Neoliberalisme met PvdA karakteristieken

De Partij van de ''Arbeid'' is een partij die zich al meer dan 25 jaar schuldig maakt aan neoliberaal wanbeleid. Dat houdt in dat ze de markten voor de mensen plaatsen en dat kapitalistische politiek bij hun meer waarde heeft dan linkse waarden. Deels komt dit door het onvermogen van de sociaal democraten om een socialistisch alternatief neer te zetten. Daarnaast is geheel politiek links ( met name parlementair links ) door de ondergang van het zogenaamde ''reëel bestaande socialisme'' ( stalinisme ) volledig weggespoeld door rechtse leugens. Links capituleerde voor de logica van rechts, dat de markt economie als enigst systeem werkbaar was. De PvdA heeft sindsdien alles wat progressief en links is uit haar idealen gehaald. Als laatste bekeerde de Jonge Socialisten zich tot het kapitalistische gedachtegoed, door het democratisch socialisme uit haar principes te halen!

Diederik Samsom is de huidige leider van de PvdA. Als echte neoliberaal ziet hij geen probleem in het sluiten van verzorgingshuizen ( 800 moeten dicht van Mark Rutte ), het afschaven van de sociale werkplaatsen en het dwingen van ziekenhuizen om commercieel te denken. Aan de andere kant is Samsom erg ''bezorgd'' over de toekomst van zijn dochter. Een meisje dat een handicap heeft en dankzij papa het lastig zal krijgen in de toekomst. Sociale werkplaatsen zijn er straks niet meer, iedereen moet gaan werken vinden de PvdA en de VVD!

Dat er voor mensen met een handicap weinig echt werk is doet hun niets. Zij willen dat deze groep kwetsbare mensen verplicht mee moet concurreren met de rest van de arbeidersklasse. Natuurlijk zal deze groep aan het laatste lootje trekken, want de kapitalisten zullen niet snel een arbeider met een arbeidshandicap in dienst nemen boven een ''normale'' arbeider. Dus geen werk, wat bijstand en dwangarbeid inhoudt. Want gemeentes mogen van de PvdA, best wat eisen van werkelozen, bijvoorbeeld 20 tot 30 uur dienst doen bij de gemeente. Wie weigert wordt gekort op de bijstand die toch al behoorlijk laag is! 

Een PvdA heks is Staatssecretaris Klijnsma. Deze gehandicapte tante vindt zich het beste voorbeeld van een mens, die ondanks haar handicap toch kan ''werken''. Dus moeten de regels voor de bijstand lekker aangetrokken worden. Kom je zonder werk te zitten? Dan vindt Staatssecretaris Klijnsma, dat je eerst een maandje maar goed moet gaan zoeken voordat je bijstand krijgt. Sociale diensten mogen een werkelozen pas na acht werken een bijstand uitkering geven, wat Klijnsma goed uit komt. Nadat je ontslagen bent heb je pas na 8 weken recht op bijstand, twee maanden zonder inkomen!

Een dogma binnen de PvdA anno 2014 is dat neoliberaal beleid ''noodzakelijk'' is. Deze leugen is direct te vertalen in het rechtse gedachtegoed van de gehele sociaal democratie. Alle grote sociaal democratische partijen in de wereld hebben de dogma aanvaard, dat bezuinigingspolitiek goede politiek is. De leugen dat bezuinigingen op de sociale zekerheid, de economie zal versterken brullen liberalen en conservatieven al 100 jaar. Na 1990 werd inderdaad de macht van de markten verstevigd, massale privatiseringen werden doorgevoerd dankzij de PvdA. Alles zou door marktwerking goedkoper en beter worden, dat was de politieke dogma van de jaren 90!

Revolutionair socialisten wezen toen al op de ongelijkheid die zou ontstaan. Maar de media schonk geen aandacht aan ons. Wij waren ''oud'' en ''ideologisch failliet'' verklaard door de politiek. Socialisme was verleden tijd, dat zei ook Wim Kok in 1995. Waarna de PvdA voorgoed brak met haar eigen sociaal democratische opvattingen, die 19 jaar later door de Socialistische Partij overgenomen zouden worden. De SP werd in de jaren 90 echter nog omschreven als een communistische partij, een stempel met een sterk negatief stigma!

In 2008 barstte de bom. Na 18 jaar neoliberaal wanbeleid ontstond een economische crisis. Wie kreeg de schuld? Economisch zwakke landen zoals Spanje en Griekenland. Die zouden allemaal schuldig zijn, niet het systeem en niet de heersende klasse. De sociaal democratie in deze landen deed precies wat het IMF en de Wereldbank eiste. Zo voerde de Spaanse ''Socialistische Arbeiders'' Partij ( PSOE ) een beleid dat gericht was op versterking van het Spaanse kapitalisme ten kosten van de Spaanse arbeiders. Woede en massieve stakingen waren het resultaat. In Griekenland ging de Pan-Helleense ''Socialistische'' Beweging ( PASOK ) over tot massieve bezuinigingen op de sociale zekerheid. 600 euro netto krijgen Grieken zonder werk nog, dit terwijl de prijzen voor levensonderhoudt echt niet lager zijn dan in Nederland. Rondkomen van 600 euro netto lukt gewoon niet, dus groeit de armoede zeer snel. In 2009 leefde 20% van de Grieken in armoede, in 2014 is dat 25% geworden!

De crisis had ook gevolgen voor andere Europese landen. Oost Europa werd zwaar geraakt. De armoede in deze landen was al bijzonder hoog, mede door de transformatie naar een kapitalistische economie. Bulgarije heeft de meeste armoede van alle EU landen. Daar leeft bijna 49% van alle mensen onder de armoede grens. Een gevolg van de wrede kapitalistische politiek die in dit voormalige stalinistische land gevoerd wordt. Ouderen leven in slechte woningen en in een sociaal isolement. De verzorgingshuizen die tijdens de Volksrepubliek Bulgarije ( 1946-1990 ) gebouwd werden, zijn of gesloten of laten alleen rijke ouderen toe. Dit omdat ze winst moeten maken en commercieel geworden zijn!

Sociaal democraten leven niet bepaald modaal. In Nederland doet de PvdA niet aan een afdrachtsregeling. Hierdoor kunnen parlementariërs lekker leven op minimaal 4.000 euro netto per maand. Bij de linkse sociaal democraten van de SP is dat anders. Deze partij hanteert wel een regel die bepaald dat parlementariërs hun loon afstaan aan de partij. De partij bepaald dan de vergoeding. Bij de SP is dat vastgesteld op ongeveer 2.300 euro netto per maand. Echter de PvdA heeft geen probleem met de enorme salarissen, niet alleen voor hun eigen parlementariërs maar ook in het bedrijfsleven. De partij doet niets aan de enorme bonuscultuur, logisch ook want coalitiepartner VVD, is de partij van het bedrijfsleven en de heersende klasse!

Door de verrechtsing binnen de gehele sociaal democratie is een gat ontstaan op politiek links. Dit gat is nog steeds aanwezig, mede door de zwakheid van vakbonden en arbeiders om nieuwe arbeiderspartijen op te richten. Ex-stalinisten proberen vaak om de plaats van de verrechtste sociaal democraten in te nemen. Echter deze groep loopt ook  vast in dezelfde fouten die de sociaal democratie zo verrechtst heeft. Fouten zoals het idee dat je compromissen moet maken met de kapitalistische politiek en dat je ''regeringsverantwoordelijkheid'' moeten nemen. Revolutionair socialisten verwerpen deze dogma, wij willen geen verantwoordelijkheid voor kapitalistisch beleid en roepen linkse partijen op om in geen regeringen te gaan zitten die zich baseren op het kapitalisme!

Een grote beperkingen van ex-stalinisten is hun nationalisme. Stalinisme is van natuur een nationale ideologie, de idee dat je het marxistische socialisme in eigen land kunt opbouwen zonder een internationale revolutie. Dit idee kwam in 1924 op in de Sovjet-Unie, na Lenin's dood. Stalin voerde dit principe, wat door alle stalinistische landen na 1945 gekopieerd zou worden. Stalinisme lag aan de basis voor het maoïsme in China en de juche leer in Noord Korea. Maar wat al deze regime deelde wat nationalisme, de verheerlijking van hun eigen land en volk!

Ex-stalinisten zijn dat nog steeds, trots op eigen land en volk. In Nederland zien we dat linkse nationalisme terug in de SP. Jan Marijnissen wou bijvoorbeeld een Nationaal Museum oprichten en Harry van Bommel noemt een PvdA politici meteen een ''landverrader'' als die kritiek heeft op het optreden van de huidige SP leider; Emile Roemer in zaken het Oekraïne-Rusland conflict. Daarnaast heeft de SP geen alternatief op de neoliberale EU. Volgens de partij moet er meer Nederland komen en minder Europa. Wat natuurlijk vreselijk nationalistisch is, je kunt namelijk niet alleen werken in de wereld. Natuurlijk is het neoliberale Europa fout, maar je moet met een alternatief op dat Europa komen. Daarom pleiten revolutionair socialisten voor een vrijwillige socialistische federatie van Europese landen. Zo'n Europese Socialistische Federatieve Republiek zal fundamenteel anders zijn dan de bureaucratisch-kapitalistische; Europese Unie, die vooral het Europese kapitaal van dienst wil zien! 

Waarom trekt de sociaal democratie nog steeds stemmers? Op die vraag is best makkelijk een antwoord te geven. Het probleem ligt in het gat op politiek links. Dat is ( 25 jaar na de ondergang van het stalinisme ) nog steeds aanwezig. De ex-stalinisten die nu gematigde socialisten zijn, bieden weinig alternatieven. Hun opvattingen zijn vaak linkser dan die van de huidige sociaal democratie, maar als het puntje bij paaltje komt, willen ook deze gematigde socialisten laten zien dat ze bereid zijn om compromissen te voeren met de vertegenwoordigers van het kapitalisme. Deze compromisbereidheid is de rede waarom een groot deel van het arbeidersvolk geen nut ziet in verkiezingen in het geheel, als politiek links toch in zee gaat om het systeem overeind te houden. 

Sommigen vallen nog voor de links taal van de sociaal democratische partijen tijdens verkiezingen. Men hoopt soms dat de sociaal democratie, het minst slechte kwaad voorstelt. Zo was het ook tijdens de verkiezingen voor de tweede kamer in 2012. Die race ging tussen PvdA en VVD, de media zette de strijd neer als een titanenstrijd tussen Samsom en Rutte, een strijd tussen links en rechts. Maar dat was een leugen. Meteen na de verkiezingen toonde de PvdA aan om de VVD een kabinet te vormen. Rutte 2 kwam en het neoliberalisme werd diens ideologie!

60.000 sociale werkplaatsen moeten weg. De mensen die daar werken, moeten aan de slag met een echte baan vindt de PvdA anno 2014. In 2012 beweerde PvdA leider; Job Cohen, dat zijn partij pal achter de sociale werkplaatsen stond. Hier zien we de leugenachtige houding van de wereldwijde sociaal democratie. Tijdens verkiezingen doen de sociaal democraten nog alsof ze links en progressief zijn. Maar daarna is het back to buisness. Doordat een socialistisch alternatief meestal ontbreekt en gematigde socialisten dat niet bieden, winnen de sociaal democraten nog best wat stemmen!

Revolutionair socialisten verwerpen het idee dat de Partij van de Arbeid nog een linkse partij is. Ze kunnen zeggen wat ze willen, maar hun daden tonen hun werkelijke aard. Sinds Wim Kok eind jaren 80, partijleider werd heeft deze partij precies gedaan wat alle sociaal democratische partijen deden; Afstand genomen van het socialistische gedachtegoed. Dit verraad is helemaal terug te vinden in het eerste sociaal democratische verraad van 1914, toen de arbeiderspartijen de eerste wereld oorlog steunde. Daarna steunde veel arbeiderspartijen, kapitalistische regeringen en participeerde erin. Ook stalinisten deden er aan mee. De Spaanse Republiek tussen 1936 en 1939 stond onder sociaal democratisch/stalinistisch bestuur, maar bleef kapitalistisch! 

Er is daarnaast een grote kloof ontstaan tussen individuele arbeiders en de sociaal democraten. Veel leden van sociaal democratische partijen zijn meestal nog best progressief en tot op een zekere hoogte nog links. Maar zijn niet socialistisch en wensen niet de macht van de werkende klasse. Dat was 50 jaar geleden wel anders. PvdA leden van vroeger waren arbeiders, die in de partij hun vertegenwoordigers zagen. Dat is nu anders, veel PvdA'ers hebben niet meer het inkomen van modale arbeiders. Er zitten nu zakenmensen, hoogopgeleiden, individualisten, ondernemers en leden van de bourgeoisie bij de partij. Deze burgerlijke groepen hebben allemaal een pro-kapitalistische opvatting. Zakenmensen en individualisten willen weinig overheidsregels, hoogopgeleiden willen elitaire banen, ondernemers willen flexibele arbeidsvoorwaarden en de bourgeoisie wil vooral aan de macht blijven. Die maken tegenwoordig de leden van de PvdA uit!

De Partij van de Arbeid beweert een volkspartij te zijn, voor iedereen. Maar zo werkt het niet, je kunt niet voor iedereen er zijn. We leven in een klassenmaatschappij en de heersende klasse is bij ons de kapitalisten klassen niet de arbeiders klasse. Wij die werken voor ons loon, doen dat omdat we moeten overleven, niet omdat we hiervoor kiezen. De kapitalisten klasse hoeft niet te werken, ze kunnen ervoor kiezen maar hoeven dat niet. Zij kunnen directeuren aanstellen en leven van de winsten die arbeiders produceren. Dit houdt niet in dat alle kapitalisten niet werken, alleen de arbeiders klasse wordt gedwongen om te werken dat is het verschil!

In de peilingen van oktober 2014 staat de PvdA er zeer slecht voor. De partij komt uit op 17 zetels, terwijl ze nu 38 in bezit hebben. Maar het verlies van de PvdA stemmers gaat niet naar de SP, maar naar Democraten 66. Deze sociaal liberalen zijn in net zo rechts als de sociaal democraten, alleen eerlijker. D66 praat geen linkse taal en zegt eerlijk dat ze voor ''noodzakelijke hervormingen'' staat, alleen dan wel met de woorden; ''verantwoordelijkheid'' en ''noodzakelijkheid''. D66 is gewoon een VVD-light die profiteert van de afkeer die veel mensen hebben van de PvdA. Echter D66 gaat precies hetzelfde doen, omdat deze partij net zo neoliberaal denkt. De gematigde socialisten van de SP winnen slecht twee zetels in de peilingen!De PvdA in 2012. Linkse propaganda voor leden en stemmers.
Na de verkiezingen ging de partij de rechtse rekening steunen!

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme