SYRIZA wint, maar maakt al fouten

De politieke partij SYRIZA heeft de Griekse verkiezingen van 25 januari gewonnen. Echter de linkse partij haalde net niet genoeg zetels voor een meerderheid in het Griekse parlement. Hierdoor is Alexis Tsipras verplicht om een coalitie partner te zoeken volgens burgerlijke opvattingen. Revolutionair socialisten zijn van mening dat een socialistische regering alleen kan bestaan als daarvoor een meerderheid is. In Griekenland krijgt de winnende partij een bonus van 50 zetels. Dankzij de 15 zetels van de Communistische Partij van Griekenland ( KKE ) kan een socialistische regering gevormd worden. Echter de sektarische KKE weigert om met SYRIZA samen te werken. Hierdoor heeft Tsipras  gekozen voor een coalitieregering met de rechts populistische; ''Onafhankelijke Grieken''! 

SYRIZA wordt door de kapitalistische media extreem-links genoemd. Maar dat is al pure propaganda. In werkelijkheid is SYRIZA behoorlijk gematigd in haar opvattingen. Natuurlijk kun je elke politiek extreem noemen die zich afzet tegen de bezuinigingslogica van de Europese Unie. Het is natuurlijk in de interesses van de kapitalistische elite om SYRIZA te demoniseren, daarom wordt de partij extremistisch genoemd. Tsipras is namelijk fel tegen de bezuinigingen die armoede en sociale achteruitgang hebben veroorzaakt. Bijvoorbeeld kinderarmoede is in 6 jaar gestegen van 20% naar 40% en veel gezinnen leven van minder dan 600 euro netto per maand. Modaal inkomen in Griekenland ligt al rond de 1000 euro, vergelijk dit met Nederland waar dat 1800 euro is! 

Alexis Tsipras is een jonge politicus van net 40 jaar oud. Sinds 2008 is hij leider van de Coalitie van Links, Bewegingen en Ecologie ( SYNASPISMOS ). Deze eerdere coalitie van linkse partijen ontstond in 1991, nadat een groep communisten de Communistische Partij van Griekenland verlieten. SYNASPISMOS was een coalitie verband van radicaal linkse partijen dat uiteindelijk een nieuwe linkse politieke partij werd. Echter de nieuwe partij verzwakte haar radicalisme en werd uiteindelijk niet meer revolutionair, eerder euro-communistisch en compromisbeleid. SYNASPISMOS was de grootste partij die in 2004, samen met 16 andere radicaal linkse partijen de Coalitie van Radicaal Links ( SYRIZA ) oprichtte!

De nieuwe Coalitie van Radicaal Links bleef tot 2012 redelijk zwak. Veel Griekse arbeiders stemde nog op de Pan-Helleense ''Socialistische'' Beweging, de traditionele sociaal democratische partij. Of als men liever radicaal links wou, stemde men op de Communistische Partij van Griekenland ( KKE ). SYRIZA was altijd een middenweg tussen de gematigde PASOK en de revolutionaire KKE. Echter in 2009 ging het bergafwaarts. De Europese Unie legde zwarte bezuinigingen op aan Griekenland. Er moest overal op bezuinigt worden. Armoede was het resultaat van deze waanzin. Echter de sociaal democraten en conservatieven van de politieke partij; Nieuwe Democratie deden trouw wat Brussel beval!

In slechts drie jaar wist Alexis Tsipras veel steun te winnen door systematisch tegen de stroom in te gaan. Waar sociaal democraten vooral de Europese Unie steunde en allerlei neoliberale politiek doorvoerde, stond Alexis Tsipras aan de kant van de arbeidersklasse. SYRIZA wist de tweede politieke partij van het land te worden na de tweede verkiezingen in 2012. De zwakte van Tsipras en SYRIZA ligt in hun compromisbereidheid met de EU. Een zwakte die ook SYNASPISMOS bezat. Ook al waren de meeste linkse partijen die SYRIZA vormde revolutionair van aard, komt de partij niet met een socialistisch programma. Over socialisme wordt niet eens gesproken!

De stalinistische KKE wil hierdoor niet met SYRIZA samenwerken. Hun sektarisme ligt ook in het feit dat veel SYRIZA leden ooit behoorde tot SYNASPISMOS en die tot 1991 deel van de KKE waren. De communistische partij ziet de leden van SYRIZA aan als verraders, omdat ze te gematigd zijn en niet revolutionair van aard. Daarnaast is de KKE zo dogmatisch in leer dat ze heilig ervan overtuigd zijn dat alleen hun partij de revolutie kan maken. De arbeidersklasse van Griekenland heeft echter voor Alexis Tsipras gekozen en de communistische partij zou er juist goed aan doen om SYRIZA naar links te leiden. Door systematisch te weigeren om samen te werken, riskeert de KKE dat er nooit socialisme wordt opgebouwd. Griekenland wil het socialisme, samen met SYRIZA heeft de KKE genoeg zetels. Maar dogmatisme, sektarisme en stalinisme weerhoudt een socialistische coalitie tussen de Communistische Partij van Griekenland en SYRIZA!

Enkele uren nadat Alexis Tsipras de verkiezingen won, vormde hij een regering. Maar omdat hij niet de meerderheid heeft in het parlement, moet er een coalitie partner gezocht worden. Die heeft hij gevonden bij de rechts populistische; ''Onafhankelijke Grieken''. Deze rechtse partij is afkomstig uit een splitsing in de conservatieve partij; Nieuwe Democratie. De ''Onafhankelijke Grieken'' zijn een ''Geert Wilders'' type partij en minachten vooral de bezuinigingen van de EU, dat delen ze met SYRIZA. Echter dat is het enigste dat de twee partijen met elkaar delen, op andere punten heben ze niets gemeen. Zo willen de rechtse populisten een immigratie stop en de banden aanhalen met de Griekse Orthodoxe Kerk. SYRIZA is juist voor een open multiculturele samenleving en tegen de reactionaire Orthodoxe Kerk!

Daarnaast zijn de ''Onafhankelijke Grieken'' een nationalistische partij en pro-kapitalistisch. Ze willen geen belastingverhogingen voor de rijken en zullen nooit een socialistisch Griekenland steunen. Dus hoe denkt Alexis Tsipras met deze bende rechtse populisten samen te werken? Het is dan ook enorm dom geweest om met deze groep in zee te gaan. Revolutionair socialisten verwachten dan ook dat de coalitie regering snel in conflict met elkaar zal komen. Behalve natuurlijk als SYRIZA enorm veel compromissen gaat maken net zoals PASOK ( sociaal democraten ) deed. Dat zou een massieve desillusie veroorzaken bij de arbeidersklasse en enorm veel vreugde geven aan de heersende klasse. Ook Europa zou zeer tevreden zijn met een SYRIZA dat precies dat doet wat de Europese Centrale Bank en het IMF bevelen!

Het is aan de arbeidersklasse om druk uit te oefenen op minister president Alexis Tsipras. Hij moet breken met de EU en met het kapitalisme. Ja, de Griekse kapitalisten zullen proberen de boel te saboteren, maar daarom is de mobilisatie van miljoenen arbeiders noodzakelijk. De leugenachtige Europese media zet SYRIZA behoorlijk negatief neer, met name de Duitse media doet alles om de politiek van SYRIZA neer te zetten als ''onrealistisch''. Logisch ook omdat Duitsland de grootste schuldeiser van Griekenland is. De Duitse kapitalisten proberen via hun media om de arbeiders in eigen land tegen de Grieken op te zetten. Want een verdeelde arbeidersklasse is precies wat de willen!

De overwinning van SYRIZA bij de verkiezingen geeft hoop, maar ook vrees. Revolutionair socialisten vrezen dat de partijleiding te gematigd is om tegen de EU machine in te gaan. Alexis Tsipras wil onderhandelen, maar de Europese leiders blijven hard vasthouden aan neoliberale politiek. Daarom moet er gebroken worden met de Europese Unie, ook al betekend dit dat Griekenland uit de Eurozone wordt gezet. Onder het kapitalisme zijn geen oplossingen te bereiken, zeker niet binnen een EU dat gebouwd is voor het kapitalisme. Alexis Tsipras moet pleiten voor een socialistisch Europa en de huidige Europese Unie verwerpen!

Toch is het nog mogelijk om socialisme op te bouwen. Daarvoor moet echter SYRIZA bereid zijn om te breken met het bestaande systeem. Ook moet ze toenadering zoeken tot de leden van de communistische partij, want die zijn de enigste die beweren voor het revolutionair socialisme op te komen. Dat de KKE zo sektarisch is blijft natuurlijk ook een obstakel. Juist nu zouden beiden partijen de handen in elkaar moeten slaan voor een Helleense Socialistische Republiek! De 40 jarige Alexis Tsipras is nu minister president!

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme