''Duitsers'' claimen ''Nederland''

Stel je eens voor dat Nederland bezet zou zijn door Duitsland rond 1967. De Bondsrepubliek valt het Koninkrijk der Nederlanden binnen en maakt van ons land een Duitse deelstaat. Hun rechtvaardiging? 1000 jaar geleden was Nederland deel van het Heilige Romeinse Rijk der Duitse Natie en dus claimen de Duitsers, dat dit land toebehoort aan hun. De VN verwerpt de invasie, maar kan niets doen omdat de Duitsers gesteund worden door de Verenigde Staten van Amerika. Ondertussen komen Duitse kolonialisten ons land binnen, 700.000 Nederlanders worden verjaagd. Hun huizen afgebroken en vervangen door Duitse woningen. Na 47 jaar bezetting claimt Duitsland meer en meer Nederlandse grond voor hun kolonisten!

Je zou woest zijn als een buitenlandse invasiemacht je land binnen valt. Sommigen zullen in het verzet gaan. Maar als de hele wereld achter Duitsland staat en woedend reageert als jouw volk zich verzet tegen de bezetters, dan ga je de wereld haten. Zeker die wereld die pal achter Duitsland zou staan in ons verhaal. Het is begrijpelijk dat er verzet zou komen. Gewapend verzet en pacifistisch verzet. De Duitsers brullen dat iedereen die zich verzet een terrorist is en zo brullen ook de Amerikanen. Nederlandse vrijheidsstrijders worden de zwaarste terroristen genoemd omdat ze aanvallen uitvoeren op Duitsers die zich in Nederland vestigen als kolonisten!

Laten we eens zeggen dat Nederland volledig atheïstisch zou zijn. 90% zou de religie verwerpen en het christendom zien als verwerpelijk. De Duitsers claimen bezit van Nederland op basis van het oude heilige christelijke Duitse rijk dat in de middel eeuwen bestond. Omdat Nederlanders atheïsten zijn, worden ze geminacht door de diep religieuze Duitsers. Het tonen van de Nederlandse driekleur wordt als terroristische daad beschouwd, door de bezetters en hun kolonisten. Overal in de wereld protesteren Duitsers tegen het tonen van de Nederlandse vlag. Het zou gaan om een terreur vlag, een vlag die verantwoordelijk is voor de dood van duizend ''onschuldige'' Duitse kolonisten in bezet Nederland!

Nederlanders komen op een moment in opstand tegen de Duitse bezetting. De eerste Grote Opstand wordt echter brut neergelagen. 100 Duitse kolonisten worden gedood, het Duitse Defensie Leger dood 1.000 Nederlanders. De Amerikaanse en Duitse bladeren schrijven over de dood van ''onschuldige'' Duitse kolonisten, hoe ze door de 'terroristische'' Nederlanders vermoord worden. ''Terroristen zijn het'' brult de Amerikaanse Republikeinse Partij en belooft de Duitse regering meer wapens te sturen om het Nederlandse terrorisme tegen te gaan!

De christelijke wereld staat pal achter Duitsland. Het feit dat Duitse helikopters massaal woonwijken beschieten en daarbij onschuldige Nederlanders doden wordt nauwelijks vermeld. Maar wanneer de Bevrijdingsbeweging van Nederland ( seculier verzet ) enkele Duitse kolonisten dood is het meteen ''duivels'' en ''terroristisch''. Uiteindelijk wordt een overeenkomst gesloten in Berlijn. De Bevrijdingsbeweging van Nederland is bereid om de wapens neer te leggen in ruil voor autonomie, in die gebieden die niet door Duitse kolonisten worden geclaimd!

In de opgestelde akkoorden wordt vast gelegd dat Duitsland zich volledig terugtrekt uit Nederland. Hoewel de Nederlanders zich aan het akkoord houden blijven toch Duitse soldaten actief. Nog steeds worden Nederlanders als minder behandeld. Duitse soldaten eisen dat men Duits praat en zich christelijke gedraagt. Er groeit woede en afkeer, zeker tegenover de Bevrijdingsbeweging van Nederland die meer en meer corrupt wordt nu ze politiek bedrijven. Nederlanders vallen terug op het Atheïstische Verzet. Een radicaal atheïstische groepering die de volledig vernietiging van de Duitse christelijke staat nastreeft! 

Het Atheïstische Verzet verwerpt de christelijke religie en laat aanslagen uitvoeren op christelijke kerken en gebouwen. De Duitsers reageren fel en laten iedereen die ook maar sympathie voor het atheïsme toont, oppakken en berechten. Daarbij worden ook kinderen en tieners opgepakt. De Verenigde Naties maken in een rapport duidelijk dat Duitsland doet aan martelingen van kinderen. Maar opnieuw houdt Amerika hun hoofd boven water. De christelijke Amerikanen zeggen dat Duitsland zich slechts verdedigd tegen het ''atheïstische terrorisme''!

Duitsland besluit om Noord Nederland te ontruimen. Veel Duitse kolonisten zijn woedend, maar met harde hand ruimt het Duitse Defensie Leger, Noord Nederland leeg. De gebieden worden overgedragen aan de Nederlanders. Bij de eerste verkiezingen wint het Atheïstische Verzet een meerderheid. Echter de Bevrijdingsbeweging van Nederland weigert om de uitslag te aanvaarden, ook Duitsland verwerpt het. Dus wordt Noord Nederland systematisch afgesloten van de buitenwereld. Duitse marine schepen blokkeren de waterwegen en zo wordt Noord Nederland een open gevangenis! 

De radicale atheïsten vuren zwaar verouderde raketten af op Duitsland via Noord Nederland. Hierdoor besluit Berlijn om luchtaanvallen uit te voeren. Bij die aanvallen worden bijna 2.000 Nederlandse burgers gedood, slechts 61 Duitsers sterven. De wereld is woest op Duitsland, maar de Amerikaanse regering staat pal achter hun Germaanse bondgenoot. Het lijden van de Nederlanders duurt voort. Hun verzet wordt terroristisch en misdadig genoemd. Iedereen die sympathie toont wordt anti-christelijk genoemd en anti-Duits. Amerikaanse kranten laten nauwelijks het lijden van de Nederlandse burger zien. Alleen de slachtoffers van terreur aanslagen door het Atheïstische Verzet worden getoond. De Bevrijdingsbeweging van Nederland doet nauwelijks meer aan actief verzet en wordt meer gezien als een collaboratie groepering van de Duitsers. In het jaar 2014 eist Duitsland van de Nederlanders een gebied van totaal 400 hectaren. Daar moeten nieuwe kolonies van Duitsland gebouwd worden. Weer roven de Duitsers land weg!


Dit verhaal is fictief!
Maar als we wat namen gaan veranderen, 
dan wordt fictie werkelijkheid!! 


Je zou woest zijn als een buitenlandse invasiemacht je land binnen valt. Sommigen zullen in het verzet gaan. Maar als de hele wereld achter Israël staat en woedend reageert als jouw volk zich verzet tegen de bezetters, dan ga je de wereld haten. Zeker die wereld die pal achter Israël zou staan in ons verhaal. Het is begrijpelijk dat er verzet zou komen. Gewapend verzet en pacifistisch verzet. De Israëliërs brullen dat iedereen die zich verzet een terrorist is en zo brullen ook de Amerikanen. Palestijnse vrijheidsstrijders worden de zwaarste terroristen genoemd omdat ze aanvallen uitvoeren op Israëliërs die zich in Palestina vestigen als kolonisten!

De Israëliërs claimen bezit van Palestina op basis van het oude heilige Israëlische rijk dat 2000 jaar geleden bestond. Omdat Palestijnen niet-Joods zijn, worden ze geminacht door de diep religieuze Israëliërs. Het tonen van de Palestina vlag wordt als terroristische daad beschouwd door de bezetters en hun kolonialisten. Overal in de wereld protesteren joden tegen het tonen van de Palestijnse vlag. Het zou gaan om een terreur vlag, een vlag die verantwoordelijk is voor de dood van duizend ''onschuldige'' Israëlische kolonisten in bezet Palestina!

Palestijnen komen op een moment in opstand tegen de Israëlische  bezetting. De eerste Grote Opstand wordt echter brut neergelagen. 100 Israëlische kolonisten worden gedood, het Israëlische Defensie Leger vermoord ongeveer duizend Palestijnen. De Amerikaanse en Israëlische bladeren schrijven over de dood van ''onschuldige'' Israëlische kolonisten, hoe ze door de ''terroristische'' Palestijnen vermoord worden. ''Terroristen zijn het'' brult de Amerikaanse Republikeinse Partij en belooft de Israëlische  regering meer wapens te sturen om het Palestijnse terrorisme tegen te gaan!

De joodse wereld staat pal achter Israël. Het feit dat Israëlische  helikopters massaal woonwijken beschieten en daarbij onschuldige Palestijnen doden wordt nauwelijks vermeld. Maar wanneer het Bevrijdingsbeweging van Palestina enkele Israëlische kolonisten dood is het meteen ''duivels'' en ''terroristisch''. Uiteindelijk wordt een overeenkomst gesloten in Jeruzalem. De grootste Palestijnse verzetsgroep is bereid om de wapens neer te leggen in ruil voor autonomie in die gebieden die niet door Israëlische kolonisten worden bezet.  

In de opgestelde akkoorden wordt vast gelegd dat Israël zich volledig terugtrekt uit Palestina. Hoewel de Palestijnen zich aan het akkoord houden blijven toch Israëlische soldaten actief. Nog steeds worden Palestijnen als minder  behandeld. Er groeit woede en afkeer, zeker tegenover de Bevrijdingsbeweging van Palestina, die meer en meer corrupt wordt nu ze politiek bedrijven. Palestijnen vallen terug op het Islamitische Verzet. Een radicaal islamitische groepering die de volledig vernietiging van de Israëlische joodse staat nastreeft! 

Het Islamitische Verzet verwerpt de joodse religie en laat aanslagen uitvoeren op joodse synagoges en gebouwen. De Israëliërs reageren fel en laten iedereen die ook maar sympathie voor het islamisme toont, oppakken en berechten. Daarbij worden ook kinderen en tieners opgepakt. De Verenigde Naties maakt in een rapport duidelijk dat Israël doet aan martelingen van kinderen. Maar opnieuw houdt Amerika hun hoofd boven water. De christelijke Amerikanen zeggen dat Israël zich slechts verdedigd tegen het ''islamitische terrorisme''. 

Israël besluit om Gaza te ontruimen. Veel Israëlische kolonisten zijn woedend, maar met harde hand ruimt het Israëlische Defensie Leger, Gaza leeg. De gebieden worden overgedragen aan de Palestijnen. Bij de eerste verkiezingen wint het Islamitische Verzet een meerderheid. Echter de Bevrijdingsbeweging van Palestina weigert de uitslag te aanvaarden, ook Israël verwerpt het. Dus wordt Gaza systematisch afgesloten van de buitenwereld. Israëlische marine schepen blokkeren de waterwegen en zo wordt Gaza een open gevangenis! 

De radicale islamieten vuren zwaar verouderde raketten af op Israël via Gaza. Hierdoor besluit Jeruzalem om luchtaanvallen uit te voeren. Bij die aanvallen worden bijna 2.000 Palestijnse burgers gedood, slechts 61 Israëliërs sterven. De wereld is woest op Israël, maar de Amerikaanse regering staat pal achter hun joodse bondgenoot. Het lijden van de Palestijnen duurt voort. Hun verzet wordt terroristisch en misdadig genoemd. Iedereen die sympathie toont wordt anti-joods neergezet en anti-Israëlisch. Amerikaanse kranten laten nauwelijks het lijden van de Palestijnse burger zien. Alleen de slachtoffers van terreur aanslagen door het Islamitische Verzet worden getoond. De Bevrijdingsbeweging van Palestina doet nauwelijks meer aan actief verzet en wordt meer gezien als een collaboratie groepering van de Israëliërs. In het jaar 2014 claimt Israël van de Palestijnen een gebied van totaal 400 hectaren. Daar moeten nieuwe kolonies van Israël gebouwd worden. Weer roven de Israëliërs land weg!Wie deze twee verhalen leest kan misschien begrijpen waarom de Palestijnen zo lijden!

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme