PVV: Alle Moskeeën sluiten!!

De rechtse Partij voor Vreemdelingenhaat en Vrijemarktpolitiek, vindt dat moslims geen rechten horen te hebben. Hun moskeeën moeten sluiten vindt de PVV. ''We willen Nederland de-islamiseren. De enige leegstand waar Nederland beter van wordt, is de leegstand van moskeeën'', aldus de rechtse nationalistische partij. Wilders en zijn bende weten door de woede en afkeer die veel mensen ondervinden weer te groeien. In de peilingen staat ze op 27 zetels, een hoog aantal mede mogelijk gemaakt door het ( zoveelste ) verraad van de PvdA. Met racistische uitlatingen en hun drang om de vrijheden van moslims te beperkingen, vertegenwoordigd de PVV het ijskoude etnische nationalisme dat revolutionair socialisten zo minachten!

Weinig Nederlanders weten hoe economisch rechts de PVV is. Op persoonlijk vlak weet Wilders zich neer zetten als een sociale politici. Door te pleiten voor goede zorg en hulp voor sociaal zwakkeren. Maar achter deze pseudo-linkse taal staat het neoliberale karakter van deze club. In Den-Haag steunde de PVV de privatisering van het openbaar vervoer. Verder is de bende van Wilders tegen regels op het bedrijfsleven. De overheid moet zich niet bemoeien met het zakenleven, zo vinden veel PVV'ers. Ook dierenrechten worden als ''links'' thema verworpen. Zo stemde de bende van Wilders tegen een betere controle op intensieve veeteelt, tegen aanscherping van de dierenwelzijnsregels, tegen een verkoopverbod voor de bedreigde blauwvintonijn en stemde voor de plezierjacht op wilde zwijnen op de Kroondomeinen!

Als rechtse partij steunt de PVV de afbrokkeling van de verzorgingsstaat. De PVV stemde tegen het opstellen van een armoedebeleid en tegen gelijke rechten op ww en ziektewet voor flexwerkers, stemde voor bezuinigingen op jonggehandicapten en sociale werkplaatsen en voor het korten van de huurtoeslag. Dat laatste kost huurders met een laag inkomen zo'n € 180 per jaar. Een PVV Kamerlid wou een SP motie steunen die huurders in bescherming nam tegen huisbazen, maar werd door Geert Wilders terug gefloten. Want de PVV steunt huisbezitters en niet huurders!

Ook wil de bende van de Grote Leider niet dat in de cultuur sector een maximum salaris komt. Een motie om de Balkende norm in te voeren in de culturele sector werd weggestemd door de PVV. Wel vindt Wilders dat het elitaire koningshuis een belastingvoordeel dient te krijgen. Want pro-monarchistisch is de PVV zeker, net als de NSB van Anton Mussert. In hun propaganda kraait Wilders tegen het graaien en hoge bonussen, in werkelijkheid steunt de PVV dit systeem van enorme salarissen door tegen maatregelen te stemmen die dit moeten voorkomen!

De hele Partij voor Vreemdelingenhaat en Vrijemarktpolitiek draait op haat en afkeer van één religieuze groepering. Wilders minacht moslims en hun religie. Hij wil hun leven zuur maken door ze voortdurend dwars te zitten. Met een hoofddoek belasting, met het afnemen van hun recht op islamitisch onderwijs en nu moeten alle moskeeën sluiten. In Nederland zijn slechts 453 moskeeën actief, vergelijk dit met 7.000 kerken. Nog geen 100 jaar geleden hadden we 12.000 christelijke kerken en 0 moskeeën! 

Wie gaat de PVV steunen in de klassenstrijd tussen arbeiders en kapitalisten? De kapitalist natuurlijk. Zo stemde de rechtse nationalisten tegen een motie van de SP om postbodes een minimum loon te garanderen, na de opsplitsing van TNT Post in 2009. Daarnaast is de PVV tegen moties om kapitalisten te beboeten die hun arbeiders uit buiten. Weer kiest de ''sociale'' partij van Wilders de kant van de heersende klasse. Maar dit weet zijn electoraat niet, die stemmen op hem omdat hij zich fel uitspreekt tegen PvdA en VVD!

Verder stemde de PVV tegen een inkomensafhankelijke premie, tegen maatregelen om wachtlijsten in de jeugdzorg te verminderen en zelfs tegen het in stand houden van het wettelijk recht op jeugdzorg. Ja, we kunnen nog meer rechtse politiek van de PVV opnoemen, maar wie onderzoek doet komt er wel achter hoe neoliberaal de Partij voor de ''Vrijheid'' daadwerkelijk is. Daarnaast is Geert Wilders een felle voorstander van Zwarte Piet. Zo erg zelfs dat hij een wet wil invoeren die het verplicht om Zwarte Piet zwart te houden. Wie daar tegen is, zou opgepakt moeten worden. Met staatsdwang wil de PVV het racistische icoon behouden. Zijn politici gingen zelfs verkleed als Zwarte Piet naar politieke vergaderingen om dit duidelijk te maken!Zwarte Pieten van de Partij voor Vreemdelingenhaat en
Vrijemarktpolitiek!

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme