PVV tegen vluchtelingen

Meer dan 800.000 mensen zijn op de vlucht. Ze vluchten uit het Midden Oosten en met name de landen; Libië, Syrië en Irak. Sinds twee jaar zijn in deze landen felle oorlogen aan de gang. In Libië is het sinds de ondergang van de ''Grote Socialistische Volks Libisch Arabische Jamahiriya'' van Muammar Gaddafi onrustig. Syrië is al vier jaar verwikkeld in een bloedige burgeroorlog en Irak is verscheurd sinds de opkomst van de Islamistische Staat. Hierdoor vluchten vele weg uit de Arabische wereld. Vele zoeken toevlucht in Europa, maar rechtse populisten moeten hier niets van weten. Met name de PVV is fel tegen vluchtelingen en wil het liefste de grenzen sluiten. Hun afkeer en haat van deze mensen vlooit voort uit hun etnisch nationalisme. Want als het zou gaan om westerse vluchtingen uit bijvoorbeeld Scandinavië, dan had de PVV er geen moeite mee!

De ''Partij Voor de Vrijheid'' is een nationalistische rechtse partij die nadruk zegt op eigen volk eerst, daarmee wordt de joods-christelijke kant van Nederland bedoeld. Islamistische Nederlanders horen hier niet bij, volgens de nationalistische leer van deze partij. Van een echte politieke partij met leden kun je bij de PVV ook niet praten. Er is namelijk maar één lid en dat is de Grote Leider; Geert Wilders. Die klaagt steen bij been over het aantal ''gelukzoekers'' zoals hij de vluchtelingen omschrijft. Mensen die armoede, oorlog en ellende ontvluchten zijn echter allemaal bijstandstrekkers, zeggen Wilders en zijn populisten!

Door het neoliberale wanbeleid van de ''Partij van de Arbeid'' en ''Volkspartij voor Vrijheid en Democratie'' lijden veel Nederlanders armoede. Het aantal mensen met een jaarinkomen minder dan 17.000 euro is met 100.000 gestegen naar 1,4 miljoen. De PVV brult dat vluchtelingen meer rechten dan de mensen met een minimumloon. Ook wijzen ze op het enorme tekort aan sociale huurwoningen en beweren dat de overheid, die eerder zou geven aan ''buitenlanders'' dan aan het eigen blanke volk. Deze verdeel en heers tactiek is typisch voor de PVV. Want achter de schermen is de rechtse partij, helemaal niet tegen het neoliberalisme!

Zo wil de PVV dat de overheid zich minder met de economie bemoeit, er moeten dus minder regels komen voor het bedrijfsleven. Arbeiders moeten makkelijker ontslagen kunnen worden, minder belastingen, waaronder dus lagere winstbelasting. Uitkeringen moeten omlaag en dwangarbeid moet worden toegepast als een werkloze niet dat werk gaat doen wat de overheid van hem/haar eist. Hoewel de PVV voor concurrentie is, bedoelen ze vooral concurrentie op eigen bodem. Want buitenlandse bedrijven wil Wilders het liefste niet in Nederland zien. Uit een onderzoek van het PVV stemgedrag blijkt vooral dat de partij, de kant van de VVD kiest. Zo stemde de PVV tegen twee wetsvoorstellen om bazen die het minimumloon ontduiken aan te pakken!

Als Wilders aan de macht zou komen dan volgt hij het voorbeeld van de Deense Volkspartij ( DVP ). Deze radicaal rechtse partij is fel tegen buitenlanders en heeft ervoor gezorgd dat migranten, 50% minder bijstand ontvangen dan Denen. Veel Denen laten zich misleiden uit frustratie. Dit is het resultaat van verraad en bedrog waar vooral de Sociaal Democraten aan schuldig zijn. Die hebben namelijk veel sociale zekerheden doen verminderen, om zo het bedrijfsleven van dienst te zijn. Veel Denen hebben net als Nederlanders het gevoel dat ze in de steek gelaten worden en vallen in het diepe gat van rechts populisme. Zeker als partijen zoals de PVV en de DVP de leugen verspreiden dat buitenlanders makkelijker aan sociale huurwoningen en werk komen!

Nederland en Denemarken behoorde tot wat de Amerikanen noemen ''liberale'' landen. Maar dit is ook niet juist. De treurige waarheid is dat er veel discriminatie en haat is ontstaan tegenover moslims. Dit begon in de jaren 90, toen westerlingen merkte dat hun landen niet meer enkel blank waren. Door het verraad van de sociaal democratie en groeide ongelijkheid, ontstond ook de afkeer van moslims. De sociaal democraten hadden altijd de minderheden gesteund vanuit hun linkse opvattingen. Dus gingen vooral jongeren rebelleren, door zich ''politiek incorrect'' te gedragen. Met de opkomst van Pim Fortuyn gingen grote lagen van de maatschappij zich tegen de islam verzetten. Werkgevers gingen moslims discrimineren en verschuilde zich achter de vrijheid van meningsuiting. Het is algemeen bekend dat jonge moslims minder snel aan een baan komen. Ook de politie doet aan racistisch profileren door auto's met ''Marokkaanse'' jongeren sneller aan te houden!

Politiek links was in de jaren 90 niet in staat om hier tegen in gaan. Dit kwam omdat door de implosie van het stalinisme, de rechtse krachten beweerde gewonnen te hebben. Links accepteerde dit, met name de communistische partijen en de sociaal democratische partijen. Enkel revolutionair socialisten blijven zich hardnekkig verzetten, maar hun invloed en aantallen was marginaal. Geheel links was in een depressie en desillusie in de jaren 90, dat versterkte rechts en hun racistische propaganda tegenover buitenlanders. Het was vooral Hans Janmaat en zijn CentrumDemocraten, die het gezicht van het rechtse nationalisme vormde!

Janmaat kwam in 1989 in de tweede kamer. Vier jaar later won zijn CD, twee extra zetels. Met drie gekozenen in de kamer, sprak Janmaat zich uit tegen vluchtelingen en migranten. Toen der tijd waren zijn opvattingen nog radicaal en noemde men de CD ook extreem rechts. Tegenwoordig wordt de PVV van Wilders niet zo omschreven, terwijl de PVV en CD niet erg veel verschillen. Wel is Wilders een zionist en aanhanger van de Terreur Staat Israël. Wel komen beidde nationalisten uit andere milieus. Hans Janmaat was lid van de extreem rechtse Centrumpartij 86, die uiteindelijk verboden werd. Geert Wilders had sympathie voor de Socialistische Partij, die toen nog geleid werd door Daan Monjé. Maar dat moet vooral gezien worden als een act van rebellie, tegen de bestaande machtsstructuren in de jaren 80. Op school werd Wilders om zijn Indisch bloed gediscrimineerd en ''neger'' genoemd door blanke tieners. Zijn school periode was ook zeer slecht door het pesten, misschien is wel daarom dat hij zijn haren blond verft en alles doet om deel te zijn van het blanke establishment!

Grappig is dat zowel Pim Fortuyn als Geert Wilders heulde met het stalinisme. Ook Fortuyn wou ooit lid worden van de CPN, dat lukte echter niet omdat Fortuyn te kritisch was geweest. Wilders is nooit lid geweest van de SP, maar heeft in zijn tienertijd wel sympathie gehad voor de toen nog activistische SP, die poogde voor het marxistische socialisme. Later draaide hij naar rechts en werd lid van de VVD in 1990. Zijn afkeer voor de Arabische landen ontwikkelde Wilders al eerder toen hij in Israël werkte en door de regio trok. Dat de zionisten de Palestijnen sinds 1967 onderdrukken, liet hem koud. Dat de Palestijnse vlag verboden was, deed hem niets. Dat de VN, de bezetting een onrecht noemde verwierp hij. Nee, Israël was de enigste echte democratie en daarom steunt hij de zionistische staat door dik en dun, puur omdat de Arabieren allemaal antisemitisch en dictatoriaal denken!

In peilingen staat de PVV op 20 zetels. Dat is meer dan wat ze nu hebben, maar ook niet extreem. De eenmanspartij kan winnen door de zwakheid van de SP en natuurlijk het verraad van de PvdA. Dat de SP niet komt met socialistische oplossingen ligt in hun sociaal democratische koers. Emile Roemer is dan wel tegen Wilders, maar kan door haar beperkte politieke visie niet groeien. Daarnaast wint D66 veel stemmen van PvdA stemmers, die meer heil zien het sociaal liberalisme van de Democraten. Dit is echter ook schijn, want D66 is net als de PvdA een neoliberale partij. Dit is te zien in het verleden, toen het Paarse kabinet ( VVD, PvdA, D66 ) het neoliberalisme invoerde. D66 is geen alternatief op de PvdA, dat is nog altijd de SP ondanks haar beperkingen!Geert Wilders rond 1980, op zijn reis door het Midden Oosten!

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme