Volksrepubliek China viert feest, Hong-Kong demonstreert

Op 1 oktober 1949 werd in Beijing, de Volksrepubliek China uitgeroepen door Mao Zedong. Na een vier jarige burgeroorlog met de Chinese nationalisten van Chiang-Kai-Shek, wisten de maoïsten met steun van de arme boeren, het nationalistische leger terug te dringen naar Taiwan. Daar zou uiteindelijk de restanten van de Republiek China blijven bestaan. Sinds 1949 wordt China bestuurd door de Chinese ''Communistische'' Partij, ook wel CCP genoemd. Deze staats-kapitalistische partij heeft alles verraden waar Karl Marx en Vladimir Lenin voor stonden. Zelfs de idealen van hun groot icon; Mao Zedong zijn opzij gezet. De kapitalisten van de wereld vinden dit niet erg, de partij top in feite ook niet. Want ook al zijn 87 miljoen Chinezen lid van de CCP, een proletarische arbeiderspartij zijn ze zeker niet!

Het CCP regime viert 1 oktober altijd heel gesloten. Alleen de meeste trouw partijleden mogen aanwezig zijn. Het arbeidersvolk van Beijing wordt systematisch buitengesloten met veel politie macht. Want de partijtop is enorm bang voor demonstraties, aanslagen en onrusten. Ze hebben genoeg redenen om daar bang voor te zijn. In het westen van China, onderdrukt de volksrepubliek de Oeigoeren, een Turks sprekend islamistisch volk. Door deze onderdrukking hebben sommige Oeigoeren besloten om terreur aanslagen uit te voeren. Het hypocriete westen heeft deze aanslagen nooit veroordeeld, in tegenstelling tot de aanslagen van Palestijnen op Israëliërs. Want de Volksrepubliek China was ''communistisch'' en men zag de aanslagen van de Oeigoeren aan als verzet tegen het ( niet bestaande ) communisme. Terwijl de aanslagen van Palestijnen fel verworpen werden door West-Europa en de VS!

Mao Zedong en Chiang-Kai-Shek waren beide nationalisten. Alleen was het nationalisme van Chiang vooral anticommunistisch, politiek rechts en elitair. Zijn aanhangers waren de rijke Chinezen, de bourgeoisie en het kapitalistische westen. Mao Zedong voerde een nationalisme dat vloeide uit het stalinisme. Hij stond voor een ''Chinese socialisme'', dat gericht moest zijn op de boeren. Die waren dan ook zijn grootste aanhangers. Miljoenen arme boeren, die onderdrukt werden door rijke landeigenaren. Mao's Volksbevrijdingsleger bestond in 1949 vooral uit boeren. Nadat de Volksrepubliek China was uitgeroepen, gebruikte Mao zijn leger om het Koninkrijk Tibet in te lijven. Zo werd historisch China verenigd onder de maoïstische rode vlag met vijf sterren!

Hong-Kong was een kolonie van Groot Brittannië. In 1841 nam het Verenigd Koninkrijk bezit van deze havenstad door China min of meer te dwingen dit gebied af te staan aan het Britse imperialisme. Er werd afgesproken dat Groot Brittannië er 155 jaar mocht zitten. Dus werd Hong-Kong een kroon kolonie van het Britse wereld rijk. Toen Mao aan de macht kwam, bleef hij de overeenkomst trouw. De Volksrepubliek China liet Hong-Kong in Brits bezit. In 1985 werd besloten dat in het jaar 1997, de Britse kolonie deel zou worden van China. Vermoedelijk omdat in dit jaar al duidelijk was dat China goed op weg was om kapitalistisch te worden en geen bedreiging vormde voor het internationale kapitalisme!

Op 30 juni 1997 was het zover. Na 155 jaar werd de Britse vlag neergehaald, Prins Charles las het vaarwel woord van Koningin Elisabeth. Je kunt er gif op nemen dat een zeer groot deel van de Chinese bevolking in Hong-Kong niet blij was met de overdracht. In Hong-Kong was men niet vergeten wat de Beijing dictatuur in 1989 deed. Anders dan in de rest van China, waren de bewoners van Hong-Kong wel op de hoogte van de massamoord op het Plein van de Hemelse Vrede. Ook wist men hoe ondemocratisch het CCP regime was. Echter het volk van Hong-Kong had ook onder Brits imperialisme weinig te vertellen!

De CCP was in de jaren 90 behoorlijk afgestapt van haar maoïstische opvattingen. Na de dood van Mao Zedong had Deng Xiaoping de macht overgenomen. Hij liet de radicale maoïsten oppakken en maakte een einde aan de Culturele Revolutie. China opende zich en gaf buitenlandse kapitalisten het recht om bedrijven op te zetten. De demonstraties op het Plein van de Hemelse Vrede in 1989, waren gericht tegen het dictatoriale regime, maar ook tegen de kapitalistische hervormingen van Deng Xiaoping. Arbeiders en studenten zwaaide met rode vlaggen en zongen; De Internationale. Het CCP regime maakte hardhandig een einde aan de demonstraties. Meer dan 2.000 Chinezen werden daarbij gedood, ook al beweert Beijing dat er minder dan 300 doden vielen! 

Nu de partij het communisme in de praktijk zo goed als verlaten had, kon de CCP alleen nog steunen op Chinese nationalisme. Dus werd de rode vlag met vijf sterren een patriottisch symbool voor een nieuwe generatie Chinezen, die na 1989 geboren zijn. Deze generatie wordt nationalistisch opgevoed met het idee dat de ''grote Chinese natie'' door het buitenland wordt geminacht. Zo is er een fel conflict tussen de Volksrepubliek China en Japan om enkele onbewoonde eilanden, ook met Vietnam zijn er conflicten over grondbezit. Vietnamezen en Chinezen kunnen elkaar om historische redenen niet uitstaan en beidde groepen gebruiken nationalisme tegen elkaar. Communistische symbolen zoals de rode vlag en de hamer en sikkel worden misbruikt door de regeringen van China en Vietnam, om arbeiders tegen elkaar op te zetten. Marx en Lenin zouden ontploffen van woede!

Op 22 september 2014 begonnen studenten in Hong-Kong te demonstreren, tegen pogingen van de Beijing regering om te bepalen wie gekozen mag worden in de raad van de stad. De leider van Hong-Kong is Leung Chun-ying, een rijke kapitalist die lid is van de Chinese ''Communistische'' Partij. Maar omdat de CCP geen afdeling heeft in Hong-Kong, werkt Leung Chun-ying vooral op bevel van Beijing. Hij wordt gesteund door het bedrijfsleven, de officiële staats-vakbonden en de ''Liberale'' Partij ( neoliberale zakenpartij ). Toen de studenten met demonstraties begonnen, gaf Leung Chun-ying het bevel om hard op te treden. De politie in Hong-Kong viel hard aan, maar de demonstranten bleven overeind!

Revolutionair socialisten steunen de studenten en arbeiders die protesteren tegen het CCP regime. Wij zijn verenigd in Socialistische Actie, een politieke organisatie gelinkt aan het Comité voor een Arbeiders Internationale. Revolutionair socialisten zijn de laatste jaren ook in het vizier van de Chinese politie gekomen. Onze kritiek op het neoliberale beleid van de CCP wordt ons niet in dank af genomen. Nadat het regime vooral haar pijlen richten op liberalen en pro-kapitalistische democraten, worden nu ook socialisten en ironisch genoeg ook maoïsten vervolgd. De CCP gaat zelfs zo ver dat aanhangers van Mao Zedong door de politie gearresteerd worden!

In augustus 2014 had het schijn-parlement van de Volksrepubliek China besloten, dat er geen democratische verkiezingen gehouden worden voor de raad van Hong-Kong in 2017. Beijing wil alleen verkiezingen volgens hun model, dat alleen kandidaten mee mogen doen die goedgekeurd zijn door de CCP. Studenten pikte dit niet en begonnen met demonstraties. Ze staan recht tegenover een gigantische staats-kapitalistische dictatuur, die gesteund wordt door het internationale kapitalisme. China is een machtige natie, maar geen enkele natie is bestand tegen een proletarische revolutie. De studenten moeten de steun van de volledige arbeidersklasse winnen anders mislukt hun opstand!

De politie in Hong-Kong heeft al veel studenten opgepakt. Die krijgen zware beschuldigen over zich heen, zoals ''aanvallen op politie agenten'' en het ''gebruiken van brut geweld tegen de politie''. Terwijl het juist de ( door Britten opgeleide ) politie van Hong-Kong, brut geweld gebruikt tegen de studenten en arbeiders. Dat Leung Chun-ying brut geweld gebruikt toont zijn wreedheid en zijn loyaliteit aan de dictatuur in Beijing. Daarom moeten studenten en arbeiders massaal in opstand komen. Geheel Hong-Kong moet plat en ontregeld worden. Als het regime geweld gaat gebruiken zoals in 1989, dan moeten milities opgericht worden om terug te vechten. Een burgeroorlog zal uiteindelijk een noodzaak worden, want de heersende klasse zal haar macht nooit zonder slag of stoot op geven. Het Chinese proletariaat is al lang genoeg uitgebuit door buitenlandse en binnenlandse kapitalisten. We hebben niets te verliezen dan onze ketenen, we hebben een wereld te winnen!!

Daarom is Socialistische Actie in Hong-Kong: 
  1. Voor een onmiddellijke nieuwe studentenstaking als antwoord op de regering en de politie repressie!
  2. Voor de onmiddellijke vrijlating van alle gearresteerden zonder vervolging!
  3. Voor een onafhankelijk en openbaar publiek onderzoek naar het politiegeweld van 26 en 27 september!
  4. Voor de opbouw van democratische stakerscomités in alle scholen en campussen om de strijd verder te zetten, voor massale bijeenkomsten en campagnes op alle scholen!
  5. Voor de creatie van een massale scholierenvakbond om de scholieren te organiseren en voor hun rechten op te komen!
  6. Tegen de schijn-democratie! Voor massastrijd in Hong Kong en China tegen de dictatuur en de heerschappij van de miljardairsDe vlag van de Chinese ''Communistische'' Partij naast die van KFC in
China. Een bewijs voor hun loyaliteit aan het internationale kapitaal!

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme