Griekse verkiezingen

De Griekse verkiezingen van 20 september zijn een overwinning voor de neoliberale Europese Unie. Of het nu SYRIZA wordt of Nieuwe Democratie, beidde partijen zijn bereid om bezuinigingen en neoliberaal beleid te voeren. Van de conservatieven zijn we asociaal beleid gewend, maar de gematigde socialisten van SYRIZA hebben echt laten zien hoe verraderlijk ze zijn. In januari wonnen ze nog de verkiezingen om al een coalitieregering op te stellen met rechtse nationalisten. Na zeven maanden van dreigingen vanuit Brussel capituleerde Alexis Tsipras. In plaats van te pleiten voor een socialistisch alternatief, besloot de leider van ''radicaal links'' ( volgens de media ) om te buigen voor het altaar van het neoliberale Brussel!

Het verraad van SYRIZA en Tsipras is typisch voor gematigde socialisten, die niet durven breken met de macht van het kapitalisme. Puur omdat ze geen alternatief zien. Gematigde socialisten zijn linkser dan de sociaal democraten in hun propaganda. Maar als het puntje bij paaltje komt, durven ze niet echt socialistisch te handelen. Hier waren revolutionair socialisten al bang voor geweest in januari van dit jaar. Alexis Tsipras liet toen al zien dat hij compromissen wou zoeken en geen radicaal linkse politiek steunde. Dit terwijl de media hem ''radicaal links'' noemde, vanwege zijn oppositie tegen de opgelegde bezuinigingen!


Veel aanhangers van Tsipras proberen zijn verraad te rechtvaardigen met TINA. Daarmee bedoelen ze dat er geen alternatief was. TINA staat voor There Is No Alternative, een term bedacht door de Britse premier Margaret Thatcher. Zij stelde dat er geen alternatief bestond op het neoliberalisme en dat socialisten moesten accepteren dat de markt boven alles stond. Gematigde socialisten zoals die van SYRIZA krijgen steeds met TINA te maken. Omdat ze niet revolutionair denken en geen socialistisch alternatief willen/durven presteren resteert hun niets anders, dan toe te geven aan de eisen van de neoliberalen. Maar revolutionair socialisten verwerpen dit. Wij zeggen dat er een alternatief is en dat alternatief is het socialisme. Maar dat is nou juist wat gematigde socialisten niet willen opbouwen. Ze zijn gematigd, burgerlijk, braaf en willen goede vriendjes zijn met de rijken en het kapitalisme, alsof samenwerking tussen arbeiders en kapitalisten mogelijk is!

Linkse socialisten hebben zich vorig maand afgesplitst van SYRIZA. Onder de naam Populaire Eenheid ( door de Nederlandse media foutief; Volkseenheid genoemd ) proberen ze zich te verzetten tegen Alexis Tsipra. Probleem is dat de rechtse partij; Nieuwe Democratie enorm versterkt is door het verraad van SYRIZA. Dankzij TINA en massieve desillusie op politiek links, weten de conservatieven meer aanhang te winnen. Dit doen ze door te spelen om de frustratie en afkeer die vele nu hebben van socialistische partijen. Eerst was het de Pan Helleense Socialistische Beweging die de Grieken in de steek liet, nu de Coalitie van Radicaal Links ( SYRIZA ). De conservatieven zeggen dat politiek links net als politiek rechts moet toegeven aan de eisen van het kapitalisme en dat er geen andere weg is. Door de diepe desillusie zullen vooral jongeren geneigd zijn om deze weg in te slaan! 

Populaire Eenheid heeft gebroken met SYRIZA, maar niet met de methodes van haar voormalige moederpartij. Want Populaire Eenheid wordt bestuurd door voormalige SYRIZA leden die slechts de bezuinigingen afwijzen en de euro. Wat is hun alternatief? Spreken ze over een Helleense Socialistische Republiek? Is er een programma voor de nationalisatie van de productie midellen onder bestuur van arbeidersraden? NEE!!

Je kunt de nieuwe linkse partij zien als het linkse deel van SYRIZA, dat weigerde om de bezuinigingen te steunen. Ze zijn ook wat radicaler als het gaat om de euro. SYRIZA accepteert de monetaire unie en daarmee de neoliberale economie. Populaire Eenheid wil dat Griekenland ( terecht ) uit de EU stapt. Maar nogmaals, daarvoor moet het socialisme opgebouwd worden. Een kapitalistisch Griekenland zal het lastig krijgen buiten de EU om. Zeker als het de kapitalisten toestaat om te blijven bestaan. Die zullen massaal aan kapitaal vlucht doen om hun mijarden veilig op buitenlandse banken onder te brengen!

Links van Populaire Eenheid heb je het revolutionair linkse bundel; ANTARSYA. Dit blok is revolutionair van aard en vereent veel linkse partijen die in tegenstelling tot de voormalige linkse partijen binnen SYRIZA, wel revolutionair van aard zijn. Probleem is dat ANTARSYA erg sektarisch denkt en weigert om samen te werken. In het verleden weigerde ze ook om met SYRIZA op te trekken. De Communistische Partij van Griekenland ( KKE ) is ook enorm sektarisch en ziet zichzelf als enigste echte partij voor de Griekse arbeiders. Populaire Eenheid wordt door de KKE verworpen en met ANTARSYA heeft de KKE ook een slechte relatie!

Radicaal links is enorm verdeeld wat het gematigde SYRIZA versterkt. Het zal bij de verkiezingen van 20 september dan ook gaan tussen SYRIZA en Nieuwe Democratie. Wie ook mag winnen, het wordt duidelijk dat de bezuinigingen van Jeroen Dijsselbloem ( PvdA'er ) worden uitgevoerd. Het Griekse volk moet bloeden, daar zijn Alexis Tsipra en Nieuwe Democratie het over eens. Ze zullen dan wel geen coalitieregering opstellen, maar beiden zullen geen meerderheid winnen. Het is goed mogelijk dat Tsipra op zoek gaat naar bondgenoten bij de (a)sociaal democraten van de Pan Helleense ''Socialistische'' Beweging en de sociaal liberalen. Nieuwe Democratie zal dat ook doen, aangezien PASOK in het verleden ook met de conservatieven regeerde. De (a)sociaal democraten hebben geen moeite met neoliberale politiek. Dijsselbloem is ook een sociaal democraat en hij is de man die een rechts economisch beleid afdwingt op de Grieken!

Revolutionair socialisten van de socialistisch internationalistische organisatie; Xekinima pleiten voor een kritische stem op Populaire Eenheid. We weten dat deze linkse splinterpartij nog veel oude fouten van SYRIZA in zich heeft, maar ze verzetten zich wel fel tegen Tsipra en de rechtse vleugel die de bezuinigingen erdoor heeft gekregen. Een stem op de communistische partij raden wij af, omdat de KKE niet alleen sektarisch maar ook stalinistisch is. ANTARSYA is dan wel revolutionair van aard, maar is onderling enorm verdeeld en net als de KKE, sektarisch. Dit verzwakt revolutionair links enorm in Griekenland. Daarom is het noodzakelijk dat er een nieuwe arbeiderspartij wordt opgebouwd. Xekinima wil hieraan meewerken en roept op om kritisch op Populaire Eenheid te stemmen!

Toch zal duidelijk worden dat de partijen van bezuinigingen en neoliberaal afbraakbeleid het gaan winnen. Er is gewoon te veel desillusie in een alternatief op het bestaande economische systeem ontstaan, door het verraad van SYRIZA. Het bewijst ook waarom revolutionair socialisten geen vertrouwen hebben in partijleiders zoals Emile Roemer in Nederland en Alexis Tsipras in Griekenland. Deze leiders zijn allemaal te gematigd en bereid om alles opzij te zetten als het te heet voor ze wordt. Het TINA effect heeft hiermee te maken, maar vooral hun onvermogen om verder dan de bestaande machtsstructuren te kijken!

Dat het socialisme nergens op wereld is gerealiseerd ligt hieraan. Aan het feit dat socialistische en communistische partijen hun eigen idealen verraden hebben. Socialisten omdat ze het kapitalisme nooit afschaftte en communisten omdat ze een totalitair systeem ( stalinisme ) nastreefde, dat uiteindelijk implodeerde. Natuurlijk heeft de antisocialistische media en de partijen van de bourgeoisie ook hieraan bijgedragen. Maar zonder het enorme verraad van sociaal democraten en stalinisten, was de wereld anno 2015 misschien wel verenigd geweest onder socialistische vlag!  Een vrouw verbrandt de vlag van SYRIZA
nadat Alexis Tsipra instemde met de eisen van Brussel

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme