was KHAD agent geweest onder president Mohammad Najibullah. Deze werd in 1987 president van de Democratische Republiek Afghanistan toen nog een stalinistische volksrepubliek. Nederland steunde echter de islamistische oppositie en verklaarde dat alle soldaten, officieren en politie agenten uit het voormalige leger van de Republiek Afghanistan ''oorlogsmisdadigers'' zijn. Feda Amiri kreeg daarom geen staatsburgerschap in 2006 en is nu gedeporteerd naar het onveilige Afghanistan!

Het beleid van de Nederlandse staat omtrent Afghanen is onmenselijk en zelfs crimineel. Het is gebaseerd op het idee dat alleen Afghanen recht hebben op Nederlands staatsburgerschap die zich niet schuldig gemaakt aan misdaden. Volgens Nederland zijn alle soldaten, officieren en politie agenten uit het voormalige Nationale Leger van de Republiek Afghanistan ( 1987-1992 ) schuldig aan misdaden tegen de menselijkheid. Daarom krijgen ex-soldaten, ex-officieren en ex-politie agenten van deze republiek geen verblijfsvergunning of staatsburgerschap in Nederland!

Dit heeft allemaal te maken met de Khadamat-e Aetla'at-e Dawlati of KHAD. Deze organisatie was het zwaard en schild van het stalinistische bewind van de Volksdemocratische Partij van Afghanistan. In 1978 greep deze partij de macht in het streng gelovige Afghanistan. De stalinisten verwierpen de islam en voerde een progressief seculier bewind. Vrouwen kregen gelijke rechten en men scheidde staat en godsdienst tot woede van religieuze leiders. Het regime van de volksdemocratische partij werd door de diep religieuze Afghanen verworpen en velen kwamen in verzet!

De Sovjet-Unie viel Afghanistan binnen nadat er ruzies waren ontstaan binnen de volksdemocratische partij. Na de moord op voorzitter Nur Muhammad Taraki, werd Babrak Karmal door de Sovjets aangesteld als Voorzitter van de Revolutionaire Raad. Karmal werd echter gehaat door de meeste Afghanen die in hem een marionet van de Sovjet-Unie zagen. Het islamistische verzet groeide en de stalinistische overheid trad genadeloos op. De KHAD onder Mohammad Najibullah was bijzonder effectieve in het oppakken en martelen van tegenstanders. Op papier was de KHAD een onafhankelijke organisatie, maar achter de schermen stond de Sovjet KGB. Deze had de KHAD in 1980 helemaal opnieuw opgebouwd volgens hun methodes!

KHAD leider Mohammad Najibullah werd in 1987 staatsleider. Hij maakte een einde aan het stalinisme en hervormde de geheime politie. Het is vermoedelijk dat Feda Amiri rond de periode 1987-1992 lid werd van de KHAD, die toen al niet meer onder KGB toezicht stond. De Sovjet-Unie trok haar soldaten eind jaren 80 terug. President Mohammad Najibullah probeerde vijf jaar om vrede te zoeken met het verzet. Maar het westen moedigde de islamieten aan om door te vechten!

Nederland zag de KHAD aan als een criminele organisatie in navolging van het Amerikaanse beleid. Iedereen die bij de staatsveiligheidsdienst van het seculiere Afghanistan ( 1978-1992 ) werkte, is in de ogen van Nederland een potentiële oorlogsmisdadiger. Revolutionair Socialistische Media is fel tegen deze houding. Het toont aan hoe hypocriet en misdadig het asielbeleid is. Het klopt dat de KHAD geen tolerante organisatie was, maar je kunt niet iedere medewerker van deze voormalige geheime dienst neerzetten als een oorlogsmisdadiger!

Het leven van ex-KHAD agenten is niet veilig in het islamistische Afghanistan. De machthebbers in Kaboel zijn de islamistische rebellen die in 1992, het regime van Mohammad Najibullah omver wierpen. Die deed in 1990 verschillende pogingen om een einde te maken aan de burgeroorlog. Maar de islamistische rebellen wouden de complete vernietiging van de Republiek Afghanistan. Zonder Sovjet steun viel het seculiere bewind. Ook al was de islam weer staatsgodsdienst, maakte dat niets meer uit. Islamistische strijdkrachten namen bezit van Kaboel en stichtte de Islamistische Staat Afghanistan!

Mensen zoals Mohammad Najibullah en Feda Amiri werden gehaat en vervolgt door de islamieten. De ex-president zocht toevlucht in de VN ambassade waar hij tot 1996 kon blijven. De islamieten kregen ondertussen ruzie om de toekomst van hun islamistisch land. Extremisten wouden een islamisme volgens middeleeuwse normen en waarden. Gematigden wouden een islamisme volgens Pakistaanse normen. De Taliban ontstond uit de radicale vleugel van de islamieten en wist in 1996 de controle over Kaboel te krijgen. Feda Amiri wist te vluchten net als velen, maar Mohammad Najibullah werd in de VN ambassade opgepakt en opgehangen aan een lantarenpaal!

De familie van Feda Amiri  wist naar Nederland te vluchten. Daar kreeg zijn vrouw en dochters in 2006 het Nederlandse staatsburgerschap. Echter de nu 54 jarige vader werd dit geweigerd. Omdat hij als jonge man in dienst stond van de KHAD, bijna 23 jaar geleden. Negen jaar later besloot de Nederlandse staat dat Feda Amiri maar terug moest naar Afghanistan. Zonder na te denken hoe zijn leven daar uit zal zien werd hij in een vliegtuig gezet en gedeporteerd, 18 jaar nadat hij in Nederland aankwam!

Het is misdadig was de familie Amiri is aangedaan. Hun man/vader is gedeporteerd, puur omdat hij een baantje had bij de Afghaanse geheime dienst KHAD. Revolutionair socialisten vinden dat Feda Amiri hier thuis hoort. Hij is een politieke vluchteling die gevlucht is voor het Taliban bewind, waar Nederland zo tegen beweert te zijn. De huidige machthebbers in Afghanistan zijn dan wel niet de Taliban, maar hun islamisme is net zo conservatief en reactionair. Ex-ambtenaren uit de periode 1978-1992 worden gediscrimineerd, gehaat en kunnen zelfs vermoord worden op straat! 

Maar daar geeft Nederland niets om. Zeker als je Fred Teeven ( VVD ) hebt als Minister van Deportatie. 

Vader Amiri in betere tijden. Hij woonde 18 jaar in Nederland!

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme